صفحه اصلی / آرشیو برچسب: نرخ مشارکت اقتصادی

آرشیو برچسب: نرخ مشارکت اقتصادی

رئیس مرکز آمار ایران:

۲ میلیون نفر در بهار از بازار کار خارج شدند

بیکاری

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس، جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران به تحلیل بازار کار در فصل بهار ۹۹ پرداخت و گفت: بررسی نتایج حاکی از مشهود بودن اثر کووید ۱۹ بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل …

مطالعه بیشتر

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت

کاهش ۳.۱ درصدی نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه در سال ۹۷

نرخ بیکاری

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مسعود افشین با بیان این خبر اظهار داشت: براساس آخرین نتایج منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان تهران در فصل پاییز سال جاری، برابر با …

مطالعه بیشتر

کاهش ۱.۳ درصدی نرخ بیکاری در بهار امسال

Economic partnership

  به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، نرخ مشارکت اقتصادی پایین ﻧﺸﺎن از آن دارد که درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از جمعیت در سنین فعالیت در بازار کار حضور ندارند و در حقیقت از زمره ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج هستند. اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ …

مطالعه بیشتر

نرخ بیکاری زنان همچنان بیش‌از مردان

به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور نشان می‌دهد که در پاییز سال گذشته ۱۱.۷ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند که این نرخ نسبت به پاییز ۱۳۹۶، تغییری نکرده …

مطالعه بیشتر

مدیرکل کار استان همدان خبر داد

کاهش ۷ دهم درصد نرخ بیکاری در همدان

به‌ گزارش ایسنا، سیداحمد توصیفیان با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان همدان در بهار ۹۷، ۸٫۲ است، افزود: نرخ بیکاری استان در سال گذشته ۸٫۹ و نرخ بیکاری کشور ۱۲٫۶ بوده است. وی با تأکید بر اینکه استان همدان بعد از سمنان و اردبیل رتبه سوم را به لحاظ کمترین …

مطالعه بیشتر

رشد یک درصدی مشارکت اقتصادی زنان در ایران

به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در فاصله سالهای ۹۵ تا ۹۶ نشان می‌دهد با وجود آنکه مشارکت زنان در سال ۹۶ رشد ۱.۱ درصدی داشته است ولی همچنان نسبت به مشارکت  ۶۴.۵ درصدی مردان در سال گذشته پایین است. یکی از شاخص‌های …

مطالعه بیشتر