صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

سازمان تامین اجتماعی

دفترچه تامین اجتماعی کودکان بالای دو سال باید عکس دار شود

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد؛ عکس دار کردن دفترچه درمانی تامین اجتماعی کودکان بالای دو سال برای دریافت خدمات درمانی الزامی است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از سازمان تامین اجتماعی، بیمه شدگان اصلی برای صدور، تمدید و یا تعویض دفترچه درمانی کودکان بالای 2 سال در شعب و کارگزاری ها، حتما یک قطعه عکس برای الصاق به دفترچه درمانی به همراه داشته باشند.
براساس این گزارش؛ برای پذیرش و بستری کودکان بالای 2 سال در بیمارستان ها و مراکز طرف قرار داد سازمان تامین اجتماعی، ارائه دفترچه درمانی عکس دار الزامی است.
از ٢٩ تیر ماه سال ٩٢ تمام محدودیت ها برای صدور دفترچه درمانی فرزندان چهارم و به بعد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی لغو شده است و بیمه شدگان اصلی می توانند برای دریافت دفترچه درمانی فرزندان چهارم و به بعد به شعب و یا کارگزاری های این سازمان مراجعه کنند.
سازمان تامین اجتماعی 42 میلیون بیمه شده دارد که 14 میلیون آن بیمه شده اصلی هستند.
آمار دقیقی از تعداد کودکان 2 ساله که از سازمان تامین اجتماعی خدمت می گیرند، در دست نیست، اما این سازمان در مجموع 18 نوع خدمت درمانی و بیمه ای به همه افراد تحت پوشش خود ارائه می دهد.