صفحه اصلی / اجتماعی / محیط زیست / توصیه‌های هواشناسی کشاورزی

احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی

مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی، احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه، محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد و انجام پشم چینی گوسفندان از جمله توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای دوشنبه تا جمعه است.

دامداری

به گزارش کسب و کار نیوز، توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای امروز(۱۰ اردیبهشت) تا روز جمعه (۱۴ اردیبهشت) برای کشاورزان سراسر کشور به تفکیک استانی به شرح زیر است:

استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده  باران و در زنجان  احتیاط در روزهای سه‌شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده  و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به نوسانات دمایی

•  مبارزه با بیماری‌های لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیماریهای سفیدک سطحی و لب شتری در باغات هسته دار و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در روزهای سه‌شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده  و وزش باد

• مراقبت از خزانه نشا گوجه فرنگی از نظر شرایط دمایی و رطوبتی

•  کنترل و مبارزه با مینوز گوجه فرنگی در خزانه

•  اقدامات کنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های قارچی، باکتریایی و ویروسی در باغات میوه

• پایش آفات زنجره مو و تریپس در تاکستان‌ها برای انجام مبارزه به‌موقع (خروج حشره کامل) با آن‌ها

•  زراعت:

• مبارزه با علف‌های هرز در مزارع گندم وجو

• انجام عملیات کاشت ذرت

• مبارزه با علف هرز سس (ریشیم) در مزارع چغندر قند و احتیاط در انجام این کار آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در روزهای سه‌شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده  و وزش باد

• مبارزه با آفات کک و کرم طوقه‌بر در مزارع چغندرقند و احتیاط در انجام این کار آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در روزهای سه‌شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

• پایش بیماری زنگ زرد در مزارع غلات

• مبارزه با سن مادر در مزارع غلات و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در روزهای سه‌شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده  و وزش باد

• مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی

• کنترل مزارع کلزا از نظر آلودگی به شته مومی و سم‌پاشی مزارع آلوده و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در روزهای سه‌شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده  و وزش باد

•  دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در روزهای سه‌شنبه و جمعه

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها  از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در روزهای سه‌شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در روزهای سه‌شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   استان اردبیل:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران 

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به نوسانات دمایی 

•   رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه‌ها، برگ‌ها و شاخه‌های آلوده و شکسته

•   زراعت:

•   مبارزه با علف‌های هرز در مزارع غلات و خودداری از این کار در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران 

•   پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری‌های قارچی نظیر زنگ زرد

•   آماده‌سازی زمین جهت انجام کشت بهاره و خودداری از این کار در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران 

•   دام‌داری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران  و احتمال وقوع صاعقه در روزهای پنجشنبه و جمعه 

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران 

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران 

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   شیلات:

•   جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

•   استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   ایجاد شبکه‌های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهال‌های تازه کشت شده پس از گاورو شدن خاک

•     مبارزه با بیماری سفیدک حقیقی هلو و شلیل بعد ار ریختن گلبرگ‌ها و خودداری از این کار در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران

•   کنترل و مبارزه با بیماری بلایت گردو (پوسیدگی مغز گردو) بعد از تشکیل میوه

•   کنترل و مبارزه با کنه گالی گردو بعد از باز شدن جوانه‌های برگی

•   مبارزه با لکه آجری بادام بعد از بارندگی‌ها

•   کنترل و مبارزه با بیماری سرخشکیدگی و انواع شانکر بعد از تشکیل میوه و پانسمان محل‌ها زخم

•   زراعت:

•   مبارزه با علف‌های هرز مزارع پائیزه و خودداری در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران

•   مبارزه با سوسک‌های گرده خوار در مزارع کلزا و خودداری در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران

•   مصرف کود سرک ازته درمزارع غلات وکلزای پاییزه تا قبل از آغاز بارش در روز دوشنبه

•   کنترل و رد یابی مزارع گندم درخصوص بیماری زنگ زرد گندم و لکه نواری باکتریایی

•   رد یابی و مبارزه جهت کنترل به‌موقع پوره سن گندم و خودداری از این کار در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران

•   کنترل شته مومی کلزا و خودداری در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران

•   مزارع نخود اعم از پاییزه و بهاره به علت مساعدبودن شرایط بروز بیماری برق زدگی بازدید شده و در صورت مشاهده به منظور مقابله با آن ازنظر کارشناسان محل بهره گرفته شود.

