صفحه اصلی / اقتصادی / اقتصاد کلان / اثرات برتری اجتماعی و سواد مالی بر رفتار پس‌انداز

مهبد رضا اسکوئیان – ارشد اقتصاد در تجارت الکترونیک

اثرات برتری اجتماعی و سواد مالی بر رفتار پس‌انداز

نفوذ ( برتری ) اجتماعی:

شامل اعمال قدرت اجتماعی توسط یک فرد یا گروه برای تغییر نگرش یا رفتار افراد یا گروه های دیگر در جهتی خاص است.مقالات متعددی نقش والدین را به عنوان کلید اجتماعی شدن مالی فرزندانشان تصدیق کرده اند. اجتماعی شدن اقتصادی (یعنی بحث در مورد مسائل مالی با والدین) بر جهت گیری آینده کودکان تأثیر خواهد داشت. به عبارت دیگر، کودکانی که رابطه خوبی با خانواده خود دارند، بیشتر آینده گرا هستند و رفتار مالی خوبی دارند. نقش والدین به طور قابل توجهی بیشتر از نقش تجربه کاری و آموزش مالی بزرگسالان جوان در دبیرستان است. هنگامی که والدین رفتار مالی مثبتی از خود نشان دهند، الگوی مالی فرزندان خود خواهند بود و باعث ایجاد نگرش و رفتار مثبت در میان بزرگسالان جوان و نوجوانان خواهند شد.

دانش مالی:

ارتباط مستقیمی با رفتار مالی دارد. دانش ( سواد) مالی به تنهایی برای دستیابی به یک زندگی بزرگسال موفق کافی نیست. در عوض، باید با نگرش‌های مثبت و اعتماد به نفس برای کمک به افراد به‌ویژه جوانان در انتخاب هوشمندانه حمایت شود.
سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار پس‌انداز دارد. گفته می شود که دانش آموزان زمانی که سواد مالی داشته باشند، نگرش مالی مطلوب تری دارند.
اقتصاددانان عموماً بر این باورند که پس انداز بیشتر باعث رشد اقتصادی می شود و در نتیجه اقتصاد را بیشتر تقویت می کند. با این حال، در مالزی، افزایش شدید نسبت بدهی خانوارها به درآمد قابل تصرف به‌ویژه در ده سال گذشته، تردیدهایی را در مورد توانایی مالزیایی‌ها برای پس‌انداز و برنامه‌ریزی برای آینده‌شان ایجاد کرده است. در نتیجه، کل پس‌انداز خانوارها پایین ماند و خطر زیادی وجود دارد که مالزیایی‌ها پس‌انداز کافی برای بازنشستگی خود نداشته باشند. حتی نگران‌کننده‌تر این است که طبق گزارش‌ها، جوانان گروه اصلی هستند که در این مشکل مالی گرفتار شده‌اند. این موضوع نگرانی در مورد نیاز به آموزش جوانان بزرگسال مالزیایی در مورد اهمیت اساسی پس انداز به منظور اطمینان از کفایت