صفحه اصلی / برنامه کارآفرینی نهادی باید دنبال شود

برنامه کارآفرینی نهادی باید دنبال شود

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دکتر علی ربیعی امروز در یازدهمین جشنواره معرفی کارآفرینان برتر سال 95 در محل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت:  سیاست کلان و اجرایی ما در جهت توانمند سازی است .
وی اعلام کرد: افراد پایین جامعه را لایه بندی کرده ایم آنانی که به هیچ وجه قادر به توانمند شدن نیستند در سقفی از حداقل دستمزد دریافتی ظرف چند مرحله برای زندگی با کرامت قرارمی گیرند . 
برنامه کارآفرینی نهادی باید دنبال شود
وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت : امروز در حال گذار از کارآفرینی فردی و سازمانی هستیم  که باید زمینه های  آن را در دانشگاه و مدارس   سازمان های مهارتی آماده و برنامه کارآفرینی نهادی را دنبال کنیم . 
دکتر ربیعی توضیح داد : تاکنون کمتر درمورد کارآفرینی نهادی سخن گفته شده است . منظور از کارآفرینی نهادی بنیاد هایی است که ازجنبه های حقوقی ، روش ، ارزش های کار، نهادینه شدن سنت های کاری به نحوی صورت بگیرد که افراد با سهولت بیشتری بتوانند در فضای کارآفرینی حرکت کنند . کارآفرینی نهادی ، امروز در حقیقت بهبود فضای کسب و کار درکشانه های اشتغال کشور در رسته های منتخب است . این بخشی ازبرنامه کارآفرینی نهادی مابه شمارمی رود . رسته های پراشتغال منتخب در استان ها و شهرستان ها که می توانند در کوتاه مدت به اشتغال پایدار ما پاسخ بدهند ودرنهایت نیزهم بهره وری و هم ارزش افزوده و هم رشد را مورد توجه قراردهند. دراین گونه موارد دربخش  قوانین ، مقرارت ، شیوه های کاروحتی در نظام تسهیل مالی در   به سمتی حرکت می کنیم که بتوانیم کارآفرینی نهادی را دنبال کنیم .
وی تصریح کرد : ازچندی پیش کارآفرینی نهادی را دنبال کردیم . امید می رود که در 100روز اول دولت دوازدهم برنامه های بهبود فضای کسب و کار در رسته های منتخب نگاشته شود .به این صورت که  برای هرکدام از رسته ها نسخه های مشخص درنظرگرفته شود فارغ از اینکه برنامه های کلی نیزدرنظر گرفته می شود . در بحث کارآفرینی نیز با توجه به اینکه هرکدام از رسته ها چه ضرورتی برای تسریع وبهبود فضای کسب و کاردارد دنبال می شود و خروجی های آن به مصوبات دولت و شورایعالی اشتغال خواهد رسید . 
نیازمند حرکت به سمت گسترش کارآفرینی خوب هستیم 
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی گفت : ما باید به سمت یک خط و مشی گذاری خوب برای گسترش امور کارآفرینی حرکت کنیم . من به عنوان وزیری که هم بیشترین ارتباط را با موضوع اشتغال دارم و هم با لایه های پایین اجتماعی نیازمند مساعدت درارتباطم و به عنوان مسئول کف حمایت اجتماعی در دولت می خواهم اعلام کنم که ما مسیرتوانمند سازی   برای گروه های پایین اجتماعی را دنبال می کنیم . این امر استراتژی و سیاست کلان و حتی خردی است که دولت درحال اجرای آن است . سیاست کلان و اجرایی ما در جهت توانمند سازی است . ما افراد پایین را لایه بندی کرده ایم آنانی که به هیچ وجه قادر به توانمند شدن نیستند ،   در سقفی از حداقل دستمزد دریافتی ظرف چند مرحله برای زندگی با کرامت قرارمی گیرند . 
برنامه برای افراد با توانمندی کمتر 
دکتر ربیعی ادامه داد : برای افرادی که توانمندی کمتری دارند درسازمان فنی و حرفه ای وسازمان تامین اجتماعی ونظام تامین اجتماعی و نظام مهارت کم توانان با برنامه در100 روز اول اقدام می شود به این شکل  که این افراد به شکل پاره وقت فعالیت هایی داشته باشند و بخشی از حقوق آن ها را خود ما پرداخت می کنیم که از سقفی از حداقل یا کف حمایت اجتماعی بهره مند شوند . درطرح های کارورزی و مشوق های کارآفرینی و سایر طرح ها ما می توانیم افراد را به سمت توانمند سازی ببریم.
ایجاد یک شغل برای یک خانواده ارزشمندتر از پاشیدن پول 
وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: ایجاد یک شغل برای یک خانواده بسیارارزشمند تر از پاشیدن پول در درون یک خانواده است که بنیان های اخلاقی و فرهنگی را ازبین می برد . این مسیری است که دنبال می کنیم و گزارش سه ماهه و شش ماهه آن را نیز ارائه خواهیم کرد . 
