صفحه اصلی / آرشیو برچسب: همایش فرزند پروری

آرشیو برچسب: همایش فرزند پروری

همایش فرزند پروری با کفایت از خانه فرهنگ مشارکتی ذهن برتر با ۹۰درصد تخفیف

همایش فرزند پروری

https://plink.ir/FSZaa   چرا خانه فرهنگ مشارکتی ذهن برتر توجه فرزندان اصلی‌ترین وظیفه پدر و مادر است ازاین رو بر هر مادر و پدری واجب است که برای تربیت صحیح  فرزند خود مبانی پرورش فرزند را بداند و به آن‌ها عمل کند پس بهتر است هر چه زودتر در این همایش فرزند …

مطالعه بیشتر

همایش فرزند پروری با کفایت از خانه فرهنگ مشارکتی ذهن برتر با ۹۰درصد تخفیف

همایش فرزند پروری

https://plink.ir/CtBUn همایش فرزند پروری با کفایت از خانه فرهنگ ذهن برتر تنها با پرداخت ۶۰۰۰ تومان اما به ارزش ۶۰۰۰۰ تومان (۹۰درصد تخفیف) کارت‌خوان: دارد جای پارک آسان: دارد مدرس دوره : خانم نوری مخاطب : بانوان و آقایان روز برگزاری دوره : با هماهنگی نوع دوره : عمومی طول …

مطالعه بیشتر

همایش فرزند پروری با کفایت از خانه فرهنگ مشارکتی ذهن برتر با ۹۰درصد تخفیف

همایش فرزند پروری

http://yon.ir/uhxYs همایش فرزند پروری با کفایت از خانه فرهنگ ذهن برتر تنها با پرداخت ۶۰۰۰ تومان ولی به ارزش ۶۰۰۰۰ تومان (۹۰درصد تخفیف) کارت‌خوان: دارد جای پارک آسان: دارد مدرس دوره : خانم نوری مخاطب : بانوان و آقایان روز برگزاری دوره : با هماهنگی نوع دوره : عمومی طول …

مطالعه بیشتر