صفحه اصلی / آرشیو برچسب: پایه‌های مالیاتی

آرشیو برچسب: پایه‌های مالیاتی

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی

اصلاح پایه‌های مالیاتی

سرمقاله پایه‌های مالیاتی باید اصلاح شوند و پایه‌های مالیاتی باید گسترش یابند؛ چراکه بسیاری از فعالیت‌ها در سبد پایه‌ای مالیاتی ما قرار ندارند، اصلاحیه ششم اینکه باید بسیاری از معافیت‌های مالیاتی برچیده شوند. همچنین باید نظام ممیزی و نظام خوداظهاری که دچار کم‌شماری و دچار اختلالات دریافت و پرداختی و …

مطالعه بیشتر

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان 

ضرروت گسترش پایه‌های مالیاتی

سرمقاله نظام مالیاتی کشورمان نیاز به ابزار دارد و مسئولان بانک مرکزی کشورمان باید توجه داشته باشند که بهترین ابزار، سامانه پایش تراکنش‌های پولی و مالی است که باید آماده شود. نیاز به چند اصلاح مالیاتی داریم. نخست اینکه ضرایب مالیاتی باید اصلاح شوند. تخفیف ضرایب مالیاتی تولید داشته‌ایم که …

مطالعه بیشتر