صفحه اصلی / تماس باما

تماس باما

سازمان امور استان ها و شهرستان ها – تلفن: ۰۲۱۴۴۲۹۹۴۰۶

تحریریه:
۰۲۱۴۴۲۹۹۴۰۶

توزیع :
۰۲۱۴۴۲۹۹۴۰۶

توزیع اشتراک:
۰۲۱۴۴۲۹۹۴۰۶

سازمان آگهیها:
۰۲۱۴۴۲۹۹۴۰۶

روابط عمومی:
۰۲۱۴۴۲۹۹۴۰۶

آیین نامه اخلاق حرفه ه ای :
  www.kasbokarnews.ir

نشانی:
تهران، خیابان بزرگراه جلال آل احمد، بعد از پل آزمایش،روبروی خیابان سرسبز جنوبی، ساختمان امام رضا (ع)،طبقه سوم

کدپستی:
۱۴۶۴۶۸۵۸۶۵

توزیع:  کسب و کار

چاپ: تکتم


پیامک: 
۳۰۰۰۴۸۰۰

وبسایت: 
www.kasbokarnews.ir

آدرس الکترونیکی: 
newskasbokar@gmail.com