صفحه اصلی / آرشیو برچسب: قطعی برق صنایع

آرشیو برچسب: قطعی برق صنایع

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

تبعات قطعی برق صنایع

سرمقاله عدم سرمایه گذاری مناسب در زیرساخت ها از جمله گاز، برق، آب و سایر حوزه ها اینک عوارض خود را بر جای می گذارد. البته موضوع تحریم ها از یک سو و نظام مدیریتی ناتوان و غیر پویا از سوی دیگر نیز در ایجاد چنین وضعیتی تاثیر داشته است. …

مطالعه بیشتر