صفحه اصلی / آرشیو برچسب: تیم اقتصادی

آرشیو برچسب: تیم اقتصادی

عباس علوي‌راد، اقتصاددان

در عرصه اقتصاد اعتمادزدایی نکنیم

alavi

سرمقاله –  اگرچه باز گذاشتن پنجره‌های امید در این شرایط کاملا خاص اقتصاد ایران امری قابل قبول است؛ اما اگر آثار این امیدبخشی‌ها در صحنه زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه محسوس و ملموس نباشد، نهایتا به یأس و ناامیدی در متن جامعه منتهی خواهد شد. یکی از نقدهای جدی …

مطالعه بیشتر