صفحه اصلی / آرشیو برچسب: سید ضیاء الدین خرمشاهی

آرشیو برچسب: سید ضیاء الدین خرمشاهی

سید ضیاء الدین خرمشاهی، کارشناس حقوق اقتصادی

درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۸

سرمقاله  موضوع کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی و متمایل شدن به سمت منابع دیگر درآمدی از جمله درآمدهای حاصل از مالیات، بحثی پر دامنه است که در دو دهه اخیر همواره مورد توجه سیاست گذاران حوزه پولی و مدیران ارشد کشور، بوده و هر ازچندگاهی با گرمی تمام از …

مطالعه بیشتر »