صفحه اصلی / چند رسانه ای / تورم نقطه‌ به‌ نقطه تولید کننده در زمستان۹۹ به ۶۷.۳۵درصد رسید/ خدمات کمترین و معدن بیشترین تورم تولید کننده را ثبت کردند

براساس اعلام مرکز آمار؛

تورم نقطه‌ به‌ نقطه تولید کننده در زمستان۹۹ به ۶۷.۳۵درصد رسید/ خدمات کمترین و معدن بیشترین تورم تولید کننده را ثبت کردند

مرکز آمار اعلام کرد میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل زمستان سال ١٣٩٨، ٦٧.٥ درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت تولید کننده، متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند. تغییرات این شاخص در کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ١٣٩٩ به ٩,٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل ٧.٨ واحد درصـد کاهش داشته است. در این فصل بیش‌ترین تورم فصلی تولیدکننده مربـوط به بخش معدن (١٢.٩ درصد) بوده است.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٣٩٩ به ۶٧,۵ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٨.٧ درصد افزایش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل زمستان سال ١٣٩٨، ۶٧.۵ درصد افزایش دارد. در میان بخش‌های مختلف تولیدی کم‌ترین نرخ مربوط به بخش خدمات (۴٢.۶ درصد) و بیش‌ترین نرخ مربوط به بخش معدن (١١٣.٧ درصد) است.

تورم سالانه
تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ١٣٩٩ با ١٢,۴ واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل از ٣۴.٣ درصد در سال ١٣٩٨ به ۴۶.٧ درصد در سال ١٣٩٩ رسید.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان و ارائه دهندگان کالاها و خدمات، به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨، ۴۶.٧ درصد افزایش داشته است. تورم سالانه مربوط به بخش کشاورزی معادل ٣۶.۵، بخش معدن ٧٩.٨، بخش صنعت (ساخت) ۵۶.٨، تولید برق ۴۶,۶، و بخش‌های خدمات ٣٧.٨ درصد در سال مورد بررسی بوده است.

همچنین مطالعه کنید:

مالیات بر خودرو‌های لوکس تعیین شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.