•   سورتینگ و آماده کردن غده‌های سیب زمینی جهت کشت‌های  بهاره

•   دامپروری و مرغداری:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   شیلات:

•   جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

•   ماشین آلات کشاورزی:

•   توقف عملیات خاک‌ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی

•   منابع طبیعی:

•   خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران

•   استان‌های مازندران و گیلان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان گیلان در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   انجام تغذیه با کودهای مناسب در باغات جدیدالاحداث میوه‌های سردسیری                 

•   با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)

•   استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جوان

•   محلول‌پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (به جز در استان گیلان در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده)                    

•   سم‌پاشی در باغات سیاه ریشه و مرکبات برای کنترل شته (به جز در استان گیلان در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده)

•   با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)

•   استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جوان

•   زراعت:

•   تسریع در عملیات زراعی ( آب تخت، بذرپاشی و نشاء کاری ) با استفاده از بارندگی‌های اخیر

•   کنترل و هوادهی نایلون روی خزانه‌های برنج

•   انجام زهکشی و مدیریت خروج آب از مزارع کلزا، گندم و سایر محصولات                          

•   برداشت از مزارع رسیده باقلا، نخودفرنگی، لوبیا سبز و . . .                   

•   کشت نشاء‌های صیفی‌جات

•   کلزا کاران جهت جلوگیری از خسارت آفات از قبیل پروانه سفید، ضمن بازدید منظم در صورت مشاهده آفت و آثار آن بر اساس توصیه‌های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام کنند.

•   گندم کاران با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب برای شیوع بیماری زنگ گندم و سایر آفات از قبیل شته نسبت به بازدید منظم و دوره ای مزارع اقدام و در صورت مشاهده بر اساس توصیه‌های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام کنند.

•   شالیکاران به منظور کاهش خسارت ناشی از بیماریهای گیاهی بذر زاد و خاکزی موارد زیر را رعایت کنند: ضد عفونی کردن بذور قبل از جوانه دار کردن، تهویه مناسب خزانه، زهکشی مناسب خزانه،  ایجاد پوشش مناسب و گرم نگه داشتن خزانه جهت جلوگیری از سرما زدگی

•  مبارزه شیمیایی جهت کنترل بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ‌کش نظیر فالکن و رکس و احتیاط در استان گیلان در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان گیلان در روز جمعه

•   احتیاط از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها با توجه به وقوع بارش پراکنده در استان گیلان در روز جمعه

•   شیلات:

•   تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

•   اکسیژن‌دهی در مزارع پرورش ماهی‌های گرم‌آبی با استفاده از هواده مخصوصا هنگام شب

•   جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

•   زنبورداری:

•   ایجاد سایبان برای کندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به خصوص با حشره کش‌ها

•   منابع طبیعی:

•   خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها با توجه به و قوع بارش در استان گیلان در روز جمعه

•   استان گلستان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   سم‌پاشی درختان دانه‌دار و هسته دار جهت کنترل آفات مکنده و بیماری‌های پوسیدگی مومیایی و لکه غربالی به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

•   غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ کش

•   باغداران در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم‌پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پو سیدگی مومیایی اقدام کنند به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

•   باغداران باغات هسته دار نسبت به کوددهی سرک ازته و محلول پاشی درختان میوه با کودهای میکرو اقدام کنند.

•   زراعت:

•   مصرف ریز مغذی‌ها مخصوصا روی به منظور غنی سازی دانه همچنین کود اوره بصورت سرک و محلول پاشی ۶ در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

•   پنبه کاران برای مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خشکسالی هیدرولوژیک حتما پنبه را به صورت ردیفی و جوی و پشته ای کشت کنند.

•   کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی را در کشت اول دارند پس از بارش‌های اخیر و گاورور شدن اراضی نسبت به کاشت آفتابگردان اقدام کنند.

•   کشاورزان که قصد کشت سویا در کشت اول را دارند پس از بارش‌های اخیر و گاورو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام کنند.

•   با توجه به افزایش رطوبت نسبی و احتمال شیوع بیماری‌های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم‌پاشی مزارع با قارچ‌کش‌های توصیه شده اقدام کنند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آنها ظاهر شده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتما با یک قارچ کش مناسب اقدام به سم‌پاشی مزارع کنند. (به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید)

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها  با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه و وزش باد شدید در روز دوشنبه

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   منابع طبیعی:

•   خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبراهه‌ها و رودخانه‌ها در مناطق تفرجگاهی جنگلی به علت بالا آمدن رواناب

•   شیلات:

•   با توجه به روند افزایشی دما و طولانی تر شدن دوره آفتابی در طول روز پس از بارش دوشنبه پرورش دهندگان در بخش‌های مختلف می‌توانند به امور جاریه طبق زمانبندی و مدیریت پرورش خود بپردازند و با رعایت نکات بهداشتی به آماده سازی و در صورت وجود آب مناسب به آبگیری استخرها بپردازند.

•   استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   پایش و کنترل  آفت سرخرطومی گیلاس در باغات به جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه  به دلیل بارش باران و وزش باد

•   زراعت:

•   کشاورزان پس از بارندگی‌ها و مناسب شدن رطوبت خاک می‌توانند نسبت به کشت محصولات بهاره همچون چغندر قند و سیب زمینی اقدام کنند.

