صفحه اصلی / اقتصادی / اشتغال و تعاون / مهاجرت شغلی در داخل کشور ۱۰ درصد کاهش یافت/ نیمی از مهاجران به جمعیت غیرفعال پیوستند

مهاجرت شغلی در داخل کشور ۱۰ درصد کاهش یافت/ نیمی از مهاجران به جمعیت غیرفعال پیوستند

کسب و کار نیوز- مطابق آمار نیروی کار مهاجر و آمار وزارت کار، طی سال ۹۸ حدود ۶۳۶ هزار نفر در داخل کشور مهاجرت درون استانی، برون استانی و از خارج کشور به داخل کشور داشته‌اند.

به گزارش کسب و کار نیوز ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک گزارش پژوهشی وضعیت مهاجرت شغلی را مورد بررسی قرار داده است؛ اما نکته مهم آن است که در این گزارش صرفاً به مهاجرت نیروی کار به صورت درون استانی، برون استانی و از خارج به داخل کشور پرداخته شده و هیچ اشاره‌ای به نیروهای کار مهاجرت کرده از ایران به کشورهای خارجی نشده است.

بر همین مبنا، بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد که در سال ۹۸ حدود ۶۳۶ هزار نفر در داخل کشور مهاجرت داشته‌اند که شامل مهاجرت‌های درون استانی، برون استانی و از خارج به داخل کشور است؛ این تعداد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۷۱۱ هزار نفر به میزان ۱۰.۵ درصد و نسبت به سال ۹۶ حدود ۶۸۴ هزار نفر حدود ۶.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.در سال ۹۸ از تعداد کل مهاجران ۵۳۳ هزار نفر در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) بوده‌اند. این تعداد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ (۵۹۰ هزار نفر) به میزان ۹.۸ درصد و نسبت به سال ۹۶ (۵۶۱ هزار نفر) ۵.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

نسبت مهاجران در سن کار به کل مهاجران، طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ همواره روند صعودی داشته است و از ۸۲.۱ درصد در سال ۹۶ به ۸۳.۷ درصد در سال ۹۸ رسیده است.نسبت به مردان مهاجر به کل مهاجران طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ کاهش یافته و از ۵۸.۷ درصد در سال ۹۶ به ۵۵.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است. در مقابل سهم زنان طی سال‌های مذکور افزایش داشته و از ۴۱.۳ در سال ۹۶ به ۴۴.۸ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

همینطور نسبت به مردان مهاجر در سن کار به کل مهاجران در سن کار طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ همواره روند کاهشی داشته و از ۵۸.۷ درصد در سال ۹۶ به میزان ۵۵.۹ درصد در سال ۹۸ رسیده است. در مقابل نسبت به زنان طی سال‌های مذکور همواره روند افزایش داشته و از ۴۱.۳ در سال ۹۶ به ۴۴.۱ درصد در سال ۹۸ رسیده است.در سال ۹۸ حدود ۴۸.۷ درصد مهاجرت‌های در سن کار مربوط به مهاجرت درون استانی (۲۵۹ هزار نفر) حدود ۴۸.۳ درصد آن مربوط به مهاجرت برون استانی (۲۵۷ هزار نفر) بوده است. همچنین ۳ درصد از خارج به کشور (۱۶ هزار نفر) وارد شده‌اند.

در سال ۹۸ از ۵۳۳ هزار مهاجر در سن کار، ۲۰۰۴ هزار نفر (۳۸.۳ درصد) در زمان آمارگیری در استان مقصد شاغل ،۷۱ هزار نفر (۱۳.۲ درصد) بیکار و ۲۵۸ هزار نفر (۴۸.۴ درصد) غیرفعال بوده‌اند. براین اساس می‌توان گفت از مهاجران در سن کار، نیمی شأن پس از مهاجرت به خیل جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند؛ یعنی از جستجوی شغل دست کشیده‌اند.همچنین می‌توان دید که در سال ۹۸ سهم مهاجران شاغل در مقایسه با سال‌های ۹۷ و ۹۶ کاهش یافته است. این در حالی است که سهم مهاجرانی که در استان مقصد در زمان آمارگیری بیکار بوده‌اند. نسبت به سال‌های ۹۷ و ۹۶ افزایش داشته است.

از ۲۰۴ هزار نفر مهاجر شاغل، ۴۷.۸ درصد آن مربوط به مهاجران درون استانی و ۴۹.۷ درصد آن مربوط به مهاجران برون استانی بوده است.همچنین از ۷۱ هزار نفر مهاجر بیکار، ۴۱.۸ درصد مربوط به مهاجران درون استانی و ۵۵.۵ درصد مربوط به مهاجران برون استانی بوده است.

استان‌های دارای بیشترین مهاجران

نتایج نشان می‌دهد در سال ۹۸، استان‌های یزد با ۸۲.۲ درصد، البرز با ۷۶.۶ درصد، سمنان با ۷۴.۸ درصد، قم با ۷۲.۰ درصد، مرکزی با ۶۸.۰ درصد و تهران با ۶۵.۹ درصد به ترتیب بیشترین نسبت مهاجران در سن کار برون استانی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.در سال ۹۸ استان‌های قم با ۹۰ درصد، یزد با ۸۰.۹ درصد، البرز با ۷۴.۴ درصد، زنجان با ۷۳.۹ درصد، سمنان با ۷۰.۳ درصد و همدان با ۶۶.۳ درصد بیشترین نسبت مهاجران برون استانی شاغل را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.

نتایج نشان می‌دهد در سال ۹۸ از ۲۴۳۴۶ هزار نفر شاغل در کل کشور، تنها ۰.۴ درصد آنها مهاجر برون استانی بوده‌اند. یعنی در زمان آمارگیری، کمتر از یک سال در استان محل آمارگیری اقامت داشته است.

این نسبت در سال ۹۷ نیز ۰.۴ درصد و در سال ۹۶ حدود ۰.۵ درصد بوده است. همچنین در بین استان‌های کشور، استان‌های قزوین، گیلان و همدان با نزدیک به ۱ درصد، بیشترین نسبت مهاجران برون استانی شاغل را نسبت به کل شاغلان استان دارا هستند.نتایج نشان می‌دهد در سال ۹۸، استان سمنان با ۱۰۰، البرز با ۸۲.۵ درصد، قم با ۸۲.۲ درصد، گیلان با ۸۰.۲ درصد، اردبیل با ۷۶.۹ درصد و چهارمحال بختیاری با ۷۶.۵ درصد به ترتیب بیشترین نسبت مهاجران برون استانی بیکار را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. به عبارت بهتر تمامی مهاجران استان سمنان که در زمان آمارگیری بیکار بوده‌اند از سایر استان‌ها به امید یافتن کار به استان سمنان مهاجرت کرده‌اند.

نتایج نشان می‌دهد در سال ۹۸، از ۲۸۹۸ بیکار در کل کشور، ۱.۴ درصد آنها مهاجر بوده‌اند. یعنی در زمان آمارگیری، کمتر از یکسال در استان محل آمارگیری اقامت داشته است. این نسبت در سال ۹۷ حدود ۰.۸ درصد و در سال ۹۶ حدود ۱.۲ درصد بوده است.همچنین در بین استان‌های کشور، استان‌های قزوین با ۴.۰ درصد، گیلان با ۳.۸ درصد و اردبیل با ۳.۵ درصد، بیشترین نسبت مهاجران برون استانی بیکار را نسبت به کل بیکاران استان دارا هستند.

نتایج نشان می‌دهد به غیر از استان تهران، در باقی استان‌ها اغلب مهاجرت برون استانی، از استان‌های همجوار صورت گرفته است.

همچنین مطالعه کنید:

پیش‌بینی شده ظرفیت پالایشی کشور ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ۱.۵ برابر شود

به گزارش ایسنا،وی افزود:با توجه به مشوق‌هایی همانند تنفس خوراک می‌توانیم افزایش ظرفیت پالایشی مطلوبی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *