صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

نمونه‌های از بندر "سیراف" به فرانسه منتقل شد

مطالعات "زمین" باستان شناسی در بندر سیراف با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مرکز ملی اقیانوس شناسی و مرکز ملی تحقیقات فرانسه آغاز شد.
رئیس هیات باستان شناسی با اشاره به شروع مطالعات باستان زمین شناسی در سیراف اظهار داشت: از صخره‌های ساحلی و بستر ساحل نمونه برداری لازم انجام شده است.
 
به گفته وی نمونه‌ها به کشور فرانسه منتقل شده و مطالعات تکمیلی به زودی انجام خواهد شد.
 
این باستان شناس با اشاره به شکل گیری هر بندر تاریخی در یک بستر طبیعی گفت: در مطالعات زمین باستان شناسی تلاش بر مشخص شدن ارتباط بستر طبیعی با بندر تاریخی و بررسی تاثیرات تغییرات طبیعی در دوره‌های مختلف تاریخی بر بندر است.
 
مجوز مطالعات باستان شناسی بندر سیراف توسط رئیس پژوهشگاه میراث میراث فرهنگی  و گردشگری صادر شده است.