پنج شنبه , ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

آرشیو روزانه: ۰۷/۱۲/۱۳۹۹

١٢ سال انحصار شهریاری در مدیرعاملی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی شکسته شد

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی، در تاریخ ١٣٩٩/١٢/٠۴ با رای اکثریت اعضای هیات مدیره شرکت مذکور، محمد شریف شهریاری آتشگاه پس از ١٢ سال از سمت مدیرعاملی عزل و محسن کرمی نائب رییس هیات مدیره شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی به عنوان سرپرست …

مطالعه بیشتر