صفحه اصلی / کارآفرینی / اخبار و رویدادهای کارآفرینی / نقش دولت در کارآفرینی و نوآوری

نقش دولت در کارآفرینی و نوآوری

مریم بابایی:
تجربه جهانی نشان می‌دهد بخش خصوصی برای اینکه بتواند رشد کند و خوب عمل کند به یک بخش عمومی قوی و پاسخگو نیازمند است.
موفقیت در خصوصی‌سازی به کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی بستگی دارد. بنابراین در مورد ایران به نظر می‌رسد مسئله‌ی اصلی این است که دولت به وظایف خود به درستی عمل کند و پاسخگو باشد.
مصادیق عینی دولت فعال و پاسخگو در عرصه‌ی نوآوری رشد محور است؛ همان دولتی که از آن به عنوان دولت کارآفرین یاد می‌کنند.

همچنین مطالعه کنید:

تکرار داستان بورس این بار در رمز ارزها

یادداشت-  از چند زاویه می توان به این موضوع نگریست؛ ۱٫ بانک مرکزی و به …