صفحه اصلی / تماس باما

تماس باما

سازمان امور استان ها و شهرستان ها – تلفن: ۰۲۱۸۸۲۵۳۴۲۸ فکس :۰۲۱۸۸۲۶۰۴۴۷
تحریریه: ۸۸۲۵۳۴۲۸
توزیع : ۸۸۲۶۱۰۳۷ توزیع اشتراک: ۸۸۲۶۱۰۳۷
سازمان آگهیها: ۸۸۷۶۴۶۰۱
روابط عمومی: ۸۸۷۴۱۳۹۶
آیین نامه اخلاق حرفه های :  www.kasbokarnews.ir
نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم، پلاک ۵۰
کدپستی: ۱۵۵۷۹۱۷۱۱۳
توزیع:
  کسب و کار
چاپ:  بامشاد سبز
پیامک: ۳۰۰۰۴۸۰۰
وبسایت: www.kasbokarnews.ir
آدرس الکترونیکی: newskasbokar@gmail.com