صفحه اصلی / آرشیو برچسب: نظام سیاسی

آرشیو برچسب: نظام سیاسی

لطفعلی بخشی، اقتصاددان

آسیب سیاست زدگی اقتصاد

لطفعلی بخشی

سرمقاله-  تنها کشوری که در این مورد استثناست، کشور ماست. ما در کشورمان یک نظام سیاسی داریم که این نظام سیاسی تقریبا به هیچ سیستم اقتصادی معتقد نیست و طبق سلیقه خود عمل می کند؛ یعنی نه علم اقتصاد را قبول دارد و نه مکانیزم های اقتصادی را. این نظام …

مطالعه بیشتر