ستاره صنایع غذایی ایران خاموش شد

advertising

تبلیغات خلاقانه

«از جوانه‌های چشایی مخاطبان خود استفاده کنید»

advertising

تبلیغات خلاقانه

«از طنز استفاده کنید»

تبلیغات خلاقانه

«واقعی باشید»

افشین پیروانی

دکتر مهندس زیاد داریم اما قهرمانی مهندسی نمی کنیم

پیروانی: تیم‌های دیگر برای دومی و سومی بجنگند!

جورجینیو واینالدوم

جورجینیو واینالدوم:

شاید لیورپول را ترک کنم

تیبو کورتوا

تیبو کورتوا:

کورتوا: قهرمانی با رئال نقطه اوج کارنامه من است

امیر قلعه نویی

فدراسیون فوتبال:مربی شایسته داخلی سرمربی می شود

قلعه نویی یک گام تا بازگشت به تیم ملی ایران

پیروز قربانی

دستیار شما از مربی من درخواست غیراخلاقی کرد؛

قربانی: کوچک‌ترین ضربه‌ای به صورت پاشازاده نزدند

مائوریتزیو ساری

مائوریتسیو ساری:

برای ناپولی خوشحالم که توانست ما را ببرد!