صفحه اصلی / اقتصادی / اقتصاد کلان / نرخ تورم تولیدکننده به ۲۴.۲ درصد رسید

مرکز آمار ایران اعلام کرد

نرخ تورم تولیدکننده به ۲۴.۲ درصد رسید

مرکز آمار ایران نرخ تورم تولیدکننده در فصل تابستان امسال را معادل ۲۴.۲ درصد اعلام کرد که نسبت به فصل بهار 15 درصد و نسبت به تابستان سال قبل 39.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهارفصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۲۴.۲ درصد بوده که نسبت به تورم چهارفصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۱۶.۸ درصد) افزایش داشته است.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مرکز آمار، نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش‌های اصلی و اختصاصی، در فصل تابستان ۱۳۹۷، به شرح زیر است.

۱- شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل تابستان ۱۳۹۷، به عدد ۳۱۹.۷ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۲۷۸.۱)، ۱۵ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۲۸.۹)، ۳۹.۷ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهارفصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۲۴.۲ درصد بوده که نسبت به تورم چهارفصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۱۶.۸ درصد) افزایش داشته است.

۲- شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی، در فصل تابستان ۱۳۹۷، با ۱۹.۲ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۹۵.۳) به عدد ۳۵۲.۱ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهارفصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ۲۴.۱ درصد بوده که نسبت به تورم چهارفصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۱۵.۳ درصد) افزایش داشته است.

۳- شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن، در فصل تابستان ۱۳۹۷، با ۱۲.۴ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۸۸.۸) و ۴۶.۲ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۲۲.۰) به عدد ۳۲۴.۷ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهارفصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ۳۰.۸ درصد بوده که نسبت به تورم چهارفصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۲۲.۰ درصد) افزایش داشته است.

۴- شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، در فصل تابستان ۱۳۹۷، با ۱۷.۷ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۸۹.۰) به عدد ۳۴۰.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۲۲.۸) ۵۲.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهارفصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ۳۲.۹ درصد بوده که نسبت به تورم چهارفصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۲۲.۷ درصد) افزایش داشته است.

۵- شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان ۱۳۹۷، با ۲.۳ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۱۳۳.۲) به عدد ۱۳۶.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهارفصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ۳.۷ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهارفصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۶، (۴.۶- درصد) افزایش داشته است.

۶- شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل تابستان ۱۳۹۷، با ۸.۷ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۶۲.۳) به عدد ۲۸۵.۰ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهارفصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات) معادل ۱۲.۵ درصد بوده که نسبت به تورم چهارفصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۹.۶ درصد) افزایش داشته است.

همچنین مطالعه کنید:

فرانک لمپارد

شکست سختی را تجربه کردیم

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ورزش سه, بعد از آنکه چلسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *