صفحه اصلی / آرشیو برچسب: سرمایه گذاران و کارآفرینان

آرشیو برچسب: سرمایه گذاران و کارآفرینان

رییس هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

اظهارات غیرکارشناسی رییس بانک مرکزی در خصوص تاثیر مناطق آزاد بر بازار ارز / از حقوق قانونی خود دفاع می کنیم

اصغر امانی در خصوص صحبت های اخیر رئیس بانک مرکزی پیرامون تاثیر ثبت سفارشات مناطق آزاد بر بازار ارز گفت: رئیس بانک مرکزی به نظر می رسد اطلاعی از اتفاقاتی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رخ می دهد، نداشته و فقط اقدام به فرافکنی کرده اند. نباید امروز …

مطالعه بیشتر