•   پایش و مبارزه با آفت تریپس در مزارع گندم مناطق سردسیر با توجه به شرایط جوی مناسب به جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در مزارع غلات و کلزا به جز در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   پایش آفت شته و سن در مزارع غلات  به جز در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش

•   بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (بویژه زنگ زرد و قهوهای) بعد از اتمام بارش

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی 

•   خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه  به دلیل بارش باران و وزش باد

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   منابع طبیعی:

•   خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها  با توجه به وقوع بارش در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه

•   شیلات:

•   جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی به خصوص در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران

•   استان‌های اصفهان و یزد:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   در صورت مشاهده آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی در گلخانه با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی به کنترل این آفت اقدام شود.

•   جهت تقویت درختان میوه و زیتون بعد از تشکیل میوه از ترکیبات اسید هیومیک همراه با آبیاری استفاده شود.

•   جهت جلوگیری از ریزش میوه‌های زیتون و مرکبات در باغچه‌های مناطق مسکونی نسبت به محلول پاشی با محلول غذایی فروت ست طی روزهای صاف و آفتابی که قابلیت جذب مواد توسط درختان بیشتر است اقدام کنند. ( احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)

•   پسته‌کاران در صورت مشاهده آفات پسته (سنک‌ها و سن قرمز و پروانه میوه خوار پسته) با مشورت کارشناسان در روزهای بدون باد و بارندگی با سموم کم خطر به کنترل این آفات اقدام کنند. ( احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)

•   با توجه به ابرناکی در هفته جاری و مهیا بودن شرایط برای طغیان آفات کرم برگ‌خوار( لیسه) و زنبور مغزخوار بادام با مشورت کارشناسان به کنترل این آفات اقدام شود.(احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)

•   در باغات انار به علت رطوبت هوا امکان طغیان شته وجود دارد بنابراین فعلا از حذف پاجوش‌های انارخودداری شود.

•   هم اکنون زمان مناسبی جهت هرس خشکه بری تمام درختان است. هرس در زیتون نیز باعث افزایش تولید می‌شود.

•   انگورکاران جهت جلوگیری از شیوع قارچ سفیدک انگور به تنک برگ یا هرس سبز درختچه‌های انگور اقدام کنند. ضمنا در صورت مشاهده آفت زنجرک مو با مشورت کارشناسان به کنترل آفت اقدام شود.

•   به کلیه باغداران توصیه می‌شود در ابتدای فصل رویش از کاربرد سموم قوی برای کنترل آفات خودداری شود چون ضمن ایجاد مقاومت در آفت‌ها حشرات مفید باغ را نیز از بین می‌برند.

•   مبارزه با شته‌های درختان بادام با سموم مناسب و احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   مبارزه با نسل اول کرم خوشه خوار انگور از روز چهارشنبه به مدت یک هفته و احتیاط در استان اصفهان از روز پنجشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   مبارزه با آفت کرم خراط نسبت به پوشاندن سوراخ‌های لاروی با خمیر سمی و تهیه تله‌های فرمونی

•   باغداران خرما نسبت به طعمه‌پاشی درختان خرما با توجه به شروع فعالیت آفت سوسک کرگدنی خرما اقدام کنند.

•   با توجه به کمبود بارش‌ها باغداران از مصرف کودهای ازته خودداری و ازکودهای آلی و پتاسه استفاده کنند.

•   زیتون کاران در صورت مشاهده حالت پنبه ای که نشانه حضور آفت پسیل زیتون است با سم دیازینون یا مالاتیون نسبت به سم‌پاشی درختان زیتون خود اقدام کنند و احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   زراعی:

•   کوددهی مزارع کلزا متوقف و بعد از تغییر رنگ ۵۰تا ۶۰ درصد بوته‌ها نسبت به برداشت محصول اقدام شود.

•   مصرف کود سولوپتاس و محلول پاشی در مزارع گندم و جو جهت افزایش استحکام ساقه و مقاومت در برابر ورس در روزهای با هوای آرام انجام شود.

•   با توجه به وزش باد و احتمال ورس یا خوابیدگی در مزارع گندم و جو در صورت امکان فعلا آبیاری انجام نشود.

•   با توجه به وزش باد در این هفته گندم کاران از مزارع گندم بازدید و در صورت مشاهده طغیان آفت سن با مشورت کارشناسان کشاورزی به کنترل این آفت اقدام کنند.

•   کشاورزان جهت کشت سورگوم و پنبه در اسرع وقت نسبت به کشت این محصولات اقدام کنند.

•   زارعان گندم‌کار جهت مبارزه با پوره سن گندم با کارشناسان جهاد کشاورزی هماهنگی کنند.

