صفحه اصلی / حقوق قضایی / دیوان عدالت اداری رای به ابطال حکم شهردار تهران نداده است
دیوان عدالت اداری رای به ابطال حکم شهردار تهران نداده است

دیوان عدالت اداری رای به ابطال حکم شهردار تهران نداده است

روابط عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شایعات مطرح شده درمورد ابطال حکم شهردار تهران در دیوان عدالت اداری اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، روابط عمومی دیوان عدالت اداری در ﺧﺼﻮص رأی اﺧﯿﺮ ﻫﯿﺄت ﻋﻤـﻮﻣﯽ دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺸـﻤﺎره ۳۰۶۲ ﻣـﻮرخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و اﻧﻌﮑﺎس آن درﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ‌ای و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺻﻮاب از رأی ﻣﺬﮐﻮر از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ رای ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾـﻮان، ﺣﮑـﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان اﺑﻄﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻣﯽ شود ﺣﮑـﻢ ﺷـﻬﺮدار ﺗﻬـﺮان اﺑﻄـﺎل ﻧشده، اطلاعیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است؛ در پرونده مذکور، شاکی خواستار ابطال نامه شماره ۲۹۱۴۸ مورخ ۷/۶/۱۴۰۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و فارغ از ماهیت نامه مذکور، با استناد به حکم ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، صدور نامه مورد شکایت را به دلیل عدم صلاحیت رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین سمت‌های هم سطح در مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی برای تصدی سمت شهردار، خارج از حدود اختیار وی دانسته و آن را ابطال کرده است؛ بنابراین رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسا ارتباطی به ابطال حکم شهردار تهران ندارد.

همچنین مطالعه کنید:

رای دیوان عدالت اداری درباره بیمه بیکاری

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.