صفحه اصلی / اقتصادی / بازرگانی و تجارت / سازوکار نقش آفرینی اتاق بازرگانی پویا
سازوکار نقش آفرینی اتاق بازرگانی پویا

«کسب و کار» در نظر سنجی با اعضای اتاق بازرگانی بررسی می‌کند

سازوکار نقش آفرینی اتاق بازرگانی پویا

با نزدیک شدن به انتخابات اتاق و حساسیت اینکه چه کسانی قرار است سکان داری اتاق بازرگانی را در اختیار بگیرند، موضوع ویژگی های یک اتاق بازرگانی پویا به میان می آید. به گفته اعضای اتاق بازرگانی تمرکز اتاقی ها و اعضای جدید باید روی موضوعات اساسی و مهم کشور باشد که در زمان حاضر مطرح است. مثل تحریم ها و چگونگی مهار آثار آن و یا اینکه آنها معتقدند یک اتاق بازرگانی مناسب باید ملی فکر کند و مصالح عموم مردم را در نظر داشته باشد.

به گزارش کسب و کار نیوز، با نزدیک شدن به انتخابات اتاق بازرگانی و حساسیت اینکه چه کسانی قرار است سکان داری اتاق بازرگانی را در اختیار بگیرند، موضوع ویژگی‌های یک اتاق بازرگانی پویا به میان می‌آید. به گفته اعضای اتاق بازرگانی تمرکز اتاقی‌ها و اعضای جدید باید روی موضوعات اساسی و مهم کشور باشد که در زمان حاضر مطرح است. مثل تحریم‌ها و چگونگی مهار آثار آن و یا اینکه آنها معتقدند یک اتاق بازرگانی مناسب باید ملی فکر کند و مصالح عموم مردم را در نظر داشته باشد.
یکی دیگر از مهم ترین مطالبات فعالان اقتصادی از اتاق بازرگانی دوری از سیاسی کاری و گرفتار شدن در مباحث سیاسی است که اتاق را از پیگیری منافع عمومی باز می دارد. اعتماد هم بخش مهم دیگری از انتظارات مردم و فعالان اقتصادی و حتی دولت از اتاق بازرگانی است. به گفته فعالان اقتصادی اعضای اتاق بازرگانی باید مورد اعتماد همه مردم، فعالان اقتصادی، دولت و نظام باشند.
یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی تهران
اتاق بازرگانی یار شاطر دولت باشد
شرایط و یژگی های اتاق بازرگانی در جمهوری اسلامی با اتاق بازرگانی جاهای دیگر فرق اساسی دارد. در ایران بر اساس قانون اتاق دو بازوی فعالین اقتصادی و دولت را در اختیار دارد. بر اساس قانون همچنین اتاق بازرگانی مشاوره سه قوه است و از طرفی اتاق ها پشتیبان واحدهای فعال اقتصادی هستند. لذا اتاق بازرگانی جایگاهی رفیع در جمهوری اسلامی دارد و همین جایگاه انتظارات از اتاق را در شرایط خاص زمانی مثل شرایط تحریم، مشکلات داخلی و فضای عمومی فعلی؛ بیشتر می‌کند. دولت هم به دلیل موضوع واگذاری بخش‌ها به خصوصی‌ها، از اتاقی‌ها انتظار دارد که مسئولیت‌های بیشتری در اقتصاد کشور ایفا کرده و در حوزه‎های مختلف فضاسازی و مدیریت کند. البته اتاق های بازرگانی باید به عنوان پارلمان بخش خصوصی یار شاطر دولت باشند. پس اتاق جای مهمی است هم قانون و هم شرایط زمانی و مکانی این اهمیت را اثبات می کند. اینکه اعضای اتاق برای ورود به آن شایسته باشند یا نه در اختیار منتخبین است. آنها باید افرادی را انتخاب کنند که مورد اعتماد فعالین اقتصادی، مردم و دولت باشند.وگرنه میدان برای تصمیم گیری و اجرای خواسته های آنها از سمت دولت باز نمی‌شود. از سویی این افراد باید توانایی لازم برای پیگیری امور داشته و هم از نظر حرفه‌ای آماده و هم متعهد و معتمد باشند.
اتاق بازرگانی در رابطه با دولت نیز باید نمود ملی داشته باشد. به عبارتی آنها باید ملی فکر کرده و هم توانایی های لازم را داشته باشند.
نکته دیگر ضرورت استفاده از نظرات، سلایق و رویکرد همه گروه‌ها در تصمیم گیری‌‎های اتاق است. یعنی اتاق بازرگانی باید جامع بوده و صرفا محلی برای یک گروه خاص نباشد. مهم تر از همه این است که اتاق را سیاسی نکنیم. اتاقی که سیاسی شد با یک دهم ظرفیت خود کار می کند. در حالی که اتاق جایی برای پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی از موضوع سرمایه گذاری گرفته تا مشکلات بهره وری و …است. باید توجه داشت کل ویژگی های ذکر شده، ضرورت ورد افراد شایسته هرچند جوان، حرفه ای و متخصص را به اتاق، نقض نمی کند. پس شایسته ترین‌ها را انتخاب کنیم.
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران
اتاق در بطن تصمیم گیری‌ها باشد
با توجه به شرایطی که پیش رو داریم، یکی از مهم ترین خواسته‌های بخش خصوصی پایش مستمر آثار تحریم ها است. این خواسته باید در قالب گزارشی از مراجع حاکمیتی مطالبه بشود. شرط اصلاح و مناسب سازی تصمیم‌ها رهایی از تحریم ها است. از طرفی اتاق بازرگانی پویا باید در جهت شکل‌گیری گفتمان ملی برای اداره درست کشور در حوزه اقتصادی از تصمیمات خلق الساعه بیروین بیاید و با واقعیت ها روبرو شود. یک گفتمان ملی و هماهنگ بین ارکان حاکمیت مانع از تضعیف اقتصاد کشور می شود. باید بتوانیم به نوعی قدرت پولی کشور را حفظ کرده از منافع گروه های مختلف حمایت کنیم.
اتاق بازرگانی شایسته باید پیگیر منافع اعضا چه در حوزه مالیات، گمرک، فضای کسب و کار، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون قاچاق کالا و ارز و … بوده و بتواند با توجه به شرایط موجود تشکل ها را تقویت کند و به نوعی سازوکارهایی در جهت اصلاح نظام تامین مالی کشور برای کاهش تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در اختیار داشته باشد.
اتاق باید تلاش کند رتبه ایران در حوزه کسب و کار و رقابت پذیری بهبود پیدا کرده و بخش خصوصی در بطن تصمیم گیری قرار بگیرد. در دوره هشتم قدم های مثبتی برداشته شد، که انتظار می‌رود در این دوره نیز بخش خصوصی گام‌های مطلوبی بردارد و مهم تر از همه ، محور رشد و توسعه قرار بگیرد تا با تعاملی سازنده، کشور را از پیچ حساس شرایط فعلی عبور داد.

همچنین مطالعه کنید:

طرح مالیات بر خانه های خالی شکست خورد؟/بن بست مالیات ستانی از خانه های خالی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز ، براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی، درآمد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.