صفحه اصلی / اسلایدر / قیمت نجومی آپارتمان در نیاوران/هر متر برابر با یک پراید صفر
قیمت نجومی آپارتمان در نیاوران/هر متر برابر با یک پراید صفر

قیمت نجومی آپارتمان در نیاوران/هر متر برابر با یک پراید صفر

کسب و کار نیوز- آخرین‭ ‬آمارهای‭ ‬رسمی‭ ‬متوسط‭ ‬ارزش‭ ‬خانه‌های‭ ‬منطقه‭ ‬یک‭ ‬را‭ ‬متری‭ ‬۸۱‭ ‬میلیون‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭. ‬در‭ ‬نیاوران‭ ‬آپارتمان‌های‭ ‬زیر‭ ‬قیمت‭ ‬منطقه‭ ‬کم‭ ‬نیستند اما‭ ‬همزمان‭ ‬شاهد‭ ‬معامله‭ ‬واحدهایی‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬خرید‭ ‬هر‭ ‬مترشان‭ ‬معادل‭ ‬پراید‭ ‬صفر‭ ‬کیلومتر‭ ‬تمام‭ ‬می‌شود.

به گزارش کسب و کار نیوز، قیمت‭ ‬آپارتمان‭ ‬در‭ ‬نیاوران‭ ‬می‌تواند‭ ‬دوبرابر‭ ‬ارزش‭ ‬خانه‌های‭ ‬منطقه‭ ‬یک‭ ‬باشد‭. ‬طبق‭ ‬آمارهای‭ ‬رسمی‭ ‬متوسط‭ ‬قیمت‭ ‬مسکن‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬یک‭ ‬متری‭ ‬۸۱‭ ‬میلیون‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬نیاوران‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬محله‌های‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬است،‭ ‬آپارتمانی‭ ‬را‭ ‬متری‭ ‬۱۶۵‭ ‬میلیون‭ ‬می‌فروشند‭ ‬که‭ ‬ارزش‭ ‬هر‭ ‬متر‭ ‬این‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬فعلی‭ ‬پراید‭ ‬صفر‭ ‬کیلومتر‭ ‬بدانیم‭ ‬این‭ ‬آپارتمان‭ ‬۱۲۰‭ ‬متری‭ ‬امکاناتی‭ ‬مثل‭ ‬استخر،‭ ‬روف‌گاردن‭ ‬و‭ ‬اتاق‭ ‬خواب‌های‭ ‬مستر‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‌همین‭ ‬دلیل‭ ‬قیمت‭ ‬کل‭ ‬آن‭ ‬نزدیک‭ ‬۲۰‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭. ‬در‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬قیمت‭ ‬آپارتمان‭ ‬در‭ ‬نیاوران‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬متوسط‭ ‬ارزش‭ ‬خانه‌های‭ ‬منطقه‭ ‬یک‭ ‬کمتر‭ ‬باشد‭. ‬مثل‭ ‬واحدی‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬انباری‭ ‬و‭ ‬پارکینگ‭ ‬فروخته‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬مالک‭ ‬آن‭ ‬ارزش‭ ‬هر‭ ‬متر‭ ‬را‭ ‬۷۰‭ ‬میلیون‭ ‬درنظر‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬

قیمت آپارتمان نجومی در نیاوران / هر متر برابر با یک پراید صفر

‬قیمت‭ ‬آپارتمان‭ ‬یکخوابه‭ ‬در‭ ‬نیاوران

قیمت‭ ‬آپارتمان‭ ‬در‭ ‬نیاوران‭ ‬گاهی‭ ‬از‭ ‬متوسط‭ ‬ارزش‭ ‬خانه‌های‭ ‬منطقه‭ ‬یک‭ ‬کمتر‭ ‬است‭. ‬مثل‭ ‬واحدی‭ ‬۵۰‭ ‬متری‭ ‬که‭ ‬دقیقا‭ ‬۳‭.‬۵‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬فروخته‭ ‬می‌شود؛‭ ‬یعنی‭ ‬متری‭ ‬۷۰‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬۱۱‭ ‬میلیون‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬متوسط‭ ‬قیمت‭ ‬مسکن‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬یک‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬البته‭ ‬آپارتمانی‭ ‬که‭ ‬درباره‭ ‬آن‭ ‬صحبت‭ ‬می‌کنیم‭ ‬طبقه‭ ‬زیرهمکف‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬بدون‭ ‬انباری‭ ‬و‭ ‬پارکینگ‭ ‬فروخته‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬۲۰‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬سن‭ ‬بنا‭ ‬آن‭ ‬می‌گذرد‭. ‬مالک‭ ‬آپارتمان‭ ‬۵۹‭ ‬متری‭ ‬در‭ ‬نیاوران‭ ‬رقم‭ ‬فروش‭ ‬را‭ ‬پنج‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬۲۰۰‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬یعنی‭ ‬تقریبا‭ ‬متری‭ ‬۸۸‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬که‭ ‬هفت‭ ‬میلیون‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬متوسط‭ ‬قیمت‭ ‬مسکن‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬یک‭ ‬است‭. ‬هشت‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬عمر‭ ‬بنا‭ ‬ساختمان‭ ‬می‌گذرد‭ ‬و‭ ‬واحد‭ ‬با‭ ‬امکانات‭ ‬کامل‭ ‬مثل‭ ‬انباری،‭ ‬آسانسور‭ ‬و‭ ‬پارکینگ‭ ‬فروخته‭ ‬می‌شود‭. ‬آپارتمان‭ ‬۵۳‭ ‬متری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬خواب‭ ‬مستر‭ ‬مجهز‭ ‬است،‭ ‬پنج‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬۶۰۰‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬آگهی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬هر‭ ‬متر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬کمی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۰۵‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬بدانیم‭. ‬این‭ ‬یکی‭ ‬سال‭ ‬۸۳‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬آسانسور،‭ ‬انباری‭ ‬و‭ ‬پارکینگ‭ ‬دارد‭. ‬

