صفحه اصلی / آرشیو برچسب: مطالبات نظام بانکی

آرشیو برچسب: مطالبات نظام بانکی

وضعیت بدهی دولت و مطالبات نظام بانکی بسیار نامناسب است

رشد بحرانی بدهی‌های دولت

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، هرچه بدهی دولت افزایش پیدا کند دست دولت برای اختصاص بودجه به پروژه های عمرانی و تولیدی بسته تر خواهد شد و در نهایت رشد اقتصادی کندتر و تورم بیشتری در انتظار جامعه خواهد بود. سیر فزاینده رشد بدهی‌ها در ایران که …

مطالعه بیشتر