صفحه اصلی / آرشیو برچسب: اتاق فرار یونیتی

آرشیو برچسب: اتاق فرار یونیتی

بازی ترسناک بیوهزرد در اتاق فرار یونیتی با ۵۰درصد تخفیف

اتاق فرار یونیتی

https://b2n.ir/217248   چرا اتاق فرار یونیتی حرفه ای بازی کنید. بازی ترسناک بیوهزرد در مجموعه اتاق فراریونیتی سناریو: درسال ۱۹۸۰ دکتری شیطانی بنام جوزف مگنل آزمایشهای ناقص خود از دوران جنگ جهانی را دوباره از سر میگیرد! ولی ۱۰سال بعد آزمایشات ناگهانی متوقف میشود و آزمایشگاه به شکل متروکه میشود و …

مطالعه بیشتر