‬قیمت‭ ‬آپارتمان‭ ‬دوخوابه‭ ‬در‭ ‬نیاوران

قیمت‭ ‬آپارتمان‭ ‬در‭ ‬نیاوران‭ ‬می‌تواند‭ ‬دوبرابر‭ ‬ارزش‭ ‬خانه‌های‭ ‬منطقه‭ ‬یک‭ ‬باشد‭. ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬آمارهای‭ ‬رسمی‭ ‬متوسط‭ ‬قیمت‭ ‬مسکن‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬متری‭ ‬۸۱‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬رسیده،‭ ‬آپارتمانی‭ ‬در‭ ‬نیاوران‭ ‬متری‭ ‬۱۶۵‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬آگهی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬مالک‭ ‬این‭ ‬آپارتمان‭ ‬۱۲۰‭ ‬متری‭ ‬قیمت‭ ‬را‭ ‬۱۹‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬۸۰۰‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬توضیح‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬به‭ ‬داشتن‭ ‬استخر‭ ‬و‭ ‬سونا،‭ ‬روف‌گاردن‭ ‬و‭ ‬اتاق‌خواب‌های‭ ‬مستر‭ ‬در‭ ‬آپارتمان‭ ‬اشاره‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬آپارتمان‭ ‬کلیدنخورده‭ ‬۹۵‭ ‬متری‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬۱۲‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬۳۰۰‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬می‌فروشند‭. ‬این‭ ‬یکی‭ ‬هم‭ ‬تقریبا‭ ‬نوساز‭ ‬به‌شمار‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آسانسور،‭ ‬انباری‭ ‬و‭ ‬پارکینگ‭ ‬فروخته‭ ‬می‌شود‭. ‬آپارتمان‭ ‬۱۰۰‭ ‬متری‭ ‬در‭ ‬نیاوران‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬۹‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬۶۰۰‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬آگهی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬واحد‭ ‬سال‭ ‬۸۴‭ ‬ساخته‭ ‬شده،‭ ‬آسانسور،‭ ‬انباری‭ ‬و‭ ‬پارکینگ‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬هر‭ ‬متر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬۹۵‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬درنظر‭ ‬بگیریم‭. ‬

‬قیمت‭ ‬آپارتمان‭ ‬سه‌خوابه‭ ‬در‭ ‬نیاوران

قیمت‭ ‬آپارتمان‭ ‬در‭ ‬نیاوران‭ ‬بابت‭ ‬واحدهای‭ ‬سه‌خوابه‭ ‬معمولا‭ ‬شگفت‌انگیز‭ ‬است. ‬مثلا‭ ‬واحد‭ ‬لوکس‭ ‬۲۷۰‭ ‬متری‭ ‬را‭ ‬نزدیک‭ ‬۴۰‭ ‬میلیارد‭ ‬آگهی‭ ‬کرده‌اند‭. ‬این‭ ‬واحد‭ ‬که‭ ‬پارسال‭ ‬ساخته‭ ‬شده،‭ ‬دارای‭ ‬سه‭ ‬اتاق‭ ‬خواب‭ ‬مستر،‭ ‬سونا‭ ‬و‭ ‬جکوزی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ساختمان‭ ‬دوتا‭ ‬پارکینگ‭ ‬دارد‭. ‬یا‭ ‬بین‭ ‬آپارتمان‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬محله‭ ‬نیاوران‭ ‬فروخته‭ ‬می‌شود‭ ‬با‭ ‬گزینه‭ ‬۱۸۵‭ ‬متری‭ ‬که‭ ‬سه‭ ‬اتاق‭ ‬خواب‭ ‬دارد‭ ‬روبرو‭ ‬می‌شویم‭ ‬که‭ ‬۳۱‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬۴۵۰‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬فروخته‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬هر‭ ‬متر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬۱۷۰‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬درنظر‭ ‬بگیریم‭. ‬

‬این‭ ‬واحد‭ ‬که‭ ‬سال‭ ‬۹۷‭ ‬ساخته‭ ‬شده،‭ ‬هنوز‭ ‬کلید‭ ‬نخورده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آسانسور،‭ ‬انباری‭ ‬و‭ ‬پارکینگ‭ ‬به‭ ‬خریدار‭ ‬تحویل‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭. ‬آپارتمان‭ ‬۱۶۲‭ ‬متری‭ ‬در‭ ‬نیاوران‭ ‬را‭ ‬حدود‭ ‬۱۷‭.‬۵‭ ‬میلیارد‭ ‬آگهی‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬واحد‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬ساخته‭ ‬شده،‭ ‬آسانسور،‭ ‬انباری‭ ‬و‭ ‬پارکینگ‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬داخل‭ ‬ساختمان‭ ‬استخر،‭ ‬سونا‭ ‬و‭ ‬جکوزی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.

همچنین مطالعه کنید:

بودجه ۱۴۰۳ با ۲۰ درصد افزایش، ۶۳۴۷ همت بسته شد

به گزارش کسب و کار نیوز ، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۶,۳۴۷ هزار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.