صفحه اصلی / اقتصادی / بازرگانی و تجارت / مدل جدید مذاکره اتاق تهران و تامین اجتماعی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی

معاون کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

مدل جدید مذاکره اتاق تهران و تامین اجتماعی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی

برای ایجاد تصویری روشن‌تر و شفاف‌تر از رابطه بنگاه‌ها با سازمان تامین اجتماعی و تکالیف بیمه‌ای، میزگردهایی کارشناسی با حضور نمایندگانی از این سازمان، اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌‌های کارفرمایی در اتاق تهران برگزار می‌شود.

به گزارش کسب و کارنیوز به نقل از اتاق بازرگانی تهران، اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی به مدل عملیاتی از تعامل و همکاری برای رفع مشکلات تشکل‌های اقتصادی دست پیدا کرده‌اند که می‌تواند گره بسیاری از اختلافات کارفرمایان با این سازمان دولتی را باز کند.

در مدل جدید تعامل و همکاری اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی، مسائل و مشکلات تشکل‌های اقتصادی پس از آنکه از سوی اتاق تهران و تشکل‌ها استخراج و طبقه‌بندی شد، روی میز نشست‌ سه‌جانبه‌ای با حضور مدیران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد تا پس از کنکاش و بررسی‌های فنی، راه‌حل‌های توافقی برای رفع مشکلات به دست آید.

معاون کسب‌‌و‌کار اتاق تهران با توضیح اینکه طی چند ماه گذشته، با دعوت و فراخوانی از تشکل‌های کارفرمایی، مهم‌ترین چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی گردآوری و احصا شده ‌است، گفت: بر اساس توافق میان اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی، مشکلات هر یک از تشکل‌های صنفی کارفرمایی در حوزه تامین اجتماعی، در جلسات اختصاصی با حضور نمایندگان تشکل مربوطه، اتاق تهران و مدیران سازمان تامین اجتماعی مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته و برای دستیابی به راهکارهای رفع این مشکلات تصمیم‌گیری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هومن حاجی‌پور با بیان اینکه در گام نخست اجرای این همکاری‌ها، طی چند جلسه مسائل و مشکلات کارفرمایان صنعت برق کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفت، افزود: از آنجا که امور این حوزه در قالب قراردادهای مقاطعه‌کاری و طی تشریفات مناقصه انجام می‌شود، کارفرمایان این حوزه باید از میزان هزینه‌های سربار از جمله حق بیمه آگاهی داشته باشند تا بتوانند در یک رقابت سالم با سایر کارفرمایان شرکت کنند، اما متاسفانه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی این اجازه را به کارفرمایان نمی‌دهد.

وی ادامه داد: در اغلب موارد، محاسبات نهایی حق بیمه قراردادهای این بخش در پایان کار و به هنگام دریافت مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی انجام می‌گیرد و نتایجی خارج از انتظار و کاملا مغایر با برآوردهای اولیه پیمانکاران حاصل می‌کند که باعث ضرر و زیان پیمانکاران می‌شود.

به گفته معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، درخواست کارفرمایان و پیمانکاران صنعت برق این است که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تامین اجتماعی با استانداردهای روشن و حدود کاملا معین و تفسیرناپذیر تدوین شود که مقاطعه‌کاران به جای پایان‌کار، پیش از شرکت در مناقصات قادر باشند رقم دقیق یا نزدیک به واقعیت حق بیمه را محاسبه و به عنوان بخشی از هزینه سربار در تنظیم پیشنهادها و اوراق شرکت در مناقصه پیش‌بینی کنند.

حاجی‌پور با این توضیح که این درخواست و تقاضای سندیکای صنعت برق ایران طی نشست‌ نمایندگان این سندیکا با سازمان تامین اجتماعی مورد تایید مدیران این سازمان قرار گرفت، افزود: در نشست دیگری با حضور مدیرکل قراردادهای شرکت توانیر و مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی که در ستاد مرکزی این سازمان برگزار شد، این تقاضا به صورت تخصصی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و در نهایت با تشریح انواع قراردادهای صنعت برق، مقرر شد پس از مطالعه و بررسی آنها در کمیته‌های کارشناسی سازمان تامین اجتماعی، پیرامون تغییر بخشنامه ۵/ ۱۴ درآمد تامین اجتماعی هم‌فکری شود.

وی اظهار امیدواری کرد از طریق برگزاری جلسات تخصصی میان تشکل‌های صنفی کارفرمایی و سازمان تامین اجتماعی، بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی در مدت زمان کوتاهی حل و فصل شود.

اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی به مدل عملیاتی از تعامل و همکاری برای رفع مشکلات تشکل‌های اقتصادی دست پیدا کرده‌اند که می‌تواند گره بسیاری از اختلافات کارفرمایان با این سازمان دولتی را باز کند.

در مدل جدید تعامل و همکاری اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی، مسائل و مشکلات تشکل‌های اقتصادی پس از آنکه از سوی اتاق تهران و تشکل‌ها استخراج و طبقه‌بندی شد، روی میز نشست‌ سه‌جانبه‌ای با حضور مدیران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد تا پس از کنکاش و بررسی‌های فنی، راه‌حل‌های توافقی برای رفع مشکلات به دست آید.

معاون کسب‌‌و‌کار اتاق تهران با توضیح اینکه طی چند ماه گذشته، با دعوت و فراخوانی از تشکل‌های کارفرمایی، مهم‌ترین چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی گردآوری و احصا شده ‌است، گفت: بر اساس توافق میان اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی، مشکلات هر یک از تشکل‌های صنفی کارفرمایی در حوزه تامین اجتماعی، در جلسات اختصاصی با حضور نمایندگان تشکل مربوطه، اتاق تهران و مدیران سازمان تامین اجتماعی مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته و برای دستیابی به راهکارهای رفع این مشکلات تصمیم‌گیری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هومن حاجی‌پور با بیان اینکه در گام نخست اجرای این همکاری‌ها، طی چند جلسه مسائل و مشکلات کارفرمایان صنعت برق کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفت، افزود: از آنجا که امور این حوزه در قالب قراردادهای مقاطعه‌کاری و طی تشریفات مناقصه انجام می‌شود، کارفرمایان این حوزه باید از میزان هزینه‌های سربار از جمله حق بیمه آگاهی داشته باشند تا بتوانند در یک رقابت سالم با سایر کارفرمایان شرکت کنند، اما متاسفانه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی این اجازه را به کارفرمایان نمی‌دهد.

وی ادامه داد: در اغلب موارد، محاسبات نهایی حق بیمه قراردادهای این بخش در پایان کار و به هنگام دریافت مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی انجام می‌گیرد و نتایجی خارج از انتظار و کاملا مغایر با برآوردهای اولیه پیمانکاران حاصل می‌کند که باعث ضرر و زیان پیمانکاران می‌شود.

به گفته معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، درخواست کارفرمایان و پیمانکاران صنعت برق این است که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تامین اجتماعی با استانداردهای روشن و حدود کاملا معین و تفسیرناپذیر تدوین شود که مقاطعه‌کاران به جای پایان‌کار، پیش از شرکت در مناقصات قادر باشند رقم دقیق یا نزدیک به واقعیت حق بیمه را محاسبه و به عنوان بخشی از هزینه سربار در تنظیم پیشنهادها و اوراق شرکت در مناقصه پیش‌بینی کنند.

حاجی‌پور با این توضیح که این درخواست و تقاضای سندیکای صنعت برق ایران طی نشست‌ نمایندگان این سندیکا با سازمان تامین اجتماعی مورد تایید مدیران این سازمان قرار گرفت، افزود: در نشست دیگری با حضور مدیرکل قراردادهای شرکت توانیر و مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی که در ستاد مرکزی این سازمان برگزار شد، این تقاضا به صورت تخصصی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و در نهایت با تشریح انواع قراردادهای صنعت برق، مقرر شد پس از مطالعه و بررسی آنها در کمیته‌های کارشناسی سازمان تامین اجتماعی، پیرامون تغییر بخشنامه ۵/ ۱۴ درآمد تامین اجتماعی هم‌فکری شود.

وی اظهار امیدواری کرد از طریق برگزاری جلسات تخصصی میان تشکل‌های صنفی کارفرمایی و سازمان تامین اجتماعی، بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی در مدت زمان کوتاهی حل و فصل شود.

همچنین مطالعه کنید:

انتقال ۷ میلیون تن کالای اساسی با ناوگان کامیونی به داخل کشور

به گزارش کسب و کار نیوز، ستاد ویژه حمل کالای اساسی حدود ۲۹ روز پیش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *