صفحه اصلی / تماس باما

تماس باما

سازمان امور استان ها و شهرستان ها – تلفن:۰۲۱۸۸۲۵۳۴۲۸ فکس :۰۲۱۸۸۲۶۰۴۴۷
تحریریه: ۸۸۲۵۳۴۲۸
توزیع : ۸۸۲۶۱۰۳۷ توزیع اشتراک: ۸۸۲۶۱۰۳۷
سازمان آگهیها: ۸۸۲۵۳۴۲۸
روابط عمومی: ۸۸۲۶۱۰۷۴
آیین نامه اخلاق حرفه های :  www.kasbokarnews.ir
نشانی: تهران، کوی نصر، ابتدای خیابان بلوچستان، روبروی پل عابر پیاده، پلاک ۱۷
کدپستی: ۱۴۴۶۸۱۳۹۱۱
توزیع:  کسب و کار
چاپ:  بامشاد سبز
پیامک: ۳۰۰۰۴۸۰۰
وبسایت: www.kasbokarnews.ir
آدرس الکترونیکی: newskasbokar@gmail.com