توزیع

رانت‌های تجاری ثبت سفارش

ثمانه نادری  به گزارش کسب وکار نیوز، اعمال سیاست‌های گوناگون تجاری از طریق سامانه ثبت سفارش به گفته کارشناسان، به عادت دولت مبدل شده و برای کسانی که به هر دلیلی به دنبال مزایا و منافع بیشتر از قدرت وابستگی خود به دولت هستند، منبع رانت شده است. هرازچندگاهی دولت …

مطالعه بیشتر