صفحه اصلی / کارآفرینی / اخبار و رویدادهای کارآفرینی / سیدین بانوی کار آفرین چالوسی رادریابید
سیدین بانوی کار آفرین چالوسی رادریابید

سیدین بانوی کار آفرین چالوسی رادریابید

به گزارش کسب و کار نیوز، سیده زینب سدین، بانوی شجاع، پر تلاش وخستگی ناپذیر چالوسی، از معدود زنان کار آفرین درمنطقه هرطه کلا از توابع شهر ساحلی و گرشگری هچیرود است که با تلاش شبانه روزی وشجاعانه، درسایه اراده ای قوی، با اتکا به خودباوری وریسک پذیری خود، در سال ۱۳۸۶ با استفاده از بوستان کوچکی که از مرحوم پدر خود به ارث برده وبا زیر کشت بردن آن وتولید انواع سبزیجات، وارد عرصه تولید و کار آفرینی شده است و در راستای خود کفایی و اجرای طرح اقتصاد مقاومتی، مورد نظر مقام معظم رهبرانقلاب، گام های مثبت ومؤثری برداشته و با استفاده از حد اقل امکانات توانسته زمینه اشتغال تعداد زیادی از بانوان بااراده وجویای کار را درسطح منطقه فراهم سازد.
این بانوی با اراده وقوی دل ازسوی مسؤلان ذیربط مورد حمایت جدی قرار نگرفته است وبه همین دلیل تابحال نتوانسته تمام طرح ها وبرنامه های خود در زمینه خود کفایی، اقتصاد مقاومتی، تولیدی وکار آفرینی را بطور کامل که درذهن وهدف خود داشته است، به منصه ظهور برساند. و همچنان روی پا ی خود ایستاده و تا کنون از تسهیلات بانکی به هیچ وجه سر بار مسؤلان ودستگاه های اجرایی وذیربط نشده درحالی که مدیران برخی از دستگاه های اجرایی بر اساس قانون وظیفه داشته ودارند چنین افراد مولد وکار آفرین را مورد حمایت قرار دهند .
هم زمان با دهه مبارک فجرکه مهندس حیدرپور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به اتفاق فرماندار شهرستان چالوس، رییس جهاد کشاورزی این شهرستان، اعضای شورای اسلامی، شهردارهچیرود وکارشناسان مربوطه، کار گاه تولیدی این بانوی پرتلاش را مورد بازدید وارزیابی قرار دادند واز این که چنین واحد تولیدی در زمینه تبدیل انواع سبزیجات به صورت پخته، بسته بندی شده وآماده مصرف ودر عین حال کاملا بهداشتی تحت مدیریت یک بانو تلاشگر که زمینه اشتغال چند نفر را نیز در منطقه فراهم آورده، بسیارخرسند شدند. در جریان بازدید این هیأت، سیده زینب سیدین، مدیر این کار گاه تولیدی، خطاب به اعضای این هیأت باز دید کننده درسخنانی با ابراز ناخرسندی از عدم همکاری مدیران دستگاه های اجرای و ذیربط درامر فراهم آوردن شرایط مناسب برای استمرار وگسترش فعالیت این کار گاه تولیدی گفت: تاکنون مسؤل هیچ اداره ای نسبت به این کار گاه تولیدی کمک وحمایت شایسته ای مبذول نداشتند جز رییس اداره جهادکشاورزی .
بانو سیدین گفت:درتمام دنیا حمایت از مولدین وکارآفرینان راه وروش مخصوص به خود را دارد وکسانی مانند من که اهل منطقه از چند سال پیش با راه اندازی کارگاهی کوچک، توانستم سفره ای رادر این منطقه پهن کنم تا بر گرد آن چند نفر از بانوان اهل کار با تلاش شبانه روزی خود نان حلالی را به دست آورند، یقینا استحقاق به حمایت زیادی از سوی مسؤلان مربوطه را می طلبد چون وجود چنین کار گاه تولیدی که با هدف تأمین مواد خوراکی مورد اطمینان از مواد طبیعی وارگانیک بدون افزودنی ها به صورت بسته بندی انواع سبزیجات سرخ کرده وآماده مصرف به روش بهداشتی فعالیت دارد، لازم است به طور جدی مورد حمایت قرار بگیرد.
این بانوی پر توان وکار آفرین در ادامه توضیحات خود اضافه کرد وگفت: با توجه به امکانات موجود وتوانی که درحال حاضر این واحد تولیدی دارد، توانسته زمینه اشتغال ۲۰ نفر را بطور مستقیم در منطقه فراهم آورد وچون در حال حاضر به علت افزایش تولید، اجبارا سبزی خام ومورد نیاز این کارگاه از میادین شهر تأمین می شود که مستلزم به حمل وانتقال آن به محل کارگاه است در نتیجه تعدادی نیز به طور غیر مستقیم ازجمله باغداران، تولید کنندگان، فروشندگان مواد اولیه وانواع سبزی خام ، رانندگان جهت حمل ونقل، خریداران انبوه وصاحبان فروشگاه های عرضه کننده محصولات این واحد تولیدی که به طور غیرمستقیم از محصولات وتولیدات این کار گاه بهره مند می شوند ، نیز به گونه مشغول به کار می شوند که از دستاورد های این کارگاه تولیدی است. واگر این واحد به طور جدی وگسترده مورد حمایت مسؤلان ذیربط قرار بگیرد وبیش از پیش توسعه یابد یقینا می تواند روزی زمینه اشتغال بیکاران زیادی درمنطقه را فراهم آورد.
این بانوی مولد وپر توان که قلبش برای توسعه، پیشرفت واشتغال زایی منطقه می تپد و باارتقا وتوان بیشت، همراه با توسعه وگسترش کارگاه تولیدی خود، قصد دارد بیش از پیش زمینه بیکاران دیار وشهرخود را فراهم آورد، در ادامه سخنان خود در این دیدار و بازدید جمعی گریزی هم به موضوع جریمه سنگین نامتعادل وده ها میلیون تومانی ساختمان جدیدالاحداث فروشگاه محصولات تولیدی خود زده وخطاب به اعضای شورای اسلامی ودکتر کیا شهردار هچیرود درمقام پرسش، صراحتا اعلام کرد:در کدام کشوروکجای دنیا رسم بر این است که تولید کنندگان وکار آفرینان خود اتکا را، بجای حمایت، جریمه کنند؟ ودرادامه گفت:برای حمایت ضمنی وعملی تقاضادارم این جرایم سنگین را که در قبال توسعه وگسترش مجموعه کار گاه تولیدی با هدف توسعه و ایجاد جاذبه گردشگری همراه با احداث ساختمانی با حفظ بافت وساخت بومی محلی بنا شده ودر واقع تلفیقی از بافت روستایی، معماری سنتی، بومی،محلی، تولیدی، اشتغال زایی ودرراستای گردشگری است، نباید با جریمه شدن مورد بی مهری قرار بگیرد، بلکه مستلزم به تشویق است بنا براین به عنوان یک تولید کننده که تمام هم وغم، توان ،سرمایه وامکانات خود را برای رونق تولید وایجاد زمینه برای اشتغال بیکاران منطقه به کار بسته وگذاشتم ، این کمترین انتظار وتوقع من است که درخواست بخشودگی دارم نه کمک بلاعوض در حالی که در تمام کشور ها واز جمله در دیگر شهر ها واستان های کشورعزیزمان ایران نیز در بین مسؤلان مرسوم ومتداول است که مولدین وکار آفرینان را به طور جدی حمایت می کنند جزدراین شهرستان ودراین منطقه.
علی ایحال چون مبلغ جریمه ساخت در حدی غیر قابل باور واجحاف آمیز است از اعضای محترم شورای اسلامی به ویژه از شهردار زحمت کش ودلسوز و اعضای متحرم، کمیسیون ماده ۱۰۰ تقاضا دارم درراستای اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری وبا هدف حمایت از تولید کننده بومی واهل منطقه وکار آفرینی، تمهیداتی اندیشده شود مورد حمایت ومشمول بخشودگی قراربگیرم. مسؤلان عزیز واعضای محترم کمیسیون ماده ۱۰۰یقین بدانند با بخشودگی این جریمه، زمینه اشتغال یک نفربیکاردراین منطقه فراهم خواهد شد وبا اشتغال یک بیکاردرمنطقه، بی شک چراغ خانه وزندگی یک خانواده ای روشن وسفره ای با نان حلال در چنین خانه ای پهن وگسترده می شود وبرای بخشندگان ومسببان این گونه امورخیر باقیات وصالحاتی محسوب خواهد شد.
بانو سیده زینب سیدین تصریح کرد وگفت: البته از همکاری شهرداری ودررأس آن از حمایت های آقای دکتر کیا شهردار محترم که اجازه می دهد تا از فضای شهری وشهرداری هچیرود جهت عرضه محصولات این کارگاه تولیدی به مصرف کنندگان ومسافران استفاده شود، کمال تشکر را دارم وازهمکاری مجموعه شورا وشهرداری دراین زمینه صمیمانه تقدیروتشکر می کنم وبه همه دست مریزاد می گویم در حین این بازدید، مهندس حیدرپور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با تأکید بر حمایت ازاین تولید کننده مواد غذایی وتبدیلی محصولات کشاورزی،تصریح کرد:لازم است مشکلات مسبر چنین مولد وکار آفرین درزمینه کارگاه تبدیلی وبسته بندی مواد غذایی محصولات کشاورزی با استفاده از قوانین مصرح ومصوب، مورد حمایت جدی قرار بگیرند .
متعاقب این باز دید مهندس خزاعی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس نیز در گفتگوی کوتاهی ضمن اعلام حمایت از طرح ها وبر نامه های بانو سیده زینب سیدین تولید کننده مطرح وشناخته شده مواد غذایی در آماده سازی وبسته بندی انواع سبزیجات در منطقه گفت: تا آن جایی که قانون اجازه می دهد جهاد کشاورزی شهرستان چالوس سعی می کند از این بانوی پر تلاش وکار آفرین به طور جدی حمایت کند همان گونه که تاکنون چنین امری صورت گرفته است ودر قضیه جرایم مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ اگر چه جهاد کشاورزی مستقیما حق دخالت در اموردیگر دستگاه های اجرایی را ند ارد اما با تعامل ورأی زنی بامشورت های کار شناسانه سعی می شود درراستای حمایت از این مولد کار آفرین اقداماتی صورت بگیرد حتی المقدور مشمول تخفیف های ویژه ای شود.
شایان ذکر است محصولات واحد تولیدی بانو سیدین با برند به نام آش پزی به شیوه ما:
” آشپزی با شیوه ما ” وارد بازار مصرف میشود. و این واحد تولیدی تاکنون از تسهیلات بانکی به هیچ وجه استفاده نکرده است. اما برای اجرای طرح توسعه وگسترش آن ازتسهیلاتی بهره مند شده که در قبال عمل کرد خوب بانکی خود به این واحد تولیدی وکار آفرین تعلق گرفته است وهیچ ربطی به حمایت نهاد ها وادارات خاصی ندارد وساختمان جدید فروشگاه این کارگاه هم با حفظ بافت ومعماری بومی ومحلی احداث شده است و با قرار گرفتن آن در مجاورت کارگاه بزرگ تولیدی وسرد خانه ویژه نگهداری مواد خام اولیه وطبخ شده و آماده مصرف در دمای بالاجهت فریزوانجماد آن برای جلوگیری از فاسد شدن درحین حمل وانتقال به راه های دورتوسط خریداران ومسافران مورد استفاده قرار می گیرد. که مجموعه این ساختمان ها درمیان بوستان کوچکی با هدف حفظ ترکیب وساختار محیط اطراف با منظروچشم انداز گردشگری، تولیدی وعرضه مستقیم به عنوان فروشگاه مرکزی به شمار می آید.

همچنین مطالعه کنید:

✅عنوان دوره: تدوین برنامه کسب وکار – طرح تجاری (بیزینس پلن)

✅گارگاه آموزشی آنلاین ✅عنوان دوره: تدوین برنامه کسب وکار – طرح تجاری (بیزینس پلن) ✅مدرس: …

یک دیدگاه

  1. ضمن دست مریزاد به این بانو، ولی نمیدونم این دو امر جریمه شدن و کارآفرینی چه ربطی به هم داره؟؟؟؟
    چرا در کشور ما هیچکس یاد نمیگیره که از قانون تبعیت کنه؟! بالاخره اگر این دوست عزیز تخلفی کردند، باید درمورد اون پاسخگو باشند نه اینکه تهدید کنند که سبب بیکاری یک نفر خواهند شد!!!! مگر با تهدید می شود قانون را دور زد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.