صفحه اصلی / اصناف / برندها / ثبت شرکت | اولین گام در قوانین کسب و کار بعد از داشتن ایده
ثبت شرکت | اولین گام در قوانین کسب و کار بعد از داشتن ایده

ثبت شرکت | اولین گام در قوانین کسب و کار بعد از داشتن ایده

تمامی افرادی که در صدد راه اندازی کسب و کاری هستند و قصد دارند ایده های خود را عملی کنند، نیازمند شراکت و ثبت رسمی آن می باشند. این در حالی است که امروزه، کلیه فعالان اقتصادی، سرمایه داران و مجریان پروژه های عظیم و ویژه، در تلاش برای هموار نمودن زمینه های فعالیت های خود و ارتقاء سطح کمی  و کیفی خدمات، نیازمند ثبت رسمی شرکت خود، با توجه به محور فعالیتها و خدمات خود می باشند

در این مطلب، به ترتیب به تشریح مطالب زیر پرداخته می شود:

  • ثبت شرکت
  • انواع شرکت
  • ثبت شرکت سهامی خاص همراه با مدارک لازم
  • ثبت شرکت با مسئولیت محدود همراه با مدارک لازم
  • ثبت شرکت تضامنی همراه با مدارک لازم
  • ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف همراه با مدارک لازم

شرکت چیست؟

اصطلاح شرکت به همکاری و شراکت بین دو یا چند نفر اطلاق می شود؛ که منجر به انجام و ادامه یک فعالیت می گردد؛ به طوری که شرکا در میزان سود و زیان فعالیت سهیم می باشند.

ثبت شرکت همان ثبت فعالیت می باشد که باعث مطرح شدن و معرفی فعالیت ها و خدمات می شود. با ثبت شرکت، مالک یا مالکین می توانند از امتیاز عقد قراردادهای پر سود و بزرگ برخوردار شوند؛ و از طرفی موجب ایجاد مسئولیت های رسمی و قانونی برای شرکت و اعضای شرکت می گردد. آنچه در ثبت شرکت ها اهمیت اساسی دارد، موضوع و زمینه کاری فعالیت شرکت می باشد.

 انواع شرکت ها

همانطور که گفته شد؛ در هنگام ثبت یک شرکت باید موضوع و قالب فعالیت شرکت مشخص باشد. در یک دسته بندی کلی،  شرکت ها به دو دسته، شرکت های تجاری و شرکت های غیر تجاری تفکیک می شوند.

شرکت های تجاری، شرکت هایی هستند که با عقد قراردادی بین شرکا، برای انجام امور تجاری، براساس آئین نامه ها و قوانین تجارت و ثبت شرکت ها منعقد می شوند. در شرکت های تجاری، میزان سهام و  حدود مسئولیت ها می بایست مشخص گردد.

شرکت های تجاری دارای اقسام گوناگونی می باشند:

– شرکت های سهامی عام.

– شرکت های سهامی خاص.

– شرکت های با مسئولیت محدود.

– شرکت های تضامنی.

– شرکت های مختلط سهامی.

– شرکت های مختلط غیر سهامی.

– شرکت های نسبی.

– شرکت های تعاونی تولید و مصرف.

شرکت های غیر تجاری همان شرکت های مدنی می باشند که با عقد قراردادی بین دو یا چند نفر برای انجام امور غیر تجاری، براساس آئین نامه های تجاری و ثبت شرکت ها منعقد می شوند. در شرکت های مدنی، هدف رونق کسب و کار و صنعت می باشد.

شرکت های انتفاعی و غیر انتفاعی از جمله شرکت هایی هستند که در گروه شرکت های مدنی قرار می گیرند.

ت شرکت سهامی خاص در 7 گام ساده از موسسه کاج

ثبت شرکت سهامی خاص همراه با مدارک لازم

شرکت های سهامی خاص، شرکت هایی هستند که سرمایه به سهام تبدیل می شود. این شرکت ها، معمولاً با خرید و فروش اوراق بهادار، پس انداز مردمی و یا بورس فعالیت می کنند.  شرکت های سهامی خاص از جمله شرکت هایی هستند که نقشی مهم و کلیدی در سازندگی  و رونق صنعت و تجارت کشور بر عهده دارند؛ زیرا با ایجاد اشتغال، احداث واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری در برخی پروژه ها، علاوه بر کاهش تورم، می توانند وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود ببخشند.

برای ثبت شرکت های سهامی خاص مدارک زیر را باید تهیه و تنظیم نمود:

۱) تهیه ۲ سری از اظهار نامه شرکت سهامی خاص.

۲) تهیه ۲ سری از اساسنامه شرکت سهامی خاص.

۳) تهیه ۲ سری از صورتجلسات مجمع عمومی و مؤسسین.

۴) تهیه کپی کارت ملی اعضای هیأت مدیره، بازرسین و سهامداران.

نکته: اگر سهامداران، اعضای هیأت مدیره و بازرسین، جزو اشخاص حقوقی باشند، لازم است کپی آگهی درج شرکت سهامی خاص در روزنامه های رسمی  و کثیرالانتشار براساس آخرین تغییرات شرکت نیز ارائه شود.

