صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

وزیر کار:

ارزش خانه من ۴، ۵ میلیارد بیشتر نیست