صفحه اصلی / سرخط خبرها / تجربه های اقتصادی
تجربه های اقتصادی

علیرضا عباسی، کارشناس اقتصادی

تجربه های اقتصادی

بازگشت امید و اعتماد به عرصه اقتصادی کشور ، کنترل نرخ ارز ، کنترل نرخ تورم ، افزایش جذابیت سرمایه گذاری در ایران ، هدایت نقدینگی به سمت تولید ، امنیت بخشی به روند جذب سرمایه ها در بازار سرمایه و ایجاد یک چشم انداز مثبت از آینده را شاید بتوان از مهمترین اولویت های دولت جدید دانست .
بهبود روابط بین الملل ، تنش زدایی از برخی روابط منطقه ای ، دستیابی به توافق جدید و رفع کلیه موانع تحریم اقتصادی ایران ، آرزوی همگانی و راهکاری برای برون رفت از مشکلات فعلی است .
فرصت چند سال تجربه اقتصاد بدون نفت و درک این نکته که نفت چه نعمت ارزشمندی بوده است و ای کاش حتی در روزهای اوج فروش نفت و درآمد ارزی دولت همین ریاضت و مدیریت کمیابی ها و انضباط نسبی در اقتصاد ایران حاکم بود و ای کاش این همه منابع به سمت ایجاد یک اقتصاد درون گرا و با نگاه به افزایش جذابیت سرزمینی برای جذب سرمایه های خارجی و نگهداری از سرمایه های ایرانیان و گسترش سرمایه گذاری قرار می گرفت ، تجربه ارزشمند و تاریخی است . مدیریت واردات و نگاه به تولید داخل و گسترش صادرات ، میوه همین تجربه دوران سخت تحریم است.

اگر انبوه تجربیات دوره سخت تحریم و دانستن این نکته که دنیا تنها یک چیز می شناسد و آن هم منافع ملی یا همان سود کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی هست ، مورد توجه قرار گیرد ، بسیاری از راهکارها و سیاست گذاریها و استراتژیهای اتخاذ شده برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشور دگرگون می شود .

دانستن این نکته که با افزایش تجربه ما در دور زدن انواع تحریمها و مقاومت در برابر آن اگر بالاخره روزی این بازی دشوار پایان نیابد با هوشمندی تحریمهای یکجانبه علیه کشور و علیرغم نامشروع بودن تحریمها و تبعیت اکثریت کشورهای جهان ، حتی اگر تنها منجر به تحقق یک هدف مخرب علیه کشور شود و آن هم عدم امکان برنامه ریزی دقیق رفع موانع توسعه اقتصادی ایران باشد، به غایت خطرناک و آسیب زننده است .

درک این نکته که درگیر کردن منافع غرب در انواع پروژه های توسعه اقتصادی ایران و عقد قراردادهای فراوان اقتصادی و عملیاتی کردن آنها می تواند توان قطع ناگهانی و انفصال و اعمال فشار بر اقتصاد ملی را کم کند یک نکته اساسی است .

پی بردن به این نکته که در جهان کنونی ایجاد یک توازن بین شرق و غرب مانند راه رفتن روی یک طناب است و اینکه چگونه و با چه سیاستی برخی کشورهای همسایه ایران با بازیگری در میانه شرق و غرب عالم و ایجاد یک موازنه قدرت و تقسیم و تسهیم منافع می توانند به رشد پایدار اقتصادی برسند ، می تواند ایران را نیز با اتکای به دهها مولفه قدرت ذاتی در اتخاذ سیاستهای بهتر و موثر تر یاری کند.
در پایان آنچه این روزها خیلی مهم است ، تلاش مستمر و بی وقفه برای جذب اعتماد مردم و بهبود فوری وضعیت اقتصادی است . شاید هیچ دولتی در تاریخ معاصر ایران همزمان با دهها مشکل بزرگ اقتصادی مانند کسری بودجه بیسابقه ، تورم بیسابقه ، تحریم بیسابقه و خشکسالی بیسابقه روبرو نبوده است . طراحی یک سری اهداف و برنامه های کوتاه مدت و هدایت پله کانی اقتصاد ایران به سمت آزاد سازی بندها از پای اقتصاد داخلی کشور و کمک به رقابتی شدن و پذیرش محدودیتها و کمیابی ها و تلاش برای بهبود مستمر کسب و کار با توجه به هماهنگی و همراهی بینظیر تمام ارکان اصلی تصمیم گیری با دولت جدید ، فرصتی مناسب برای برون رفت از دوران سخت تحریم و کرونا و آغاز یک دوره رونق نسبی و بهبود گام به گام التهابها می تواند باشد . این آرزویی دست یافتنی است و امکان تحقق آن دور از دسترس نیست.

همچنین مطالعه کنید:

عملیات بزرگ حج تمتع ۱۴۰۳ پایان یافت

به گزارش کسب و کار نیوز ، کاپیتان «شمس‌الدین فرزادی پور» با اعلام این خبر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.