صفحه اصلی / آرشیو برچسب: گوشت چرخکرده

آرشیو برچسب: گوشت چرخکرده

گوشت چرخکرده یا پنبه رنگ شده؟

مسعود رسولی اظهار کرد: اداره دامپزشکی گوشت چرخکرده شرکتی را که در فیلم نشان داده شده  از فروشگاه جمع آوری و آزمایش کرد و مشخص شد که این محصولات هیچ مشکلی ندارند. وی ادامه داد: بافت گوشت چربی، پروتئین و رنگدانه قرمز است. وقتی گوشت شسته می شود این رنگدانه بین …

مطالعه بیشتر