صفحه اصلی / رشدبیش از15درصدی درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1394

رشدبیش از15درصدی درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1394

میانگین درآمد اظهار شده‌ سالانه یک خانوار شهری 278 میلیون و 872 هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل، 15.6 درصد افزایش داشته است.
رشدبیش از15درصدی درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1394/ پیشی گرفتن رشد درآمد از هزینه
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از  روابط عمومی مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1394 نشان می دهد میانگین درآمد سالانه خانوارهای شهری در مقایسه با رشد هزینه کل سالانه چهار درصد بیشتر رشد داشته است.
منابع تامین درآمد خانوارهای شهری در دوره مورد بررسی 33.4 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 16.3 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 50.3 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار بوده است.
**هزینه خانوار شهری در سال 1394
براساس اعلام مرکز آمار ایران، میانگین هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری 262میلیون و 397هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل11.7 درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین از میانگین هزینه کل سالانه‌ خانوار شهری 62 میلیون و 431 هزار ریال با سهم 23.8درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 199 میلیون و 967 هزار ریال با سهم 76.2 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 22 درصد مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با 44 درصد مربوط به مسکن بوده است.
**هزینه خانوار روستایی در سال 1394
میانگین هزینه‌ کل خالص سالانه یک خانوار روستایی در سال 1394 به میزان 146میلیون و 983 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 6.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین از هزینه کل سالانه‌ خانوار روستایی 57 میلیون و 778 هزار ریال با سهم 39.3 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 89میلیون و 205 هزار ریال با سهم 60.7 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 26 درصد مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 30.3 درصد مربوط به مسکن بوده است.
**درآمد خانوار روستایی در سال 1394
میانگین درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی در سال 1394 به میزان 161میلیون و 38هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل، 15.8 درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال 1394 رشد میانگین درآمد سالانه خانوارهای روستایی در مقایسه با رشد هزینه کل سالانه 9.7 درصد بیشتر رشد داشته است . 
منابع تامین در آمد خانوار های روستایی در دوره مورد بررسی نشان می دهد 30.2 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری ، ‌30.9 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 38.9 درصد از محل درآمد های متفرقه خانوار تامین شده است.

همچنین مطالعه کنید:

بازار بی رونق خودرو

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز در واقع مشتریان با وجود نزولی شدن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *