سه شنبه , ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
صفحه اصلی / اقتصادی / راه و شهرسازی / خصوصی‌سازی هما از طریق بازار سهام

وزیر راه و شهرسازی گفت

خصوصی‌سازی هما از طریق بازار سهام

وزیر راه و شهرسازی گفت: ضرورت دارد خصوصی‌سازی هما از طریق سهام دارای ارزش انجام شود و ارزش سهام هما بالاتر رود و از طریق بازار سرمایه کارآمدی هما ارتقا یابد.

محمد اسلامی امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و مدیرعامل کنونی ایران‌ایر، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هما متعلق به همه ایرانیان و ایرلاین‌ حامل پرچم است و مردم انتظار دارند هما در اوج باشد.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس ، وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: اگر از انگیزه، روحیه و تعهد غفلت نکنیم، به تراز برتر و شکوفایی می‌رسیم.

اسلامی ادامه داد: تغییرات مدیریتی به‌طور طبیعی وجود دارد، مهم آن است که تغییرات ارتقا و شتاب‌دهنده توسعه باشد؛ کشور ما با دشمنی بی‌اندازه استکبار جهانی مواجه است و مردم ایران به خاطر انتخاب استقلال مورد تهاجم قرار گرفته‌اند و دشمن سعی می‌کنم با حربه تحریم هر روز وضعیت را برای مردم ما مشکل کند تا مردم مایوس شوند، اما مردم در این ۴۰ سال نشان دادند ظرفیت‌های درونی کشور بی‌انتها است و دستاوردهای بزرگ علمی و فناوری در کشور ما فراوان است.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وقتی مسئولان ارشد دیگر کشورها به ایران می‌آیند و وضعیت ما را می‌بینند، این شرایط را تحسین می‌کنند و رشد شتابان که حاصل تلاش مردم است را لمس می‌کنند.

اسلامی ادامه داد: ما در صنعت هوایی ظرفیت‌های فاخری داریم که نیروی انسانی در راس این ظرفیت فاخر است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به انتخاب کاپیتان زنگنه به مدیرعاملی هما گفت:‌ در دوره جدید مدیریت هما قطعا تلاش خواهد شد تا با همدلی،‌ یکپارچکی و همکاری آحاد هما نقش متفاوتی ایفا شود و هما در مسیر شکوفایی بیشتر قرار گیرد.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌ البته مدیرعامل سابق هما خانم شرف‌بافی نیز صادقانه و دلسوزانه و پاک‌دست عمل کرد. روزگار سختی را طی کرد و اقدامات برجسته‌ای انجام داد.

اسلامی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در این شرایط سخت و طاقت‌فرسا استفاده از ظرفیت‌ها ضروری است و این مهم است که اجازه ندهیم جزیره و گروه در سیستم شکل بگیرد که این آفت مدیریت است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: این واژه جنگ اقتصادی را ما خلق نکرده‌ایم، بلکه آمریکایی‌ها آوردند. در جنگ هم نقل و نبات پخش نمی‌کنند، زد و خورد است. آنها منافع ملی و نابودی کشور را هدف قرار داده‌اند و تصمیم بر تجزیه کشور و تخریب ایران داشتند، اما مدام شکست خوردند و دارند با این شیوه‌های دیوانه‌وار از ما انتقام می‌گیرند اما موفق نخواهند شد.

وی با تاکید بر این‌که امیدواریم ایران ایر سودده و پربازده شود، گفت: ایران ایر باید سهام دارای ارزش شود و از طریق سهام دارای ارزش فرآیند خصوصی سازی هما طی شود.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: باید ارزش سهام هما بالا برود و از طریق سیستم بازار سرمایه کارآمدی هما ارتقا یابد.

همچنین مطالعه کنید:

خداحافظی با لاستیک سنگین دولتی برای همیشه/ قیمتها ۲۵ درصد رشد کرد

از خرداد ماه سال گذشته، با تصویب ستاد اقتصادی دولت، لاستیک سنگین از زمره کالاهای …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *