صفحه اصلی / روزنامه / شماره ۲۱۴۲ روزنامه کسب و کار

شماره ۲۱۴۲ روزنامه کسب و کار

دانلود PDF نسخه ی جار

همچنین مطالعه کنید:

رضا الفت نسب

سبقت تورم از کرایه تاکسی های اینترنتی

یادداشت –  المان های گوناگونی همچون «تجمع مسافر»، «تجمع راننده»، «طول مسیر» و «ترافیک» باعث …