مالی در دوران بازنشستگی آنها را افزایش داده است. در مورد رفتار پس‌انداز، نیاز به پس‌انداز در بین افراد به دلیل طرز فکر، رفتار، دانش و محیط اجتماعی متفاوت است. این مطالعه در نظر دارد: (۱) به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار پس انداز (۲) بررسی اثر میانجی نگرش نسبت به رابطه بین سواد مالی و رفتار پس‌انداز.
برخی استدلال می کنند که افراد از نظر مالی بی سواد هستند که در نتیجه بر تصمیم مالی، سرمایه گذاری و برنامه ریزی بازنشستگی آنها تأثیر می گذارد
مطالعات دیگر تأثیر مثبت سواد مالی را بر نتایج مالی مانند شیوه‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و دارایی‌های نقدی و غیر نقدی گزارش کردند داشتن دانش مالی ضعیف همچنین باعث افزایش بار مالی افراد از بدهی‌ها می‌شود که به طور مثبت با عدم پرداخت اعتبار مصرف‌کننده مرتبط است. به دلیل دانش و آگاهی مالی ضعیف، پس انداز کل خانوارهای مالزیایی نسبتاً کم است، در حالی که متاسفانه اکثر آنها هیچ فکری در مورد برنامه ریزی بازنشستگی نکرده اند. در گزارشی، HSBC فاش کرد که تقریباً ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی نگران کنار آمدن با مسائل مالی پس از بازنشستگی بودند، در حالی که ۴۰ درصد انتظار داشتند در زمان بازنشستگی، سطح زندگی ضعیف‌تری داشته باشند.
اگرچه ادبیاتی وجود دارد که نشان می دهد آموزش مالی می تواند یکی از بهترین پادزهرها در افزایش سواد مالی باشد.
افرادی که از نظر مالی بی سواد هستند، برنامه ریزی نمی کنند و احتمال کمتری دارد که در سرمایه گذاری های با ریسک بالا مانند سهام سرمایه گذاری کنند. سواد مالی همچنین به عنوان مهم ترین مؤلفه در دستیابی به یک زندگی بزرگسال موفق در نظر گرفته می شود زیرا نقش مهمی در توسعه نه تنها نگرش مدیریت مالی افراد، بلکه نگرش در مورد زندگی عمومی ایفا می کند. به بزرگسالان جوان توصیه می شود که در دوران نوجوانی یادگیری در مورد امور مالی و مدیریت پول را آغاز کنند. همچنین مشخص شد که دانش‌آموزان با دانش مالی کمتر نظرات منفی بیشتری در مورد امور مالی داشتند و تصمیمات مالی نادرست بیشتری می‌گرفتند. آنها خاطرنشان کردند که داشتن سطح پایین دانش مالی توانایی دانش آموزان را برای تصمیم گیری آگاهانه محدود می کند.