•   مبارزه با شته مومی کلزا و احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   دامداری:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد در استان اصفهان از روز دو شنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   شیلات:

•   پرورش دهندگان ماهیان گرمابی و سرد آبی در روزهای با وزش باد به همراه گرد و خاک از غذادهی ماهی‌ها خودداری شود.

•   پرورش دهندگان ماهیان سردآبی اگر دمای استخر بیش از ۲۰ درجه سانتیگراد باشد از غذادهی خودداری کنند و در دمای بین ۱۸ تا ۲۰ درجه یک وعده غذادهی و در دمای زیر ۱۸ درجه ۲ وعده غذادهی در روز و طی عصر و شب هوادهی انجام دهند.

•   برای استخرهای ماهیان سردآبی که آب هفتگی دارند حداقل ۵۰ درصد آب استخر تعویض شود و غذادهی در صبح انجام شود. ضمن اینکه بهتر است با توجه به روند افزایش دما سریع تر نسبت به صید و فروش ماهیان سردابی اقدام شود.

•   استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان خراسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان خراسان شمالی احتیاط در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی 

•   استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جهت محافظت در برابر باد

•   آتش زدن سرشاخه‌های هرس شده سال‌های قبل برای از بین رفتن لارو کرم خراط

•  در باغاتی که شکوفه‌ها باز شده‌اند تا ریزش گلبرگ‌ها از سم‌پاشی جلوگیری شود.

•   زراعت:

•   کودپاشی اوره و پتاس در مزارع

•   بازدید مزارع جهت مراقبت و علائم آلودگی به بیماری‌ها به خصوص زنگ زرد و قهوه ای

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان خراسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان خراسان شمالی احتیاط در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان خراسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در استان خراسان شمالی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   شیلات:

•   جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

•   رعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

•   منابع طبیعی:

•   حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی 

•   استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم‌پاشی در استان خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی 

•   زمینهایی که قراراست به کشت صیفی جات اختصاص یابد در صورت نیاز با کود حیوانی و فسفره از هم اکنون تقویت شوند.

•   جهت مبارزه با مگس خربزه زمین‌هایی که برای  کشت صیفی‌جات در نظر گرفته شده به وسیله دیسک و چنگک شخم زده شوند.  

•   زراعت:

•   کشاورزان گندم‌کار و جوکار که مزارع آنها در مرحله تشکیل ساقه است نسبت به تغذیه مزارع با کودهای کم مصرف و پرمصرف و کشاورزانی که مزارع آن‌ها در مرحله تشکیل خوشه و غلاف است نسبت به کودآبیاری مزارع با سولفات پتاسیم قابل حل در آب به صورت کودآبیاری اقدام کنند.

•   با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت غلات و کلزا کشاورزان نسبت به اندیشیدن تمهیدات لازم جهت برداشت محصول و کاهش ضایعات احتمالی ناشی از خلل در فرایند برداشت اقدام لازم را انجام دهند.

•   مبارزه با علف‌های هرز مزارع کلزا، گندم و جو و احتیاط در استان خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   زنبورداری:

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   دامداری و مرغداری:

•   انجام پشم چینی گوسفندان

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده

•   شیلات:

•   محدودیت در عملیات صیادی طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه به ویژه در نواحی شرقی دریای عمان

•   استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی به دلیل وزش باد

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی 

•   پایش باغات مرکبات برای شپشک مرکبات

•   با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام‌های باقی مانده در باغات خود اقدام کنند.

•   انجام روش‌های مبارزه غیرشیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه‌ای

•   جمع‌آوری بادام‌های باقی مانده در باغات خود

•   کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم

•   زراعت:

•   پایش آفت سن و بیماری زنگ و سیاهک گندم در مزارع گندم

•   عملیات پایش شته مومی در مزارع کلزا  و گلرنگ

•   بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (بویژه زنگ زرد و قهوه‌ای)

•   دامداری و مرغداری:

•   کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   زنبورداری:

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   استان‌های ایلام و خوزستان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز پنجشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی 

•   با توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرزآب‌ها و آب‌های ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام شود.

•   انجام عملیات تلقیح نخیلات

•   مبارزه با سفیدک در انگور

•   زراعت:

•   مزارع کلزا برای جلوگیری از ریزش هرچه زودتر در برنامه برداشت دیده شود.

•   دامداری و مرغداری:

•   کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی 

•   احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز پنجشنبه تا جمعه

•   احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز پنجشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   پرورش آبزیان: 

•   هوادهی حوضچه‌های پرورش ماهی

انتهای پیام

همچنین مطالعه کنید:

دمای هوا

دمای هوا از امروز افزایش می یابد

    به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، صادق ضیاییان گفت: …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *