صفحه اصلی / آرشیو برچسب: تنهایی

آرشیو برچسب: تنهایی

آمریکایی‌ها تنهاتر شده‌اند

  پیش‌تر تحقیقی انجام گرفته بود که نشان ‌می‌داد افراد ۱۸ تا ۲۲ ساله بیش از دیگر گروه‌های سنی در آمریکا احساس تنهایی را تجربه می‌کنند اما نتایج مطالعات جدید حاکیست در این کشور آمار بزرگسالان مسن‌تری که تنها هستند نیز بالاست. به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، طبق گزارش …

مطالعه بیشتر

“بدخوابی” احساس تنهایی را تشدید و مسری می‌کند

به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از گیزمگ، پژوهشی در سال گذشته نشان داد جهان در حال ورود به یک «اپیدمی تنهایی» است. تأثیرات منفی تنهایی و انزوای اجتماعی در سلامت در حال حاضر با افزایش نرخ مرگ زودهنگام همراه است. به طوری که یک مطالعه تا …

مطالعه بیشتر

“بدخوابی” احساس تنهایی را تشدید و مسری می‌کند

به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از گیزمگ، پژوهشی در سال گذشته نشان داد جهان در حال ورود به یک «اپیدمی تنهایی» است. تأثیرات منفی تنهایی و انزوای اجتماعی در سلامت در حال حاضر با افزایش نرخ مرگ زودهنگام همراه است. به طوری که یک مطالعه تا …

مطالعه بیشتر

“بدخوابی” احساس تنهایی را تشدید و مسری می‌کند

به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از گیزمگ، پژوهشی در سال گذشته نشان داد جهان در حال ورود به یک «اپیدمی تنهایی» است. تأثیرات منفی تنهایی و انزوای اجتماعی در سلامت در حال حاضر با افزایش نرخ مرگ زودهنگام همراه است. به طوری که یک مطالعه تا …

مطالعه بیشتر

“بدخوابی” احساس تنهایی را تشدید و مسری می‌کند

به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از گیزمگ، پژوهشی در سال گذشته نشان داد جهان در حال ورود به یک «اپیدمی تنهایی» است. تأثیرات منفی تنهایی و انزوای اجتماعی در سلامت در حال حاضر با افزایش نرخ مرگ زودهنگام همراه است. به طوری که یک مطالعه تا …

مطالعه بیشتر

“احساس تنهایی” چه خطراتی برای سلامتی دارد؟

به گزارش کسب و کار نیوز، احساس تنهایی همچنین می‌تواند همچون استعمال سیگار و حتی بیش از ابتلا به چاقی خطر مرگ زودهنگام را افزایش دهد. اگر احساس تنهایی داشته باشید در مواجهه با مشکلات و موقعیت‌هایی که دیگران راحت‌تر با آنها کنار می‌آیند، بیشتر دچار استرس و اضطراب خواهید شد و …

مطالعه بیشتر

“احساس تنهایی” چه خطراتی برای سلامتی دارد؟

به گزارش کسب و کار نیوز، احساس تنهایی همچنین می‌تواند همچون استعمال سیگار و حتی بیش از ابتلا به چاقی خطر مرگ زودهنگام را افزایش دهد. اگر احساس تنهایی داشته باشید در مواجهه با مشکلات و موقعیت‌هایی که دیگران راحت‌تر با آنها کنار می‌آیند، بیشتر دچار استرس و اضطراب خواهید شد و …

مطالعه بیشتر

“احساس تنهایی” چه خطراتی برای سلامتی دارد؟

به گزارش کسب و کار نیوز، احساس تنهایی همچنین می‌تواند همچون استعمال سیگار و حتی بیش از ابتلا به چاقی خطر مرگ زودهنگام را افزایش دهد. اگر احساس تنهایی داشته باشید در مواجهه با مشکلات و موقعیت‌هایی که دیگران راحت‌تر با آنها کنار می‌آیند، بیشتر دچار استرس و اضطراب خواهید شد و …

مطالعه بیشتر

“احساس تنهایی” چه خطراتی برای سلامتی دارد؟

به گزارش کسب و کار نیوز، احساس تنهایی همچنین می‌تواند همچون استعمال سیگار و حتی بیش از ابتلا به چاقی خطر مرگ زودهنگام را افزایش دهد. اگر احساس تنهایی داشته باشید در مواجهه با مشکلات و موقعیت‌هایی که دیگران راحت‌تر با آنها کنار می‌آیند، بیشتر دچار استرس و اضطراب خواهید شد و …

مطالعه بیشتر

“احساس تنهایی” چه خطراتی برای سلامتی دارد؟

به گزارش کسب و کار نیوز، احساس تنهایی همچنین می‌تواند همچون استعمال سیگار و حتی بیش از ابتلا به چاقی خطر مرگ زودهنگام را افزایش دهد. اگر احساس تنهایی داشته باشید در مواجهه با مشکلات و موقعیت‌هایی که دیگران راحت‌تر با آنها کنار می‌آیند، بیشتر دچار استرس و اضطراب خواهید شد و …

مطالعه بیشتر

“احساس تنهایی” چه خطراتی برای سلامتی دارد؟

به گزارش کسب و کار نیوز، احساس تنهایی همچنین می‌تواند همچون استعمال سیگار و حتی بیش از ابتلا به چاقی خطر مرگ زودهنگام را افزایش دهد. اگر احساس تنهایی داشته باشید در مواجهه با مشکلات و موقعیت‌هایی که دیگران راحت‌تر با آنها کنار می‌آیند، بیشتر دچار استرس و اضطراب خواهید شد و …

مطالعه بیشتر

“احساس تنهایی” چه خطراتی برای سلامتی دارد؟

به گزارش کسب و کار نیوز، احساس تنهایی همچنین می‌تواند همچون استعمال سیگار و حتی بیش از ابتلا به چاقی خطر مرگ زودهنگام را افزایش دهد. اگر احساس تنهایی داشته باشید در مواجهه با مشکلات و موقعیت‌هایی که دیگران راحت‌تر با آنها کنار می‌آیند، بیشتر دچار استرس و اضطراب خواهید شد و …

مطالعه بیشتر