پس انداز:

نقش مهمی در حفظ رشد اقتصادی دارد. اگرچه نقش آن در سطوح مختلف، یعنی خانوارها، شرکت‌ها و دولت مهم است، اما این سه نهاد ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال، اگر خانوارها خیلی کم پس انداز کنند، ممکن است علاوه بر کمبود پس انداز اضطراری با مشکلات مالی مواجه شوند که به نوبه خود، اضطراب را افزایش می دهد و منجر به مشکلات جدی سلامتی می شود در چشم اندازهای وسیع تر، بودجه کافی برای سرمایه گذاری دولت در زیرساخت های اجتماعی و فیزیکی وجود نخواهد داشت. وجوهی که در دارایی‌های مالی قرار می‌گیرند، از طریق واسطه‌های مالی برای سرمایه‌گذاری هدایت می‌شوند و متعاقباً از طریق بهره‌وری و رشد اقتصادی بالاتر، کشور را غنی‌تر می‌کنند. سرعت رشد اقتصادی بلندمدت به توانایی پس‌انداز بستگی دارد، زیرا نرخ پس‌انداز بالا باعث افزایش سرمایه‌گذاری، تأثیر بر انباشت سرمایه و در نتیجه تحریک رشد اقتصادی می‌شود.
پس انداز بالا منجر به انباشت ثروت می شود که به افراد امکان می دهد استانداردهای زندگی خود را بهبود بخشند می تواند کشور را در برابر رکودهای اقتصادی و بحران مالی محافظت کند، در مقابل زمان شوک های اقتصادی بیمه شود و راه مهمی برای بهبود رفاه باشد در برخی کشورها، پس انداز به عنوان ستون فقرات بخش های خاصی از اقتصاد آن کشور در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، در آذربایجان پس‌انداز خانوارها به‌عنوان مهم‌ترین منبع سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش غیرنفتی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که سرمایه خارجی آن سهم بیشتری در تولید منابع طبیعی مانند نفت و گاز دارد به طور خلاصه، پس انداز فردی نه تنها به نفع خانوارها است، بلکه به نفع کل کشور نیز خواهد بود. بنابراین، داشتن دانش در مورد عوامل مؤثر بر رفتار پس‌انداز افراد مهم است، زیرا در حفظ رشد اقتصادی ضروری است، از طرفی برای نهادهای درگیر مانند خانوارها، مؤسسات مالی، دولت و سایر ذینفعان مرتبط، مزایایی به همراه خواهد داشت.
بدهی خانوارهای مالزی روند صعودی داشته است و از ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۰۲ به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. بدهی خانوارها به شدت افزایش یافت و رکورد جدیدی به نام ۸۷.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ را ثبت کرد.
آمارها نشان می دهد که نیمی از درآمد قابل تصرف خانوارهای مالزیایی صرف بدهی های خدماتی می شود و این واقعیت نگران کننده نگرانی دیگری را در مورد توانایی آنها برای پس انداز برای آینده جدا از افزایش بدهی خانوار ایجاد کرده است. اگرچه بدهی برای رشد اقتصادی ضروری تلقی می شود، می توان استدلال کرد که دلیلی برای وخامت اقتصادی نیز باشد.
با این حال، مشکل بدهی به ویژه در میان جوانان مالزیایی، مسلماً ناشی از فقدان دانش مالی، خرج کردن بیش از حد برای اقلام نسبتاً غیر ضروری یا به دلیل خرید ناگهانی، و حفظ سبک زندگی مرفه است که آنها را وادار به توسل به وام برای ارضای نیازهای خود کرده است. علاوه بر این، پیشرفت فناوری به‌ویژه وب‌سایت‌های خرید آنلاین که در آن مشتریان می‌توانند سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت کنند، از پاداش خرید خود بهره مند شوند و کالاهای خود را درب منزل تحویل بگیرند. تجربه خرید جدیدی را ارائه کرده است که هم راحت و هم هیجان‌انگیز است. این امر باعث تشویق بیشتر فعالیت‌های خرید می‌شود و از آنجایی که بیشتر خریدهای آنلاین با استفاده از کارت‌های اعتباری انجام می‌شود، سطح بدهی ناشی از تراکنش کارت اعتباری نیز افزایش می‌یابد. عادت به خرج کردن زیاد در میان جوانان نیز آنها را به یک هدف آسان به ویژه توسط بانک ها برای ارتقای تسهیلات بانکی مبتنی بر اعتبار خود تبدیل می کند. در نتیجه این عادت مخارج ناسالم، تعداد افرادی که به دنبال مشاوره مالی بودند سه برابر شد، تئوری اساسی مدل توسعه یافته در این مطالعه بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده است. این نظریه استدلال می‌کرد که افراد چندین رفتار را انجام می‌دهند زیرا قصد انجام آن را دارند. قصد را می توان با سه عامل مهم نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده تعیین کرد. نگرش به عنوان ارزیابی انجام شده توسط افراد نسبت به رفتار خاصی تعریف می شود در حالی که کنترل رفتار ادراک شده به باور افراد به توانایی خود در انجام چنین رفتارهایی اشاره دارد. برای هدف این مطالعه، از این دو عامل برای ارزیابی اینکه چگونه سواد مالی درک شده می‌تواند نگرش و رفتار پس‌انداز دانشجویان را پیش‌بینی کند، استفاده می‌شود. از سوی دیگر، هنجارهای ذهنی به چگونگی تأثیر فشارهای اجتماعی بر قصد دانش آموزان برای پس انداز اشاره دارد. از این رو، برای توضیح اینکه چگونه تأثیر والدین و همسالان بر رفتار پس‌انداز آنها تأثیر می‌گذارد، استفاده می‌شود.

نتایج تحلیل چندگانه به وضوح نشان می‌دهد که تأثیر خانواده، همسالان و سواد مالی نقش مهمی در شکل‌گیری رفتار پس‌انداز دارد. از بین این سه متغیر، تأثیر خانواده به عنوان قدرتمندترین و معنادارترین عامل در نظر گرفته شد. پیوند قوی خانواده و تأثیر والدین، کلید تأثیر مثبت بر جهت‌گیری آینده کودکان است. والدین باید تمرین کنند که در مورد مسائل مالی با اعضای خانواده صحبت کنند، فرزندان خود را از جوانی به پس انداز تشویق کنند و رفتار مالی مثبتی از خود نشان دهند تا بتوانند الگوی فرزندان خود در مدیریت مالی باشند. این باعث نگرش و رفتار مالی مثبت در میان بزرگسالان جوان می شود.
این مطالعه همچنین نشان داد که همسالان و دوستان نقش مهمی در تعیین رفتار پس‌انداز دانش‌آموزان دارند. والدین باید توجه داشته باشند که اگرچه رفتار مثبت در بخش‌هایی از اعمال آنها شکل می‌گرفت، اما یک جنبه اجتماعی قوی همسالان در رفتار پس‌انداز فرزندانشان وجود داشت. مشارکت دانش آموزان در گذراندن فعالیت ها، اوقات فراغت و بحث در مورد مسائل مدیریت مالی با دوستان خود می تواند بر رفتار پس انداز آنها تأثیر بگذارد. متون مقالات قبلی بیان کردند که بین رفتار گروهی و فردی همبستگی وجود دارد که مشاهده کردند افرادی با ترجیحات مشابه تمایل دارند در یک گروه بمانند مطابق با نظر کارشناسان مالی، این مطالعه نشان داد که فشار همسالان یکی از دلایل اصلی است که بر مدیریت مالی جوانان بزرگسال مالزیایی تأثیر می گذارد.
همانطور که فرض شد، سواد مالی رابطه مثبت و معناداری با رفتار پس‌انداز دارد. این دومین عامل قدرتمند بعد از تأثیر خانواده است آموزش مالی به دلیل تأثیر شدیدی که بر رفتار پس‌انداز دارد، باید دولت ها در ارائه دانش مالی به جامعه متمرکز شوند و به عنوان بخشی از برنامه درسی تحصیلی در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه گنجانده شود. زیرا اگر دانش‌آموزان سواد مالی نداشته باشند، توانایی آن‌ها برای تصمیم‌گیری آگاهانه مالی به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در شرایط بدتر، زمانی که دانش‌آموزان نتوانند درآمد، پس‌انداز و اعتبار خود را به طور مؤثر مدیریت کنند، این ناتوانی به مشکلات مالی تبدیل می‌شود.
جالب توجه است که نتایج نشان می‌دهد که میزان بالاتری از دانش، نیات خوب انسان را تحریک می‌کند و به عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های بهتری برای رفتار عمل می‌کند.
در خاتمه این مطالعه تأثیر برتری اجتماعی و سواد مالی را بر رفتار پس‌انداز به‌ویژه در میان جوانان مالزیایی مورد بررسی قرار داد. پاسخ دهندگان شامل دانشجویان کالج و دانشگاه در کوتا کینابالو صباح، مالزی هستند. این مطالعه تلاش می‌کند تا عوامل مؤثر بر رفتار پس‌انداز را در میان گزارش‌های مختلف از سازمان‌های خصوصی و دولتی در مورد عدم تطابق زیاد بین پس‌انداز و بدهی خانوارها در مالزی و همچنین افزایش مشکلات بدهی به‌ویژه در میان بزرگسالان جوان مالزیایی شناسایی کند.
این مطالعه نشان داده است که خانواده و همسالان تأثیر مثبت و معناداری در شکل‌دهی رفتار پس‌انداز جوانان دارند. سواد مالی به همان اندازه مهم است که بر رفتار پس‌انداز و برنامه‌ریزی بازنشستگی تأثیر می‌گذارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که آموزش مالی باید حتی در سطوح ابتدایی و متوسطه ارائه شود تا دانش‌آموزانی که بعداً بالغ می‌شوند، دانش مالی کافی داشته باشند که آنها را قادر می‌سازد درآمد و بدهی خود را به طور مؤثر مدیریت کنند و همچنین برای بازنشستگی خود برنامه‌ریزی کنند. بنابراین برای مقامات مهم است که اطمینان حاصل کنند که هر برنامه آموزشی مالی که هدف آن ارتقای دانش مالی است، نباید محدود به مواد چاپی یا سایر اشکال رسانه‌های عمومی باشد، بلکه باید رویکردی ساختارمندتر برای آموزش مالی در نظر گرفته شود تا درک مردم را از مدیریت مالی شخصی افزایش دهد.

بحث‌ها، آمار و نمایه‌های نویسنده را برای این نشریه در: https://www.researchgate.net/publication/297877861 ببینید

تحلیل مترجم از مقاله:
اثرات برتری اجتماعی و سواد مالی بر رفتار پس‌انداز: مطالعه‌ای بر روی دانشجویان مؤسسات آموزش عالی در کوتا کینابالو، صباح
عامر ازلان عبدالجمال ویجایا کمال راملان محدرحیمی عبدالکریم روسل محدین زیتون عثمان
دانشکده تجارت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه مالزی صباح
جاده UMS، ۸۸۴۰۰ Kota Kinabalu Sabah، مالزی

همچنین مطالعه کنید:

افزایش سهم درآمدهای پایدار به ۵۲ درصد/ ضمانت بانکی جایگزین مالیات تولیدکنندگان

به گزارش کسب و کار نیوز ، سخنگوی اقتصادی گفت: دلیل تاخیر نهایی شدن قانون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.