صفحه اصلی / اجتماعی / جامعه و شهری / سرمایه گذاری در حوزه تربیت بدنی بهره وری ۶ برابری دارد

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در نشست با مدیران و کارکنان معاونت تربیت بدني:

سرمایه گذاری در حوزه تربیت بدنی بهره وری ۶ برابری دارد

کسب و کار نیوز - سرپرست وزارت آموزش و پرورش در نشست با مدیران و کارکنان معاونت تربیت بدنی با اشاره به اينكه ورزش فرهنگیان و بازنشستگان باید در دستور کار همه ۶۷۰ منطقه آموزشی قرار گیرد، دستور داد: در هر منطقه یک مدرسه بزرگ به مدت ۳ ساعت جهت بازنشستگان در نظر گرفته شود تا پیشکسوتان اوقات فراغت، کارآفرینی، هنرآموزی و صنایع و دستاوردهای خود را در آن مدرسه به نمایش بگذارند.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از معاونت روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش وپرورش، سید جواد حسینی در دیدار با مدیران و کارکنان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش که در محل این معاونت برگزار شد، اظهار کرد: طرح های حوزه تربیت بدنی و سلامت؛ کارآمد، تاب آوارانه و توانمندسازانه است و این موضوع باعث ایجاد انگیزه در مجریان آن می شود.

وی افزود: سازمان عریض و طویل آموزش و پرورش اگر بخواهد اهدافش محقق شود باید همگرایی و همراهی اجزای سازمان خودش را شکل دهد و تعارضات را به حداقل برساند، فاصله صف تا ستاد را کاهش دهد و شفاف سازی و مشارکت آفرینی کند لذا با این رویکرد بازدید از بخش های مختلف وزارتخانه در دستور کار قرار گرفته است.

فضاهای آموزشی کوچک مقیاس امکان تحرک بدنی و سلامت در جوامع را کاهش می دهد

وی جوامع امروز را جوامعی طوفانی برشمرد و افزود: سرعت، شدت و فراگیری دگرگونی ها از مشخصات بارز جوامع طوفانی است، بنابراین کم تحرکی، تقسیم کار مکانیکی، کاربری های شهری و محل مسکونی نامتناسب با تعالی انسان و همچنین کاربری های فضاهای آموزشی کوچک مقیاس که امکان تحرک بدنی و سلامت را کاهش می دهد از مشخصه های این نوع جوامع است.

حسینی تصریح کرد: جامعه ما نیز از این نقیصه رنج می برد بر اساس آمارهای جهانی و آمار های داخلی امروزه بیش از ۹۰ درصد بیماری های مهم و مرگ آفرین به سبک زندگی بر می گردد البته این آمار جهانی است و ما دخالتی در آن نداریم.

وی ادامه داد: امروز ۲۰ تا ۲۵ درصد وزارت خانه های بهداشت و آموزش های پزشکی در دنیا و در ایران در سلامت نقش آفرینی می کنند مشکل امروز ما بیماری های واگیر دار نیست، زیرا این نوع بیماری ها به کنترل در آمده است لذا مشکل امروز جامعه بیماری های غیر واگیر دار است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش بر نقش بوفه های مدارس به عنوان پایگاه توانمند سازی تغذیه سالم اشاره و خاطرنشان کرد: حوزه تربیت بدنی و سلامت ضمن اینکه بر اساس سند تحول یکی از ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت است در تمام ساحت های پنجگانه دیگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار است.

وی گفت: اعتیاد از سه جهت مهم است؛ اول اینکه اعتیاد در فرو پاشی زندگی افراد بیشترین نقش را دارد و دوم اینکه باعث ۱۶ نوع آسیب دیگر هم می شود به طوری که ۲۵ درصد از قتل ها، بیش از ۷۰ درصد از طلاق ها ناشی از اعتیاد است؛ سوم اینکه روابط انسانی را تحت تاثیر خودش قرار می دهد؛ بنابراین حوزه تربیت بدنی، اول خودش در تاب آوری و بازسازی آدم ها نقش دارد و دوم، توانایی در بازسازی فضای پیرامون افراد و سوم در توانایی افراد در بازسازی محیط پیرامون خودش نقش دارد، زیرا عقل سالم در بدن سالم است لذا در سند تحول، تربیت بدنی و سلامت به عنوان یک ساحت آورده شده است.

سرمایه گذاری در حوزه تربیت بدنی بهره وری شش برابری دارد

حسینی سرمایه گذاری در این حوزه را دارای بهره وری شش برابری توصیف و عنوان کرد: سرمایه گذاری در ورزش قهرمانی،  ورزش همگانی، استعداد یابی، کانون های اصلاحی، زیرساخت ها، نیروی انسانی و هر سرمایه گذاری دیگری در این حوزه بهره وری چند برابری را دارد.

وی بر سامان دهی مدارس تاکید و عنوان کرد: به همان میزانی که به ساماندهی نیروی انسانی اهمیت می دهیم باید به ساماندهی مدارس هم اهمیت بدهیم. در این ساماندهی دو رویکرد وجود دارد یکی اینکه ۲۴ نوع مدرسه داریم که این موضوع قابل قبول نیست و باید کاهش یابد و دومین رویکرد اینکه مدارسی که قابلیت تعلیم وتربیت تمام ساحتی را ندارند و کل فضا به درس رسمی اختصاص دارد و فرصت تحرک بدنی و اجتماعی و هنری تمام ساحتی در آن ها وجود ندارد و سلامت نمی‌آفرینند، مکان های پاکیزه‌ای با ضریب نفوذ بالا برای تعلیم و تربیت نیستند لذا احداث مدارس با مجتمع های بزرگ را در دستور کار داریم تا در آن تربیت و تعلیم، دانش آموزی و کنش آموزی قابل تحقق باشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش متخصص ترین نیروها در آموزش و پرورش را مربیان تربیت بدنی اعلام وعنوان کرد: گاهی این نوع نگاه در آموزش و پرورش وجود ندارد لذا در این زمینه باید چرخش صورت بگیرد لذا در کالبد مدرسه، نیروی انسانی، محتوای کتاب های درسی، برنامه های درسی و در تامین اعتبارات در این راستا باید توجه خاصی داشته باشیم.

