صفحه اصلی / اصناف / کدام کارگران کمترین مزد روزانه را می‌گیرند؟
کدام کارگران کمترین مزد روزانه را می‌گیرند؟

جزئیات دستمزد کارگران کشاورز

کدام کارگران کمترین مزد روزانه را می‌گیرند؟

کسب و کار نیوز- نتایج یک پژوهش آماری از وضعیت مزد مشاغل منتخب بخش کشاورزی نشان می‌دهد که بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان را کارگر نشاکار با ۱۰۱ هزار و ۹۷۶ تومان و کمترین متوسط مزد روزانه را کارگر "بیل زن باغ" با ۸۰ هزار و ۴۴۰ تومان دریافت کرده است.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی از وضعیت دستمزد نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی، به کمترین و بیشترین میزان دستمزد روزانه کارگران ۷ شغل منتخب بخش کشاورزی اعم از میوه‌چین، دروگر غلات، نشاکار، وجین کارو تنک‌کار، نهرکش و مرزبند، بیل زن زمین زراعی و بیل زن باغ پرداخته است. مزد کارگران کشاورزی شامل وجه نقد بوده و در مواردی که به جای تمام یا قسمتی از آن غذا یا سهمی از محصول داده شده باشد، ارزش ریالی آن به قیمت روز پرداخت، برآورد و به وجه نقد اضافه می‌شود.

۱۰۱ هزار و ۹۷۶ تومان مزد روزانه کارگران مرد نشاکار 

بررسی نتایج این طرح در پاییز ۱۳۹۸در خصوص مزد کارگران ۷ شغل منتخب بخش کشاورزی نشان می‌دهد که بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان را کارگر “نشاکار” با ۱۰۱ هزار و ۹۷۶ تومان و کمترین متوسط مزد روزانه را کارگر “بیل‌ زن باغ” با ۸۰ هزار و ۴۴۰ تومان دریافت کرده است، این در حالی است که در پاییز ۱۳۹۷ بیشترین دریافتی روزانه کارگر مرد را “دروگر غلات” با ۶۵ هزار و ۲۳۲ تومان و کمترین مزد روزانه را کارگر “میوه‌چین” با ۵۹ هزار و ۶۱۶ تومان داشته است.

همچنین طی پاییز ۱۳۹۸ بیشترین مزد روزانه در میان زنان به کارگر “میوه چین” با ۶۵ هزار و ۲۳۲ تومان و کمترین دستمزد روزانه به  کارگر” وجین‌کار و تنک‌کار” با ۵۷ هزار و ۳۶ تومان اختصاص داشته است. در حالی که کارگر زن میوه چین در پاییز ۱۳۹۷، ۴۷ هزار و ۶۱۷ تومان و کارگر زن وجین‌کار و تنک‌کار ۳۸ هزار و ۹۴۶ تومان دریافت می کرده است. درصد تغییرات متوسط مزد روزانه مردان کارگر در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که متوسط مزد روزانه کارگران مرد “بیل زن زمین زارعی” بیشترین افزایش و متوسط مزد روزانه کارگران مرد”بیل زن باغ” کمترین افزایش را داشته است؛ با این حال بیشترین افزایش در متوسط مزد روزانه کارگران زن در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگران زن “وجین کار و تنک کار” بوده است.

بیشترین دستمزد متعلق به کارگران مرد نشاکار و کارگران زن میوه چین

پس از کارگر نشاکار، بیشترین دستمزد در میان مردان به کارگر”دروگر غلات” با مزد روزانه ۹۶ هزار و ۲۱۹ تومان و کمترین میزان دستمزد به کارگر “بیل زن باغ” با ۸۰ هزار و ۴۴۰  تومان تعلق داشته است، اما در میان زنان، بیشترین دریافتی متعلق به کارگران زن “میوه چین” با ۶۵ هزار و ۲۳۲ تومان بوده و کمترین میزان مزد روزانه را کارگران زن ” نشاکار” با ۶۱ هزار و ۶۲۷ تومان به خود اختصاص داده‌اند.

در پاییز سال گذشته بالاترین متوسط مزد در میان مردان را کارگر”میوه چین” در استان قم با ۱۳۵ هزار و ۶۲۱ تومان و پایین‌ترین مزد را کارگر” وجین‌کار و تنک‌کار” در استان خوزستان با ۵۳ هزار و ۹۱۹ تومان دریافت کرده است. همچنین طی این مدت، بالاترین متوسط مزد زنان در بین استانهای کشور را کارگر “میوه چین” در استان همدان با ۹۶ هزار و ۵۴۱ تومان داشته و پایین‌ترین مزد مربوط به کارگر”وجین کار و تنک کار” در استان گلستان با ۳۵ هزار و ۵۷۹ هزار تومان بوده است.

همچنین مطالعه کنید:

صدور بخشنامه ها می تواند به کاهش تخلفات شبکه بانکی منجر شود؟/دعوا بر سر نرخ سود

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک‌ها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.