صفحه اصلی / آرشیو برچسب: حبیب اله بشارتی

آرشیو برچسب: حبیب اله بشارتی

معتقد به تفکیک رسته ها هستم نه ادغام اتحادیه ها

رسته های صنفی باید مورد بازبینی قرار گیرد

به گزارش کسب و کار نیوز، حبیب اله بشارتی رئیس اتحادیه صنف آهنسازان تهران گفت: اعضای این صنف به هیچ وجه آهن نمی سازد؛ بلکه با استفاده از اوراق آهنی وسایلی را می سازد که معمولاً  مربوط به انتقال هواست، لذا در سال ۱۳۹۴ درخواستی مبنی بر تغییر نام اتحادیه با عنوان …

مطالعه بیشتر