تفاهم برای اختصاص 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال توانمند ساز
وی از تفاهم با کمیسیون بودجه مجلس و فراکسیون اشتغال مجلس برای اختصاص  1.5 میلیارد دلار برای اشتغال توانمند ساز خبرداد و گفت :  امروز کلیات این امر درمجلس شورای اسلامی تصویب شد و امیدواریم  با اجزای تفاهم شده پشتیبان اجرایی و دنبال شدن برنامه های ما باشد . 
نیاز به جنبش سریع اشتغال
دکتر ربیعی ازمذاکره با دکترروحانی درخصوص نیاز به جنبش سریع اشتغال خبرداد و گفت : درست است که دربخش پتروشیمی ، نفت، فولاد و سیمان نیزبه اشتغال نیازداریم اما مسیری که واقعا به آن نیازداریم نوآوری ها و کارآفرینی هاست . امسال هم رشد بالای اقتصادی را تجربه می کنیم امااشتغال درلایه مکمل وبرنامه مکمل مبتنی برکارآفرینی های    مبتنی برکسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) هاست . اجازه می خواهم که ازکوچک و متوسط به خرد نیز برسم . شاید واژه خرد وارد ادبیات ما نشده است اما امروز در بخش خرد نیزنیازمند سامان دهی نظام مالی اساسی و ساماندهی کارآفرینی هستیم وباید با صندوق نوآوری شکوفایی با معاونت علمی وفن آوری ریاست جمهوری و با دستگاه های ذی ربطی که قادر به حمایت هستند همکاری داشته باشیم که  خوشبختانه سازوکارهای این امرآماده شده و ما امروز به این سمت حرکت می کنیم  .
نیاز به نوآوری ازجنس یادگیری نیازداریم 
دکتر ربیعی گفت : امروز به نوآوری از جنس یادگیری نیازداریم .مانیازداریم که  با ارتباطات خود نوآوری ازجنس یادگیری را دنبال کنیم . باید در جاهایی که واردات بیشتری وجود دارد با نوآوری از جنس یادگیری به تولید داخل بپردازیم . برندهایی که در داخل کشور بازارهای زیادی دارند باید به تولید داخل ایران بیایند همان طور که این امر در بخش پوشاک آغاز شده است . خوشبختانه امروز در بخش پوشاک امروز به صادرات ساخت ایران رسیدیم . بایک برند بین المللی ساخت ایران آغاز کردیم که انشالله برند فارسی و ایرانی آغاز شود . دربخش فن آوری اطلاعات و ارتباطات ساخت ایران به عرصه بین المللی رفته است این ها همان نوآوری از جنس دانش ویادگیری هستند و دراین مورد به پیش خواهیم رفت . مسیر و برنامه ای دنبال می کنیم که با کمک شما و خلاقیت هایتان حرکت کنیم وجنبش عظیم ایجاد شغل وجنبش اجتماعی محو فقر را به سمتی ببریم که جامعه ای شکوفا وپویا داشته باشیم به نحوی که بتوانیم سهم خود را از بازارجهانی با سرعت بیشتری به دست آوریم . این مردم را در داخل به زندگی مناسب ودرشان یک ایرانی برسانیم . به کسانی که جایزه گرفتند و نگرفتند تبریک می گویم . به تبریزرفتم و از کارآفرینی خواستم به این همایش بیاید که برای کارگران خود خانه ساخت .
 هم درتولید بزرگ ورشد نیازبه کار داریم و هم در کارهای کوچک 
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی اظهار کرد : ما هم درتولید بزرگ و رشد نیازبه کار داریم و هم در کارهای کوچک وتوانمند ساز . امروز ازدل روستا ، درشهرکوچک، ازیک مجسمه سازکارآفرین تقدیرشد . مخصوصا ازاین افراد تقدیرکردیم چرا که می خواستیم بدانید همه آنان برای ما مهم هستند ، امروزازصندوق کارآفرینی امید از این گونه کارآفرینان هم تقدیرشد. 
ازکاردرخانه تا کاردرکارخانه 
وی درادامه افزود : کاردرخانه تا کاردرکارخانه نیازامروزکشورمان است . ازکاردرخانه تاکارخانه ها را با نمادی چون آقای عالی نسب مرحوم به عنوان یک کارآفرین برتر در هم آمیختیم تا بگوییم امروز به  انسانی ترشدن جامعه جامعه نیازداریم . نیاز به رشد ، تولید و ایجاد ثروت درجامعه و نیاز به جامعه ای اخلاقی وانسانی هم داریم که باید همه را درکنار هم دنبال کنیم . 
نکاتی در خصوص انتخابات 
