صفحه اصلی / برخی جوسازی ها دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی و کارگران نیست

برخی جوسازی ها دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی و کارگران نیست

 یکی از خبرگزاری ها در گزارشی به نقل از «سیدمحمد یاراحمدیان» رئیس مجمع نمایندگان کارگران ایران که در دولت احمدی نژاد عضو هیات امناء سازمان تامین اجتماعی بود، اینگونه وانمود کرده است که دولت دهم در مصوبه‎ای کل بدهی هایش به سازمان تامین اجتماعی را تسویه کرد اما دولت یازدهم مصوبه مزبور را لغو کرد. 
«علی اکبر شوکت» با رد ادعای یاراحمدیان اظهار داشت: براساس مدارک و مستندات موجود و محاسبات انجام شده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد نه تنها تسویه نشد و یا حتی کم شد بلکه 14 برابر شده است. 
وی مصوبه مورد ادعای یاراحمدیان، ادعای لغو مصوبه دولت قبل در خصوص تسویه 35 هزار میلیارد تومان (350 هزار میلیارد ریال) بدهی از سوی دولت یازدهم را واهی دانست و افزود: در این ارتباط دو مصوبه در دولت احمدی نژاد به تصویب رسید، یکی مربوط به واگذاری 22 شرکت که متاسفانه در همان دولت احمدی نژاد این شرکت ها یا دوباره فروشی شد یا مصوبات مربوط به واگذاری آنها لغو شد چرا که یا قابل واگذاری نبودند یا قبلا در مصوبات دیگری به جای دیگری فروخته شده است. 
وی توضیح داد: آقای یاراحمدیان با زیرکی و اهدافی خاص، مصوبه 22 شرکت را با مصوبه مربوط به گل گهر یکی قلمداد کرد و مصوبه دولت روحانی برای لغو واگذاری گل گهر را با زرنگی خاصی به مصوبه واگذاری 22 شرکت و نیز هما ربط داده است. 
به گفته شوکت، آقای یاراحمدیان اطلاع دارند که زمان دولت احمدی نژاد واگذاری معدن گل گهر مورد ایراد واقع شد چرا که معادن جزو انفال است و قابل واگذاری نیست و تیم وزارت صنایع احمدی نژاد، مقدمات لغو این مصوبه را در این دولت فراهم کرده بودند با این توجیه که انفال قابل واگذاری نیست. 
این فعال جامعه کارگری با بیان اینکه جوسازی آقای یاراحمدیان به خاطر دلسوزی نسبت به سازمان تامین اجتماعی و کارگران نیست و فقط مصرف انتخاباتی دارد، افزود: وگرنه چرا در چهار سال گذشته این موضوع مطرح نشد؟ 
وی یادآور شد: درخصوص مصوبه هتل های هما نیز قضیه به این صورت که آقای یاراحمدیان برای بهره برداری انتخاباتی یک جناح خاص مطرح می کنند، نیست و آقای یاراحمدیان به خوبی می دانند که مصوبه واگذاری هما مشروط به تامین مالی برای خرید هواپیما از سوی سازمان تامین اجتماعی بود – کاری که با شرایط اقتصادی سازمان تامین اجتماعی میسر نبود. 
عضو هیات امناء سازمان تامین اجتماعی گفت: آقای احمدی نژاد در دولت اول خود روند بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی را متوقف کرد حتی چند مدیر عامل منصوب وی همان موقع مصاحبه کردند با این توجیه که به بدهی های دولت سود تعلق می گیرد و عدم تادیه بدهی از سوی دولت را به نفع سازمان قلمداد کردند. 
وی افزود: حتی در مقطعی آقای احمدی نژاد اعلام کرد که دولت به سازمان تامین اجتماعی هیچ بدهی ندارد اما در ظاهر در دو مرحله سهام به سازمان واگذار کرد، یکی در آستانه انتخابات سال 1388 با واگذاری 5% سهام مخابرات که سازمان در این فرآیند نقش محلل را بازی کرد تا آقایان بتوانند مدیریت شرکت مخابرات را به خریدار جدید برسانند، آن را از دست دولت خارج کنند و پول حاصل از آنرا نیز شب انتخابات به حساب مستمری بگیران نفری 80 هزار تومان ریختند به اسم همسانسازی که بار مالی همین یک قلم تاکنون برای سازمان بیش از 10 هزار میلیارد تومان (100 هزار میلیارد ریال) است و به حجم بدهی‌های دولت اضافه شده و خواهد شد. 
شوکت افزود: در مرحله دوم با وجود اینکه رئیس جمهور قبلی در سخنانی که فیلم و صدا و خبر آن نیز موجود است، گفته بود که دولت به سازمان تامین ‌اجتماعی بدهی ندارد به محض انتصاب آقای مرتضوی و متعاقب طرح موضوع کاندیداتوری آقای مشایی، به یکباره مصوبه واگذاری 22 شرکت را صادر کرد. 
وی افزود: اما بعد از آنکه احمدی نژاد در انتخابات کاندیدایی تائید صلاحیت شده نداشت در مصوبات دیگری یا همین شرکتها را از لیست واگذاری حذف (مثل پست بانک و …) و یا اینکه دوباره فروشی کرد و در مصوباتی به پیمانکاران طلبکار وزارت نیرو و … فروخت و فرآیند لغو مصوبات واگذاری سهام دولت به سازمان در دولت احمدی نژاد کلید خورد. 
شوکت گفت: البته یک احتمال دیگر وجود دارد و آن این است که دولت قبل و آقای مرتضوی می خواستند این شرکتها را پس از واگذاری به سازمان تامین اجتماعی در قالب تفاهم نامه ای به بابک زنجانی بفروشند اما پس از رسانه ای شدن موضوع تفاهم نامه در یکشنبه سیاه و استقرار هیات تحقیق و تفحص مجلس در سازمان تامین اجتماعی، با توجه به اینکه دیدند امکان استفاده از سازمان تامین اجتماعی برای فروش شرکتهای 22 گانه به بابک زنجانی وجود ندارد، نسبت به لغو مصوبات واگذاری (پست بانک و … ) و یا فروش مجدد آنها به پیمانکاران طلبکار وزارت نیرو و … اقدام کردند. 
وی افزود: از این رو می توان گفت به استثنای لغو مصوبه واگذاری گل گهر که آن هم مقدماتش در تیم دولت احمدی نژاد فراهم شد و با مستمسک قراردادن عدم امکان واگذاری «انفال» مانع از انتقال شدند، بقیه مصوبات مربوط به واگذاری که محقق نشد، در زمان دولت احمدی نژاد لغو شد و تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی انجام نشد. 
این فعال جامعه کاری اظهار داشت: گردش کار این مصوبات و موضوعات در دولت و سازمان تامین اجتماعی موجود است و باید متولیان امر پاسخ دهند اما نکته جالبی که توجه مرا بخود جلب کرد، استناد آقای یاراحمدیان و خبرگزاری فارس به گزارش تحقیق و تفحص است. 
وی افزود: چرا که در چهار سال اخیر، آقای یاراحمدیان و جریانی که ایشان را هدایت می کند و به او در آستانه انتخابات خوراک تبلیغاتی می دهد و از او برای تخریب رقیب استفاده می کند، بارها اعلام می کردند که گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی درست نیست و سیاسی است! حال چگونه است که در آستانه انتخابات برای تخریب رقیب آنرا مورد استناد قرار می دهند. 
شوکت تاکید کرد: باید از آقای یاراحمدیان پرسید که آیا همه گزارش تحقیق و تفحص را ورق زده اند یا فقط صفحه مربوط به معدن گل گهر را دیده اند؟ که به نظر می رسد اگر آقای یاراحمدیان به گزارش دقت بیشتری داشته باشند، اسم خود را در جدول پاداش های نجومی و وامهای نجومی آن خواهند یافت و اسم خودشان و تشکل متبوع خود را درخصوص تصاحب ملک متعلق به سازمان تامین اجتماعی در جنب پاساژ مفید که ثمن بخس مال خود کرده اند را نیز خواهند یافت. 
وی افزود: آقای یاراحمدیان و خبرگزاری فارس و ستاد کاندیدای رقیب دولت که این مطالب را برای ایشان آماده کرده اند احتمالاً حواسشان به این نبوده است که افرادی که الان در ستادهای رقبای دکتر روحانی هستند و نمایندگان همان طیف مجلس نهم، به محض استقرار دولت آقای روحانی طی طرحی که پیشنهاد دادند و در مجلس به تصویب رساندند، دولت را از تادیه غیرنقدی بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی منع کردند. بهتر است آقای یاراحمدیان نگاهی به اسامی پیشنهاد دهندگان طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بیاندازند همان طرحی که به موجب آن دولت از واگذاری سهام به سازمان تامین اجتماعی بابت تادیه بدهی منع شد اما خوشبختانه با تلاش نمایندگان کارگری مجلس و در قالب برنامه ششم توسعه دوباره این مجوز به دولت داده شد. 
وی یادآور شد: کارنامه شما و مجلس و دولتی که طرفدار آن هستید، قانونی بود که راه پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی توسط دولت را سد کرد و کارنامه فعالان جامعه کارگری فعلی این است که در برنامه ششم نه تنها راه برای تادیه مطالبات از طریق واگذاری سهام باز شد بلکه برای دولت تکلیف زمانبندی شده جهت تسویه بدهی ها و ازهمه مهمتر کاهش بدهی ها تعیین گردید. 
این فعال جامعه کاری افزود: براساس شواهد و قرائن موجود دولت قبل با دائمی کردن قوانین تعهد آور برای سازمان تامین اجتماعی و تحمیل پوشش های بیمه ای جدید بدون تأمین بار مالی و … سازمان تامین اجتماعی را به گروگان گرفت.

همچنین مطالعه کنید:

معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور منصوب شد

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *