صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

به منظور ارزیابی ظرفیت‌های بندری و دریایی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

هیات قطری از منطقه ویژه بندر امام خمینی(ره) بازدید کردند

هیات عالی رتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر و دریانوردی قطر از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) بازدید کردند.
هیأت عالی رتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر و دریانوردی قطر از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) بازدید کردند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فرینا، امروز هیأت عالی رتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر و دریانوردی قطر به منظور ارزیابی ظرفیت‌های بندری و دریایی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) از این بندر بزرگ تجاری بازدید کردند.
این هیأت عالی رتبه متشکل از رئیس سازمان بنادر قطر، مشاور ارشد وزیر حمل و نقل و ارتباطات، مدیر بنادر حمد و الرویس و مدیر بین‌الملل وزارت حمل و نقل، روز دوشنبه وارد تهران شدند و برای بازدید از پتانسیل‌های بنادر جنوبی کشور امروز به منظور ارزیابی ظرفیت‌های بندری و دریایی از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) بازدید کردند.