۵) اگر سهامدار شرکت، خارجی باشد، می بایست مدارک پاسپورت و اصل مدارک وکیل قانونی یا وکالتنامه آنها با ترجمه ارائه شود.

۶) ارائه گواهی بانکی دال بر تأمین حداقل ۳۵% سرمایه اولیه به شکل نقدی برای شرکت سهامی خاص.

همچنین بخوانید: ثبت شرکت سهامی خاص در ۷ گام ساده از موسسه کاج

ثبت شرکت با مسئولیت محدود همراه با مدارک لازم

منظور از شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت هایی می باشند که با حداقل دو نفرتأسیس می شوند تا بتوانند مجوز ثبت دریافت نمایند. شرکت های با مسئولیت محدود، بیشتر بر فعالیت های بازرگانی و تجاری تمرکز دارند.

در ثبت شرکت های با مسئولیت محدود، حدود وظایف و مسئولیت های اعضای هیأت مدیره نامحدود می باشد و هر کدام از سهامداران، با توجه به سرمایه اولیه خود، مسئولیت وام ها، قروض و دیون شرکت را بر عهده دارند.

عنوان” مسئولیت محدود” در هنگام ثبت شرکت های با مسئولیت محدود باید ذکر شود؛ و یا باید اسم یکی از شرکا، در کنار نام شرکت قید گردد.

برای ثبت شرکت های با مسئولیت محدود، مدارک زیر را باید تهیه و تنظیم نمود:

۱) تهیه ۲ سری از شرکت نامه، که توسط هر کدام از سهامداران امضا شده باشد.

۲)تهیه ۲ سری از اساسنامه شرکت، که توسط هر کدام از سهامداران امضا شده باشد.

۳) تهیه ۲ سری از تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود، با امضای اوراق توسط سهامداران.

۴) تهیه ۲ سری از صورتجلسه مجمع عمومی، با امضای سهامداران و بازرسین.

۵) تهیه ۲ سری از صورت جلسات هیأت مدیره، با امضای سهامداران و بازرسین.

۶) تهیه اصل و کپی  وکالت نامه (اگر وکیل امور ثبت شرکت را انجام دهد ).

۷) تهیه مدارک هویتی  و شناسایی کلیه اعضای هیأت مدیره و شرکا.

۸) تعیین موضوع فعالیت شرکت و  ارائه مجوز فعالیت شرکت در صورت داشتن.

۹) انتخاب نام شرکت.

۱۰) تعیین سمت و میزان مسئولیت هر یک از اعضاء.

حتما بخوانید: ثبت شرکت با مسئولیت محدود از ۰ تا ۱۰۰

ثبت شرکت تضامنی همراه با مدارک لازم

نوعی دیگر از شرکت های تجاری که جهت انجام فعالیت های تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت مشخص تشکیل می شود، شرکت تضامنی می گویند.

شرکت های تضامنی، با عنوان تضامنی به معنی ضمانت کننده یا متعهد نسبت به وام ها، دیون و قروض شرکت، ثبت می گردند؛ لذا هنگام تأسیس و ثبت شرکت های تضامنی، انتخاب شرکا بسیار مهم بوده و درکنار نام شرکت، عنوان”تضامنی” باید قید گردد.

اولین اقدام در تشکیل شرکت های تضامنی، انتخاب مدیر شرکت می باشد. مدیر را می توان از درون شرکت و یا خارج از شرکت می توان انتخاب نمود. باید در اساس نامه شرکت تضامنی، حدود اختیارات و مسئولیت های مدیر، مشخص گردد.

برای ثبت شرکت های تضامنی مدارک زیر را باید تهیه و تنظیم نمود:

۱) تهیه ۲ سری تنظیم شده از شرکت نامه شرکت.

۲) تهیه ۲ سری تنظیم شده از تقاضانامه شرکت.

۳) تهیه ۲ سری تنظیم شده از اساسنامه شرکت.

۴) تعیین نام پیشنهادی و منتخب برای شرکت با ذکر عنوان تضامنی.

۵) تهیه کپی و اصل مجوز فعالیت شرکت تضامنی.

۶) تهیه کپی مدارک شناسایی کلیه اعضاء، شرکا ، مدیران  و اعضای هیأت مدیره.

۷) تهیه ۲ سری از صورتجلسات هیأت مدیره.

۸) تهیه ۲ سری از صورتجلسات مجمع عمومی.

۹) تهیه کپی و اصل  وکالت نامه (اگر وکیل امور ثبت شرکت را انجام دهد ).

جهت ثبت انواع شرکت می توانید به سامانه اداره ثبت شرکتها به آدرس irsherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید.

منبع: sabtino

همچنین مطالعه کنید:

کشت ۶۵۰ هزار هکتار برنج در کشور/ پیش‌بینی افزایش تولید برنج در سال جاری

به گزارش کسب و کار نیوز ، سهراب سهرابی افزود: بیشترین میزان کشت برنج در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.