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی خاطرنشان کرد : این انتخابات درس هایی برای ما داشت که اتفاقا" بخش هایی از آن برای شما کارآفرینان است . درس هایی داشت که کاردرآینده وپیش روی ما داشت . آیا پاشیدن پول مسیردرستی است ؟یا وعده هایی که به مردم بگوییم ما به شما 300-250 هزارتومان پول می دهیم ؟ کدام وعده درست است . ومن از این که با کارگری درخیابان و گوشه و کنارمصاحبت می کردم و می گفت ما می خواهیم وضعمان تغییرپیدا کند اما با این روش نمی خواهیم احساس غرور و وجد می کردم . درفضای مجازی گاهی مواردی می آید که قابل توجه است .  اگر بخواهم نتیجه انتخابات را با این همایش گره بزنم باید بگویم عمل اخلاقی ، کاراخلاقی و انسانی و جهت گیری برای ایجاد اشتغال با کارآفرینی توانمند ساز و مسیرمحو فقر از راه توانمند سازی و گسترش کارآفرینی نکته ایست که باید دنبال کنیم . 
دکترربیعی تاکید کرد : ماهم بیکاری زیادداریم که توضیح آن ازحوصله این جلسه خارج است . دهه شصتی هایی که  به دهه هشتاد آمدند پاسخ مناسب نگرفتند و دردهه هشتاد با تاخیرات تحصیلات دانشگاهی دهه 90 وارد بازارکارمی شوند و در دوسوم دهه بیشترین حجم ورودی آنان به بازارکارخواهد بود .ما هم زمان با بهره وری پایین نیز مواجه هستیم . 
وی اظهار کرد : ما مطابق برنامه ششم توسعه مکلف به ایجاد  شغل هستیم  تابتوانیم پاسخی قابل به  نیازجامعه بدهیم . دراین فرصت می خواهم بگویم راه حل های مرسوم و معروف دیگرپاسخگوی نیازهای مانیست . نه اینکه آن ها نباید اجرا شوند بلکه ما نیاز به جذب سرمایه ، ایجاد محدودیت درواردات ، تامین مالی بنگاه های راکد ونیمه فعال داریم اما اگر بخواهیم اقتصاد کشور را به نحوی به حرکت درآوریم که این پاسخ عظیم را بدهد باید ایجاد سریع شغل باید توسط شرکت هایی انجام شود که رشد سریع کارآفرینان را داشته باشند . 
کارآفرینی راه بی بدیل ماست 
وی گفت : کارآفرینی راه بی بدیل ماست . شاید بیش از 4 دهه است که درمورد کارآفرینی دردنیا گفت و گو شده است و ما یک دهه است که در ایران به این موضوع می پردازیم . دردهه 60 بود که اولین ترجمه ها در خصوص کارآفرینی را ملاحظه کردیم . درخصوص خلاق ها ، کارآفرین ها ، مواجهات تئوریک و نظری در حال تولید بود . ما درمورد SME ها سال هاست می شنویم . این ها راه های بی بدیلی بوده اند که در کشورها در دوره های تاریخی از آن ها استفاده کرده اند و نیازهای جامعه خود را به آن ها پیوند زده اند . به اعتقاد من ما  هم در کارآفرینی فردی و سازمانی توانسته ایم  موفق عمل کنیم . معتقدم  ما به هر حال کارآفرینی فردی دراین سال ها به اندازه قابل قبولی شده کرده است . مطالعات نشان می دهد کارآفرینی فردی درجایی که به ریسک مرتبط می شود دچارمشکل هستند .  
 دکتر ربیعی با تشکر و سپاس ازکارآفرینانی که مشارکت کردند ، این امر فرایندی طولانی، استان به استان ، شهر به شهردانست و عنوان کرد :  دراین انتخاب ها شاخص ها مورد سنجش قرارگرفت و یک کارعلمی واقعی انجام شد که شاخص ها درنظرگرفته شود و ما امروزدرخدمت 10 نفر از آنان بودیم  که در این همایش  تقدیرشدند. این تقدیرنمادین از چند نفرتقدیر از کسانی است که دراین کشورآجری روی آجر می گذارد.کسانی که با خلاقیت ، فکر ، ایده و سرمایه خود موجب رونق جامعه می شوند و عده ای از افراد از نتیجه زحمات و کارآن ها بهره مند می شوند . درکناراین تقدیر کارسمبلیکی انجام شد .جامعه ای که برای خود احترام قائل نباشد جامعه خوشبخت و موفقی نیست . پیشینیان ما ، آنانی که دردوره ها و بحران های مختلف تلاش کرده و زحمت کشیده اند که هم وطنان شان وسایرایرانیان راحت ترزندگی کنند و نسل های آینده بهره مند شوند باید از آن تقدیر شود . عالی نسب را به مثابه همه پیشینیانی که تفکر اقتصادی، اجتماعی و مبارزه بافقرداشتند و ازراه رونق و تولید کشور و افزودن سرمایه های کشوردنبال کردند عالی نسب را در این جا نمادگرفتیم و معتقدیم که بسیاری از کسان دیگر هستند که شایستگی نمادشدن دارند و ما هرساله ازسخصی به عنوان نماد تقدیرخواهیم کرد . 

همچنین مطالعه کنید:

نخبگان دانشگاهی جذب بنگاه ها می شوند

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز برات قبادیان اظهار کرد: با توجه به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *