صفحه اصلی / اسلایدر / تورم نقطه به نقطه صادرات به ۹۵ درصد رسید

تورم نقطه به نقطه صادرات به ۹۵ درصد رسید

کسب و کار نیوز - آمار رسمی از افزایش ۱۸۳ درصدی نرخ کالای وارداتی و حدود ۹۵ درصدی کالاهای صادراتی در بهار امسال نسبت مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ حکایت دارد.

به گزارش کسب و کار نیوز، آمار جدید مرکز آمار از وضعیت شاخص نرخ کالاهای وارداتی و صادراتی در بهار امسال منتشر شد.

بر اساس این گزارش، ‌تغییرات شاخص نرخ کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌­های ریالی در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل ١٣٩٧، ١٣،۶ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ٢۴.٠ درصد) حدود ١٠.۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص نرخ کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌­های دلاری نیزدر فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ٠.١ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ٠.٧ درصد) حدود ٠.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

در گروه­‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «چربیها و روغن‌های حیوانی یا نباتی، فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها، چربیهای خوراکی آماده موم‌های حیوانی یا نباتی» ( ٠،١- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» ( ٣٣.۶ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه صادرات به ۹۵ درصد رسید

تغییرات شاخص نرخ کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩۵،١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١٠٢.٩ درصد) ٧.٨ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص نرخ کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های دلاری در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢.٧ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ١٣٩٧ (برابر با ٢٣.٩ درصد) ١١.٢ درصد کاهش داشته است.

در گروه‌­های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها و…» ( ٠،٣- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» ( ٢١۴.٢ درصد) است.

تورم ۷۸ درصدی سالانه در کالای صادراتی

تغییرات میانگین شاخص نرخ کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ٧٨،۴ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ زمستان ١٣٩٧ (برابر با ۶١.١ درصد) ١٧.٣ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص نرخ کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ١٩.٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١٩.۶ درصد) ٠.٣ درصد کاهش داشته است.

در گروه‌­های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها و…» ( ٨،٢ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « کالاها و مصنوعات گوناگون» ( ١۵٠.١ درصد) است.

وضعیت واردات چگونه است؟

تغییرات شاخص نرخ کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های ریالی در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل ١٣٩٧، ٣۴،۶ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ٣٩.٩ درصد) حدود ۵.٣ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص نرخ کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های دلاری نیزدر فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ١٠.۵ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١٢.٣ درصد) حدود ١.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

در گروه­‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی » (٠،١- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و…» (۴۴.٢ درصد) است.

افزایش تورم نقطه به نقطه تا ۱۸۳ درصد

تغییرات شاخص نرخ کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٨٣،٠ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٧ (برابر با ٢٠٣.٣ درصد) حدود ٢٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص نرخ کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های دلاری در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٨.٨ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ١٣٩٧ (برابر با ٣٣.۵ درصد) ۵.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه­‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» (١،٢- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها و…» (٢٨١.٧ درصد) است.

تورم سالانه واردات ۱۴۹ درصد شد

تغییرات میانگین شاخص نرخ کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ١۴٩،٧درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١١١.۴ درصد) ٣٨.٢۵ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص نرخ کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ٢۵.١ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه‌­ی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١۵.٩درصد) حدود ٩.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه­‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «چربیها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و…» (۶،١ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گرو «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و…» (٢۵٧.١ درصد) است.

همچنین مطالعه کنید:

maskan

افزایش وام مسکن روی میز شورای پول و اعتبار

ثمانه نادری به گزارش کسب و کار نیوز، با این حال برای تقویت این بازار و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *