صفحه اصلی / اسلایدر / پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه برای اسکان موقت
پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه برای اسکان موقت

پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه برای اسکان موقت

کسب و کار نیوز- آئینی گفت: برای اسکان موقت ۶۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.

به گزارش کسب و کار نیوز، محمد آئینی گفت: از سال ۸۴ تا سال ۱۴۰۰ ،۲۲۰ هزار واحد تخریب  شده و ۷۱۰ هزار واحد از ابتدای شروع نوسازی در کشور  جایگزین آن شده است. به گفته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، یک سوم جمعیت ایران در مناطق ناپایدار بافت فرسوده و حاشیه شهر‌ها زندگی می‌کنند. تا‌کنون در کشور حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار در سطح محلات هدف بازآفرینی شهری شناسایی شده که سهم استان مازندران ۱۲۲ هزار و ۶۱۴ بنای ناپایدار است که باید نوسازی و مقاوم‌سازی شود.

او می گوید: با توجه به تکلیف قانون‌گذار موظف هستند حداقل ۵۰ درصد برای عوارض پروانه و تراکم ساخت تخفیف دهند و حتی تا ۱۰۰ درصد تخفیف اعمال و معادل‌ آن‌ را از دولت دریافت کنند. آئینی گفت: بسته تشویقی بی‌سابقه که برای اولین بار در سطح ملی اجرا خواهد شد و هر کسی هر خانه‌ای با هر متراژی داشته باشد، چنانچه امکان تجمیع نباشد برای نوسازی پروانه ساختمانی صادر خواهد شد. در این مصوبه تشویقات ویژه نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع که پلاک‌های مسکونی با مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک و حداقل مساحت ۵۰ مترمربع (پس از اصلاحی) و غیرقابل تجمیع (مجاورت با معبر یا کاربری‌های عمومی و ساختمان نوساز) را شامل میشود.

معاون وزیر راه وشهرسازی می‌گوید: در این مصوبه تبصره‌ای در نظرگرفته شده و قطعات مسکونی با مساحت کمتر از ۵۰ مترمربع که امکان تجمیع نداشته باشند، به شرط رعایت تمامی ضوابط شهرسازی، معماری و ساختمان، بدون برخورداری از ضوابط تشویقی موضوع این مصوبه، امکان دریافت پروانه ساختمانی را خواهند داشت. او گفت: اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب و کاهش ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ برای هر واحد و عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی از جمله مشوق‌های در نظر گرفته شده و بخشی از این مشوق‌ها هستند.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری متقاضیان باید دارای حد نصاب تفکیک (موجود یا حاصل از تجمیع) طبق طرح مصوب بوده و در جبهه اول محورهای اصلی محله (مطابق طرح‌های توسعه و عمران شهری) مستقر باشند.

او می گوید: اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی مشروط به تامین ورودی مستقل، عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی،کاهش ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ مشروط به وجود پارک حاشیه‌ای در معبر و امکان استفاده از مساحت معابر بن بست فاقد کارکرد در طرح مصوب بلوک و تراکم حاصل از آن (در صورت موافقت شهرداری‌ها) از مشوق‌های در نظر گرفته شده برای کسانی است که در مقیاس محله محور اقدام به نوسازی می‌کنند.

آئینی می گوید: برای کسانی است که در مقیاس محل ه‎ای و بلوک شهری اقدام به بازآفرینی شهری می کنند، اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی مشروط به تامین ورودی مستقل، امکان تخصیص ۲۰ درصد از فضای باز غیر مسقف مجموعه به منظور تامین بخشی از پارکینگ‌های مورد نیاز، از جمله ضوابط تشویقی نوسازی در مقیاس محله ای و بلوک شهری به شمار می رود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یک سوم جمعیت ایران در مناطق ناپایدار بافت فرسوده و حاشیه شهر‌ها  زندگی می‌کنند. تا‌کنون در کشور حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار در سطح محلات هدف بازآفرینی شهری شناسایی شده که سهم استان مازندران۱۲۲ هزار و۶۱۴ بنای ناپایدار است که باید نوسازی و مقاوم‌سازی شود.

به گفته او، با توجه به تکلیف قانون‌گذار موظف هستند حداقل ۵۰ درصد برای عوارض پروانه و تراکم ساخت تخفیف دهند و حتی تا ۱۰۰ درصد تخفیف اعمال و معادل‌ آن‌ را از دولت دریافت کنند.

این مقام مسئول گفت: بسته تشویقی بی‌سابقه که برای اولین بار در سطح ملی اجرا خواهد شد و هر کسی هر خانه‌ای با هر متراژی داشته باشد چنانچه امکان تجمیع نباشد برای نوسازی پروانه ساختمانی صادر خواهد شد. در این مصوبه تشویقات ویژه نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع که پلاک‌های مسکونی با مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک و حداقل مساحت ۵۰ مترمربع (پس از اصلاحی) و غیرقابل تجمیع (مجاورت با معبر یا کاربری‌های عمومی و ساختمان نوساز) را شامل میشود.

او می‌گوید: در این مصوبه تبصره‌ای در نظر گرفته شده و قطعات مسکونی با مساحت کمتر از ۵۰ مترمربع که امکان تجمیع نداشته باشند، به شرط رعایت تمامی ضوابط شهرسازی، معماری و ساختمان، بدون برخورداری از ضوابط تشویقی موضوع این مصوبه، امکان دریافت پروانه ساختمانی را خواهند داشت.

آئینی گفت: اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب و کاهش ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ برای هر واحد و عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی از جمله مشوق‌های در نظر گرفته شده و بخشی از این مشوق‌ها هستند. متقاضیان باید دارای حد نصاب تفکیک (موجود یا حاصل از تجمیع) طبق طرح مصوب بوده و در جبهه اول محورهای اصلی محله (مطابق طرح‌های توسعه و عمران شهری) مستقر باشند.

او می گوید: اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی مشروط به تامین ورودی مستقل، عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی،کاهش ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ مشروط به وجود پارک حاشیه‌ای در معبر و امکان استفاده از مساحت معابر بن بست فاقد کارکرد در طرح مصوب بلوک و تراکم حاصل از آن (در صورت موافقت شهرداری‌ها) از مشوق‌های در نظر گرفته شده برای کسانی است که در مقیاس محله محور اقدام به نوسازی می‌کنند.

معادن وزیر راه می گوید: برای کسانی است که در مقیاس محله‎ای و بلوک شهری اقدام به بازآفرینی شهری می کنند، اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی مشروط به تامین ورودی مستقل، امکان تخصیص ۲۰ درصد از فضای باز غیر مسقف مجموعه به منظور تامین بخشی از پارکینگ‌های مورد نیاز، از جمله ضوابط تشویقی نوسازی در مقیاس محله ای و بلوک شهری به شمار می رود.

او گفت: در بخش تسهیلات نوسازی واز طریق سامانه ۳۳ هزار و ۷۰۰ واحد معرفی شده و از محل خود مالکی ۱۰ هزار واحد معرفی شده و در مجموع ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد با احتساب قبلی تحت پوشش قرار داده تیم.

آئینی گفت: ۶۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه برای اسکان موقت در نظر گرفته شده است.

همچنین مطالعه کنید:

رکود جدید در حمل ونقل ترانزیت جاده‌ای ثبت شد

به گزارش کسب و کار نیوز ، جواد هدایتی مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.