صفحه اصلی / اقتصادی / ضریب جینی خانوارهای ایرانی به ٠,٣٩ کاهش یافت
ضریب جینی خانوارهای ایرانی به ٠,٣٩ کاهش یافت

ضریب جینی خانوارهای ایرانی به ٠,٣٩ کاهش یافت

در سال ١٤٠٠ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ٠,٣٩٣٨ است که در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠٦٨ کاهش نشان می‌دهد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایلنا از مرکز آمار ایران، در سال ١۴٠٠ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ٠,٣٩٣٨ است که در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠۶٨ کاهش نشان  می‌دهد. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٠.٣٧۵٧ و ٠.٣۵٩۴ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ٠.٠٠٧٨ و ٠.٠٠٠۴ افزایش نشان می‌­دهد.

سال ١۴٠٠-کل کشور:

سهم بیست درصد کم ­هزینه ­ترین و پرهزینه­ ترین جمعیت به ترتیب ۵,٨٨ و ۴۶.٧٠ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه ­ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه ­ترین به ترتیب ١٣,۴۶، ٧.٩۴ و ۴.٢۴ است. شاخص پالما به ١.٨٧ و شاخص تیل به ٠.٢۶٠٢ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون  ٠.٢٣١٢ است.

سال ١۴٠٠ مناطق شهری:

سهم بیست درصد کم هزینه ­ترین و پرهزینه ­ترین جمعیت به ترتیب ۶,۴۶ و ۴۵.٣۴ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه ترین جمعیت به ترتیب ١١,۵۴، ٧.٠٢ و ٣.٩١  است. شاخص پالما ١.٧٠ و شاخص تیل ٠.٢٣۶۴ است. همچنین شاخص اتکینسون ٠.٢١٠٠ است .

سال ١۴٠٠ مناطق روستایی:

سهم بیست درصد کم هزینه ­ترین و پرهزینه ­ترین جمعیت به ترتیب ۶,٧۴ و ۴٣.٩۶ درصد است .

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه ­ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه‌­ترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ١٠,٧۶، ۶.۵٢ و ٣.۶۴  است.

شاخص پالما ١,۵٧ و شاخص تیل در ٠.٢١۶۴ است. همچنین شاخص اتکینسون ٠.١٩۴٢ است.

در سال ١۴٠٠ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان­ کرمان (٠,٢٧٢٩)  و بالاترین ضریب جینی در استان­ سیستان و بلوچستان (٠.۴٩٢٩) مشاهده می‌­شود.

همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان­ بوشهر (٠,٢۵٩٣) و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان­ خراسان جنوبی (٠.٣۶٣٣) است.

خاطر نشان می‌­سازد که گزارش مبسوط توزیع درآمد در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترسی است.

همچنین مطالعه کنید:

۳ تصمیم مهم بانک مرکزی برای تسهیل واردات کالا‌های اساسی/ سقف حواله‌جات ارزی افزایش یافت

به گزارش کسب و کار نیوز، بانک مرکزی به منظور تامین و تخصیص به موقع …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.