صفحه اصلی / تکنیک اسکمپر چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

تکنیک اسکمپر چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از سپندار، می توان گفت اسکمپر یک فهرست از سوال هایی است که سببب پرورش ایده های جدید می گردد. این روش بسیار آسان، اما به طور شگفت آوری قدرتمند است.
SCAMPER که هر حرف آن برگرفته از یک روش است، شما را در خلق ایده های جدید یاری می کند:
Substitute : S (جایگزین کردن)
Cobine : C (ترکیب کردن)
Adapt : A (اقتباس کردن)
Magnify : M (تقویت کردن)
Put to Other Uses : P (به کار گرفتن در دیگر کاربردها)
Eliminate or Minify : E (حذف کردن)
Rearrange or Reverse : R (معکوس کردن یا چینش مجدد)
چگونه از اسکمپر استفاده کنیم؟
در ابتدا مساله ای که مایل به حل آن هستید را در نظر بگیرید، این مساله هر چیزی می تواند باشد، چه مشکلی در زندگی شخصی یا محل کار شما و یا یک محصول یا سرویسی که قصد گسترش و بهبود دادن آن را دارید. بعد بوسیله فهرست این تکنیک درباره آن سوال هایی از خود بپرسید. این سوال ها سبب می شود در مورد مساله مورد نظر به طور متفاوتی فکر کنید و به راه حل های جالبی برسید.
در اسکمپر بیش از شصت سوال و دویست کلمه کلیدی وجود دارد که می توانید آنها را نیز در سوال ها به کار ببرید.
در ادامه متن، بخش های هفت گانه و سوالات و کلمات کلیدی مربوط به هر بخش را با هم بررسی می کنیم.
جایگزین کردن
جایگزینی در اسکمپر یعنی آیا بخشی از مساله یا محصول را می توان با چیز دیگری جایگزین کرد؟ پیدا کردن جایگزین های جدید می تواند ما را به ایده های خلاقانه برساند. سعی کنیم که مکان ها، انسان ها، ایده ها و حتی احساسات را با جایگزین های مناسب تغییر دهیم.
سوال ها:
آیا می‌توانم بخشی را تغییر دهم یا جایگزین کنم؟
آیا می‌توانم شخص مربوط به این موضوع را تغییر دهم؟
آیا قوانین، می‌تواند تغییر کند؟
آیا می‌توانم از اجزا یا موارد دیگر استفاده کنم؟
آیا می‌توانم از پروسه ها و فرآیندهای دیگری استفاده کنم؟
آیا می‌توانم شکل آن را تغییر دهم؟
آیا می‌توانم رنگش، میزان زبری‌اش، صدایش یا بویش را تغییر دهم؟
چه می‌شود اگر اسمش را تغییر دهم؟
آیا می‌توانم یک بخشش را با بخش دیگرش جایگزین کنم؟
آیا می‌توانم در جای متفاوتی، این ایده را استفاده کنم؟
آیا می‌توان گرایش یا احساساتم را نسبت به آن تغییر دهم؟
کلمات کلیدی:
تبادل کردن، رنگی کردن، معاوضه کردن، جایگزین شدن، جانشین شدن، نماینده بودن، جا عوض کردن، تغییر نام دادن، تغییر بسته بندی، تغییر جا دادن، تغییر مکان دادن، رزرو کردن، شکل دادن، جانشین کسی شدن، نماینده کسی شدن، عوض کردن.
ترکیب کردن
آیا این امکان فراهم است تا با ترکیب دو یا چند بخش از مساله، محصولی متفاوت بسازیم؟ بخش بزرگی از تفکر خلاق، ترکیب ایده ها و سرویس های مختلف برای خلق محصول جدید است.
سوال ها:
چه ایده‌ها یا بخش‌هایی را می‌توان ترکیب کرد؟
آیا می‌توان بخش‌هایی از اهداف را ترکیب کرد؟
آیا آن را می‌توانم با چیزهای دیگر ترکیب یا ادغام کنم؟
چه چیزهایی را باید ترکیب کنم که تعداد کاربردها را به حداکثر برسانم؟
چه مواد و مصالحی را می‌توانم ترکیب کنم؟
آیا می‌توانم از توانایی‌های مختلف برای بهبود آن استفاده کنم؟
کلمات کلیدی:
آمیختن، یکی شدن، مخلوط کردن، به هم رساندن، ائتلاف کردن، با هم جمع شدن، با هم مخلوط کردن، قرین شدن، ترکیب کردن، درهم آمیختن، متصل کردن، پیوند دادن، ادغام کردن، ممزوج کردن، مختلط کردن، ارتباط دادن، متحد کردن.
اقتباس کردن
گاهی لازم است برای حل مسایل خود از ایده های موجود بهره ببریم. احتمالاً راه حل ما پیش از این وجود داشته است. توجه داشته باشیم که همه ی ایده ها و اختراعات تا حدی اقتباس شده اند.
