صفحه اصلی / آرشیو برچسب: کلینیک دندانپزشکی

آرشیو برچسب: کلینیک دندانپزشکی

جرم‌ گیری، پر کردن و بلیچینگ در کلینیک دندانپزشکی دکتر ثریا تا ۸۰درصد تخفیف

خدمات دندانپزشکی

http://yon.ir/TFWnj خدمات جرمگیری در کلینیک دندانپزشکی دکتر ثریا تنها با پرداخت ۳۰۰۰۰ تومان اما به ارزش ۱۵۰۰۰۰ تومان (۸۰درصد تخفیف) خدمات بلیچینگ در کلینیک دندانپزشکی دکتر ثریا تنها با پرداخت ۲۷۰۰۰۰ تومان اما به ارزش ۶۰۰۰۰۰ تومان (۵۵درصد تخفیف) خدمات پر کردن دندان در کلینیک دندانپزشکی دکتر ثریا تنها با …

مطالعه بیشتر

کلینیک دندانپزشکی دکتر تراشی ویژه خدمات متنوع دندانپزشکی تا ۸۰درصد تخفیف

خدمات دندانپزشکی

http://yon.ir/cXlrm کلینیک دندانپزشکی دکتر تراشی ویژه جرمگیری دندان تنها با پرداخت ۵۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۲۰۰۰۰۰ تومان (۷۵درصد تخفیف) کلینیک دندانپزشکی دکتر تراشی ویژه بیلیچینگ دندان تنها با پرداخت ۴۷۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۸۰۰۰۰۰ تومان (۴۱درصد تخفیف) کلینیک دندانپزشکی دکتر تراشی ویژه کاشت نگین دندان تنها با پرداخت …

مطالعه بیشتر