صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد

پاسخ به ابهامات درباره استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه۹۷

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه مطابق قانون برنامه ششم است.
سازمان برنامه و بودجه به برخی انتقادات درباره نحوه استفاده از منابع توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ توضیحاتی منتشر کرد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، خبرگزاری مهراخیرا درگزارشی ادعا کرده بود که بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه دولت تمامی منابع صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه ۱۳۹۷ استفاده کرده است.
در ارتباط با خبر فوق نکات ذیل ارائه می گردد:
    بر اساس ماده (۷) قانون برنامه ششم، در سال ۱۳۹۷ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات، ۳۲ درصد خواهد بود، ۱۴,۵ درصد این منابع سهم شرکت ملی نفت ایران و مابقی یعنی ۵۳.۵ درصد سهم دولت است. همین مطلب نیز در تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ عینا تکرار شده است و لذا دولت در این تبصره دقیقا مفاد قانون برنامه ششم را رعایت کرده است.
    در کنار مطلب فوق در سه بخش دیگر لایحه دولت به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در جهت توسعه اقتصادی اشاره کرده که به تفصیل در ادامه به آنها اشاره می شود.
۱-۲- در متن تبصره ۱۸ از منابع صندوق توسعه ملی بصورت تسهیلات برای استفاده بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال پیش بینی شده است. طبیعی است در این قسمت کل منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی اختصاص یافته تا با کمکهای دولت بتواند به بهبود مسئله اشتغال بیانجامد. بنابراین بر خلاف نظر اعلام شده اصولا دولت هیچگونه استفاده ای از آن نمی نماید. و صرفا در اختیار بخش خصوصی است.
۲-۲- در متن تبصره ۱۹ نیز از منابع صندوق توسعه ملی بصورت تسهیلات برای استفاده بخش خصوصی منظور شده تا برای به بهره برداری رساندن  طرحهای واگذار شده به بخش خصوصی استفاده گردد. لذا در این تبصره با هدف افزایش بهره وری سرمایه های موجود و افزایش سرمایه گذاریها، اجازه استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی برای طرحهای واگذار شده گرفته شده است. همچنانکه ملاحظه می شود در این قسمت نیز استفاده کننده از منابع صندوق توسعه ملی بخش خصوصی است.
۳-۲- در متن تبصره ۴ لایحه نیز اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحها و بخشهای الویتدار مصوب برنامه ششم توسعه که خود مجلس محترم اسرار بر آن داشت و هم اکنون در ماده ۲ قانون برنامه ششم وسایر مواد قانون برنامه و همچنین سیاستهای کلی برنامه ششم نیز منعکس شده، گرفته شده است. طبیعی است علت اصلی استفاده از این منابع برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و اجرای طرحها و پروژه های الویتدار این برنامه می باشد. بخشهای مثل آبرسانی روستایی، آبیاری تحت فشار، محیط زیست و مقابله با ریزگردها وساماندهی پسماندها ، ساماندهی حمل و نقل عمومی و توسعه حمل و نقل ریلی، بافتهای فرسوده و بازسازی مناطق آسیب زده از زلزله از جمله این بخشها است.
بنابراین همچنانکه در بند اول اشاره شد استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی مطابق بند ب ماده ۷ قانون برنامه ششم بوده و سهم صندوق از منابع نفتی همان ۳۲ درصد می باشد. لیکن دولت برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و توسعه اشتغال پیشنهاد داده است بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته تا به افزایش سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری سرمایه های موجود و توسعه اشتغال صرف گردد. همچنین برای تحقق الویتهای برنامه ششم توسعه نیز در تبصره ۴ از منابع صندوق توسعه ملی برای طرحها و بخشهای مد نظر مجلس محترم مندرج در قانون برنامه ششم استفاده می نماید.
همچنانکه ملاحظه می شود درلایحه بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یا مطابق قانون برنامه ششم بوده و یا در راستای اجرای آن است. 
اما این ادعا که دولت معادل ۱۸۱ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی در لایحه بودجه استفاده می کند کاملا غیر واقعی است. شاید استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی نیز به حساب دولت نوشته شده است که قطعا ناصحیح و نادرست است.