صفحه اصلی / اسلایدر / نقدینگی منفی ۵۶ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق در سال ۱۴۰۱
نقدینگی منفی ۵۶ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق در سال ۱۴۰۱

نقدینگی منفی ۵۶ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق در سال ۱۴۰۱

کسب و کار نیوز- مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ویژه‌نامه عملکردی سال 1401 را منتشر کرد؛ خالص وجه نقد تزریق شده توسط دولت در نتیجه انتشار و تسویه اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال 1401 منفی 56 هزار و 457 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش کسب و کار نیوز، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ویژه‌نامه عملکردی سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که بر این اساس مجموع تعهدات اوراق دولتی تا سال ۱۴۰۶ برابر با ۶۲۲ هزار و ۵۹۲.۵ میلیارد تومان خواهد بود که ۵۲۸ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان اصل و ۹۴ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان سود اوراق است.

از زمان تأسیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در سال ۱۳۹۴ تاکنون، مبلغ ۸۳۴ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان شامل ۴۱۸ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان اوراق نقدی و ۴۱۵ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان اوراق غیرنقدی منتشر شده است که بیشترین مبلغ اوراق منتشر شده مربوط به سال ۱۳۹۹ است که این مرکز ۷۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق غیرنقدی و ۱۳۰ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان اوراق نقدی و در مجموع ۲۰۲ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان اوراق منتشر کرد.

مدیریت انتشار اوراق غیرنقدی دولت که عمدتا شامل اسناد خزانه است، برعهده اداره تامین مالی و اوراق بهادار اسلامی است. اسناد خزانه اسلامی ابزار تامین مالی دولت بدون ایجاد تورم و دست اندازی به منابع بانک مرکزی است که در زمره اوراق بهادار با نام قرار گرفته و بیانگر تعهد دولت به بازپرداخت مبلغ اسمی آن در آینده است. این اسناد از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر می‌شود و هدف اصلی آن تأمین کسری بودجه دولت‌هاست.

همچنین از ابتدای راه اندازی مرکز بدهی‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۴۳۸ هزار و ۸۳۳.۱ میلیارد تومان اصل و سود اوراق با تضمین دولت مورد تسویه قرار گرفته است که بیشترین مبلغ تسویه مربوط به سال ۱۴۰۱ با ۱۲۹ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان اصل و ۴۵ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان سود اوراق با تضمین دولت تسویه شده است که مجموعا ۱۷۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان اصل و سود اوراق با تضمین دولت تسویه شده است.

همچنین پیش‌بینی وهماهنگی‌های لازم برای تسویه به موقع اصل و فرع اوراق بهادار اسلامی در سنوات آتی نیز برعهده مرکز بدهی‌ها است که اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق منتشره دولت در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۲۵ هزار و ۴۶.۲ میلیارد تومان و مجموع اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق منتشره دولت در ۵ سال آینده یعنی تا مجموع تعهدات اوراق دولتی تا سال ۱۴۰۶ برابر با ۶۲۲ هزار و ۵۹۲.۵ میلیارد تومان خواهد بود که ۵۲۸ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان اصل و ۹۴ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان سود اوراق است.

همچنین طبق آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ برابر با یک میلیون و ۱۴۴ هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان و مطالبات دولت تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ برابر با ۵۴۱ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان بوده است که رقم ۶۰۳ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان مازاد بدهی‌ها بر مطالبات دولت تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ بوده است.

همچنین بدهی‌های شرکت‌های دولتی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ برابر با یک میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان و مطالبات شرکت‌های دولتی یک میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۵ میلیارد تومان بوده که مازاد بدهی‌ها بر مطالبات شرکت‌های دولتی رقم منفی ۶۰ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان بوده است.

همچنین در بررسی عملکرد انتشار اوراق دولتی با ظرفیتهای قانونی در سال ۱۴۰۱ مشخص شد که از مجموع ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انتشار اوراق در سال گذشته، ۷۵ هزار میلیارد تومان آن مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ۴۳ هزار میلیارد تومان مطابق با اصلاحات و الحاقات قانون بودجه و ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده است.

در سال ۱۴۰۱ مبلغ نقد تأمین شده از طریق فروش اوراق نقدی معادل ۱۲۰ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان بوده و همچنین مبلغ تسویه شده اصل اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۲۹ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان و سود و کارمزد اوراق دولتی ۴۷ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان بوده است که جمعا ۱۷۶ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان میزان تعهدات و عملکرد تسویه اوراق دولتی در سال گذشته بوده است. خالص وجه نقد تزریق شده توسط دولت در نتتجه انتشار و تسویه اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۱ منفی ۵۶ هزار و ۴۵۷ میلیارد تومان بوده است.

همچنین مطالعه کنید:

بودجه ۱۴۰۳ با ۲۰ درصد افزایش، ۶۳۴۷ همت بسته شد

به گزارش کسب و کار نیوز ، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۶,۳۴۷ هزار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.