سوال ها:
چه چیزهای دیگری مانند این وجود دارد؟
آیا در شرایط مختلف دیگری، چیزی شبیه این وجود دارد؟
آیا گذشته می‌تواند به من، درس‌هایی درباره ایده مشابه بدهد؟
دیگر ایده‌ها چه پیشنهادی به من می‌دهد؟
چه چیزی را می‌توانم کپی کنم، قرض بگیرم؟
از چه کسی می‌توانم تقلید کنم؟
چه ایده‌هایی را می‌توانم دخیل کنم؟
از چه پروسه‌هایی می‌توان اقتباس کرد؟
چه مفاهیم دیگری را می‌توانم در ایده خود به کار ببرم؟
چه ایده‌های دیگری در خارج از زمینه من هست که می‌توانم از آنها کمک بگیرم؟
کلمات کلیدی:
خوگرفتن، اقتباس کردن از شخصی، سازگار کردن، تنظیم کردن، بهبود دادن، عادت کردن، خم شدن، تغییر دادن، تطبیق دادن، ضمنی کردن، کپی کردن، تقلید کردن، آشنا ساختن، در زمینه ای آشنایی پیدا کردن، مناسب بودن، آشنایی پیدا کردن، دخیل شدن یا دخیل کردن، عادت پیدا کردن، مناسب ساختن، منطبق کردن، اصلاح کردن، دوباره تنظیم کردن، دوباره درست کردن، بازبینی کردن، دوباره کاری کردن، عادی شدن، تبدیل کردن، تغییر دادن.
به کار گرفتن در دیگر کاربردها
آیا می توان ایده یا محصولی که هم اینک در ذهن داریم را به شکل دیگری به کار بگیریم؟ یا این امکان را داریم که از چیز دیگری برای حل مساله خود بهره ببریم؟ در موارد بسیاری یک ایده وقتی به صورت متفاوتی از تصور اولیه به کار گرفته می شود، شکل درست و واقعی خود را پیدا می کند.
سوال ها:
در چه موارد دیگری می‌توان آن را استفاده کرد؟
آیا کسانی دیگری می‌توانند از آن استفاده کنند؟
چگونه یک کودک یا یک شخص بزرگ‌تر، می‌تواند از این استفاده کند؟
آیا راه‌های جدیدی برای بکاربستن آن بصورت فعلی وجود دارد؟
آیا اگر آن را بهبود دهیم، کاربردهای احتمالی دیگری برای آن وجود خواهد داشت؟
اگر من چیزی درباره آن نمی‌دانستم، آیا می‌توانستم هدف این ایده را دریابم؟
آیا می‌توانم از این ایده در بازارها یا تجارت‌های دیگر، استفاده کنم؟
کلمات کلیدی:
به کاربستن، خود را بهره‌مند ساختن از، رفتار کردن، منفعت داشتن، وارد بازی کردن، ضمنی کردن، به ته رساندن، کاربردی کردن، به کار گرفتن، لذت بردن، تمرین کردن، تخلیه کردن، گستراندن، استثمار کردن، به پایان رساندن، اداره کردن، استفاده کردن، مدیریت کردن، دست کاری کردن، عمل کردن، جایگزینی کردن، گذراندن، منفعت بردن از، لذت بردن از، بهره برداری کردن، رفتار کردن، تا آخر استفاده کردن، استعمال کردن، تلف کردن، کهنه و فرسوده شدن، کار کردن.
معکوس کردن یا چینش مجدد
فکر کنید که اگر بخشی از مشکل، محصول یا پروسه شما بطور معکوس عمل می کرد و به ترتیب متفاوتی انجام می شد، چه انجام می‌دادید.
سوال ها:
چه ترتیبی ممکن است بهتر باشد؟
آیا می‌توان اجزا را مبادله کرد؟
آیا الگو، طرح‌بندی یا توالی دیگری موجود است که بتوانم از آن استفاده کنم؟
آیا می‌توانم علت و معلول را جابجا کنم؟
آیا می‌توانم سرعت یا برنامه زمان‌بندی تحویل را تغییر دهم؟
آیا می‌توانم مثبت و منفی را جابجا کنم؟
آیا می‌توانم آن را برعکس کنم؟
اگر آن را برعکس تصور کنم، چه؟
اگر دقیقاً در خلاف جهت اولیه‌ام، آن را انجام دهم، چه می‌شود؟
کلمات کلیدی:
به تعویق انداختن، لغو کردن، پشتیبانی کردن، تغییر دادن تاریخ، تغییر دادن، تأخیر انداختن، وارونه راندن، وارونه رفتن، ابطال کردن، وارونه کردن، وارونه حرکت کردن، حرکت دادن، واژگون کردن، معوق کردن، موکول کردن، نقض کردن، بازتنظیم کردن، جابجا کردن، باطل و بی اثر ساختن، سازمان دهی مجدد، فسخ کردن، جابجایی، برنامه ریزی مجدد، عقب نشینی کردن، جانشین کردن، برعکس کردن، بی اثر کردن، پس گرفتن.

همچنین مطالعه کنید:

rahbari

اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *