صفحه اصلی / آرشیو برچسب: رشد فقر

آرشیو برچسب: رشد فقر

کامران ندری، اقتصاددان

دهه از دست رفته مردم ایران

کامران ندری

سرمقاله-  جمعیت نیز در چنین شرایطی هرچند با ضرب آهنگی ملایم در حال افزایش است. طبیعتا درآمد سرانه (یعنی متوسط درآمدی که هر فرد می تواند تولید می کند) در یک دهه گذشته کاهش جدی داشته و کیک اقتصاد کوچک تر شده است. وقتی کیک اقتصاد کوچک می شود، نشانه …

مطالعه بیشتر