وی گفت: برنامه های تربیت بدنی متصل به اعتبارات نیست زیرا اجرای طرح های ورزشی با استفاده از همان امکانات و فضاهای موجود مدارس و بدون اعتبارات جدید، امکان پذیر است لذا وقتی مدرسه را به عنوان کانون حرکت در نظر می گیریم، یعنی با کمترین امکانات بیشترین بهره وری را داشته ایم.

ورزش فرهنگیان و بازنشستگان در دستور کار همه ۶۷۰ منطقه آموزشی قرار گیرد

حسینی از وجود ۳ هزارو ۳۳۹ مکان ورزشی در آموزش و پرورش خبر داد و افزود: طرح های؛ حیاط پویا، انجمن های ورزشی، کانون های ورزشی، المپیادهای درون مدرسه ای، فدراسیون دانش آموزی و مدرسه قهرمان طرح های خوبی هستند که باید گسترش یابند و علاوه بر آن ورزش فرهنگیان و بازنشستگان باید در دستور کار همه ۶۷۰ منطقه آموزشی قرار گیرد؛ بنابراین در هر منطقه یک مدرسه بزرگ به مدت ۳ ساعت برای بازنشستگان در نظر گرفته شود تا پیشکسوتان اوقات فراغت، کارآفرینی و هنرآموزی و همچنین صنایع و دستاوردهای خود را در آن مدرسه به نمایش بگذارند.

وی افزود: اینکه کانون مدرسه هدف قرار گرفته شده، به این علت است که در کانون مدرسه همه اضلاع و ارکانی که می توانند در راستای هدف مشارکت داشته باشند و به طور عدالت گسترانه پهنه ۱۰۷ هزار مدرسه نشانه گیری شده است و همه این ها با ارتقای کیفیت به نظام تعلیم وتربیت و سلامت و تربیت بدنی به پیش می رود که جای تقدیر از این معاونت است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تلاش برای افزایش اعتبارات تربیت بدنی، افزودن ۴۰ هزار مربی پرورشی به دبیران تربیت بدنی کار ارزشمندی است. در حوزه سلامت اجرای طرح هایی از جمله؛ پایگاه های سلامت تحت عنوان بوفه مدارس، سلامت دهان و دندان، توزیع آهن یاری، ویتامین دی، طرح سفیران سلامت، طرح دادرس و شناسنامه الکترونیکی بهداشت مدارس از جمله برنامه های خوبی است که در این معاونت انجام شده است و باید ادامه پیدا کند.

وی بر استفاده بهینه از ظرفیت موجود تاکید و اظهار کرد: کاهش و کنترل احتیاط، طرح مورد، طرح توانمندسازی دانش آموزان معلمان و اولیا، اجرای طرح نماد، همیار مشاور، کانون های یاوران زندگی که در ده درصد مدارس در حال اجراست و… از جمله طرح های ارزشمند اجرا شده در حوزه تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش است.

حسینی افزود: اینکه یک معاونت در جشنواره شهید رجایی، در حوزه پژوهش در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر و در راستای توانمندسازی آموزگاران ابتدایی فعال باشد و رتبه کسب کند، نشان از نوع نگاه حرفه ای و  انگیزشی همکاران این معاونت است.

وی شورای عالی آموزش و پرورش را به مثابه پارلمان آموزش و پرورش دانست و ادامه داد: درس تربیت بدنی و سلامت به واسطه اهمیتی که دارد باید از موضوعات مطرح شده در شورای عالی آموزش و پرورش باشد.

پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان قطب تربیت بدنی کشور شود

سرپرست وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان امکانات قابل توجهی دارد لذا می تواند به قطب تربیت بدنی تبدیل شود و این دانشگاه باید سهمیه بیشتری در جذب دانشجو به حوزه تربیت بدنی و سلامت بدهد.

تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی دانش آموزی در هیئت دولت

وی از تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی دانش آموزی در هیئت دولت خبر داد و اظهار کرد: خلق ثروت های مشروع از ظرفیت های درونی مدارس طرح خوبی برای رهایی آموزش و پرورش از حلقه تنگ محدودیت آفرین و ممنوعیت آور ۱،۴ درصدی بودجه کیفیت بخشی است لذا تبلیغات درون مدرسه ای در حاشیه برگزاری المپیادها و مسابقات ورزشی، می تواند یکی از این روش ها باشد لذا اگر این موضوع عملی شود فعالیت های درون مدرسه بی‌نیاز از اعتبار می شود.

حسینی بر ارائه طرح های اقتصادی برای خلق ثروت در آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی تاکید و عنوان کرد: پیگیری ورزش کارکنان از آن جهت مهم است که بهره وری سازمانی را ارتقا می دهد.

همچنین مطالعه کنید:

محبوب‌ترین خانه‌ها از نظر خریداران مسکن چه خانه‌هایی است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در تیرماه امسال ۵ هزار و ۷۰۱ فقره معامله مسکن به ثبت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *