صفحه اصلی / اسلایدر / تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده بخش صنعت به ۴۶,۳ درصد رسید
تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده بخش صنعت به ۴۶,۳ درصد رسید

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران

تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده بخش صنعت به ۴۶,۳ درصد رسید
بنا بر گزارش مرکز آمار ایران در بهار امسال تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت با افزایش ۴,۷ درصدی به ۱۲.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه این بخش نیز با افزایش ۵.۶ درصدی نسبت به فصل قبل از آن، به ٤٦.٣ درصد رسید.

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار امسال را منتشر کرده است که بر مبنای آن شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به ٧۶٨.٩ رسیده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢.۵ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶.٣ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴٨.٠ درصد افزایش داشته است.

تورم فصلی در بهار امسال در مقایسه با تورم فصلی ٧.٨ درصدی در زمستان سال قبل، ۴.٧ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ١۴٠١ نسبت به فصل قبل، ١٢.۵ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ۴۴.٩ درصد مربوط به گروه «ساخت مواد غذایی» و کم­ترین تورم فصلی با ٢.۵ درصد مربوط به گروه «ساخت فلزات پایه» بوده است.

همچنین تورم نقطه به نقطه در این فصل در مقایسه با تورم نقطه به نقطه ۴٠.٧ درصدی زمستان قبل، ۵.۶ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ١۴٠١ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۴۶.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٩٣.٣ درصد مربوط به گروه «ساخت مواد غذایی» و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ١٧.١ درصد مربوط به گروه «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» است.

با این حال در فصل بهار ١۴٠١تورم سالانه در مقایسه با تورم سالانه ۵۶.٧ درصدی در زمستان سال قبل ، ٨.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١۴٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴٨.٠ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ۶٧.٠ درصد مربوط به گروه«ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» و کم­ترین تورم سالانه با ٢٧.٣ درصد مربوط به گروه «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» بوده است.

همچنین مطالعه کنید:

کاهش فشار مالیاتی بر شرکتها و صندوق های شفاف ضرورت دارد/افزایش مالیات غیرمولدها

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز ، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.